Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

EÚ: Kdo netáhne s námi, ten jde proti nám

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Mohu jen s povděkem přijmout článek http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/kdo-je-proti-bruselu-ten-je-s-moskvou-ne-jen-ma-pamet.html a po dlouhé době opět napsat komentář...

Pravdou je, že řada lidí za tzv. socialismu a to i dne je v nevýhodě. Jde zde o problém ideologie. Pohled těchto lidí na svět a dění v něm byl jiný, stejně jako dnes těch, co si prožily "socialismus" a mohou tak srovnávat. Zkušenost porovnaná se zkušeností po roce 48 (89) byla zcela odlišná. Můžeme tedy hodnotit, kde jsou chyby a poukazovat na porušování lidských práv a svobod. A to se, jak je známo totalitnímu zřízení nelíbí (po roce 89 byla jedna totalita skrytě nahrazena jinou - finanční). A i proto byli ti, co bojovali za svobodu naší země nakonec zaškatulkováni do kastlíku kolaborant, spiklenec a nakonec i jiným přívlastkem vlastizrádce.

  • eu-kdo-netahne-s-nami-ten-jde-proti-nam

A i dnes, zde máme kolaboranty. Jsou to ti, co pochlebují, olizují konečník EU a sosají z jich dotací a nehledí na to, jaký prospěch to přinese našemu národu a našim dětem. A vlastizrádci jsou zde pak ti, co poukazují na to, že vše co se kolem děje, je nemorální a vede tuto společnost do úpadku.

V označování a slovíčkaření kdo je kdo, můžeme pokračovat dál. Ale uvědomme si, co je za takovou nálepkou skryto? Jaký cíl má označit někoho za zrádce a nebo nepřítele podporujícího tu, či onu stranu?

Vždy - a hluboká minulost to potvrzuje - bylo označení někoho za příslušníka té či oné strany cesta k diskriminaci. Skupina, která zvítězila mohla se pyšnit a hrdinně přihlásit k tomu, že ona je tou skupinou pravou a vyvolenou a jen její pohled na svět je ten pravý. A protože má patent na rozum má i nástroj k tomu, aby mohl začít pogrom na oponenta v podobě ocejchované anebo ocejchovaných osob. Hon na tzv. čarodějnice nyní může začít a tyranie oné vítězné strany také. A je jedno, zda se jedná o věřící křesťany v Římě, Židy v Rusku a Německu, Chorvaty v Srbsku anebo Janukovičovce na Ukrajině.

Politika je neuvěřitelná v tom, že dokáže dokonale zmanipulovat tvárné masy k tomu, ničili a likvidovali to, co je dobré a nahradili to tím, co je nevhodné pro život a zdravý rozvoj společnosti. A zase zde nemusíme chodit daleko. Minulost je těchto informací plná. Lenin a Stalin v Rusku, Hitler v Německu, Jakobíni ve Francii, Husité v Čechách, katolická církev v celé Evropě apod.

Z článku vystupuje jedna informace, která se táhne naší minulostí a je poplatná každé době a každé vládnoucí skupině. KDO NETÁHNE S NÁMI, tedy nesdílí naše hodnoty - dnes vandalismu, rozkrádání státního majetku ve velkém, porušování lidských práv v kontextu ty jsi si starý a proto tě nezaměstnáme anebo ty jsi mladý a schází ti zkušenosti - TEN JDE PROTI NÁM a s tím si poradíme. Dnes a to je fakt, se již neupaluje na hranici. Nicméně odsouzení pochybnou humanitou společnosti má důsledky stejné.

Někde jinde a v jiném článku jsem četl o tom, že Putin se chce postavit do role zastánce starých hodnot. Ovšem nepsalo se tam, o jaké hodnoty se jednalo. Zda je to hodnota dobrého přátelství, morálního chování ve společnosti, kdy jedna skupina nezneužívá svého minoritního postavení na úkor majoritní, vstřícného přístupu k moudrosti stáří a kladného přístupu k dravosti mládí. Nepsalo se tam ani o tom, zda jde o prosazování práva v jeho fungující podobě založeného na dobrých mravech a ne v podobě, kdy si jej malá skupinka lidí upravuje zákon podle toho, jak jí to zrovna vyhovuje. Rovněž se tam nepsalo o tom, zda by mohlo jít o přiklonění se k morálním hodnotám a tradicím, jež vyznávali naši předkové a za což byli mnozí z nich týrání koncentračních či pracovních táborech.

Bylo-li by to tak že se Putin chce zastávat a v celosvětovém měřítku prosazovat morální hodnoty a dát průchod opravdové spravedlnosti, pak mohu sám za sebe říci: "Ano jsem Putinovec." Z pohledu jeho odpůrců však

zavdávám podnět k tomu, aby se o mě "vedli" záznamy a já byl sledován proto, aby se vědělo co a jak dělám a zda je má činnost "protistátní" a podrývající autoritu tohoto nefunkčního, degenerovaného a rakovinou moci pitého systému. Škatulka Putinovec, Socialista, Komunista, Katolík, Islamista, žid apod. dává šanci někomu "nadřazenému" k tomu, aby mohl organizovat činnost zaměřenou proti těmto skupinám a zasévat zrnko sváru mezi ně tím, že jedné skupince řekne, že ta druhá o té první řekla něco, co by poškodilo její vnímání světa. To je propaganda a toto se zde děje a nyní a každý den kolem nás. Propagandy jsou plná všechna media, co mám ukazují a podávají zkreslené informace o tom, co se děje za našimi humny.

Dnes se svět a média točí kolem Ukrajiny. Ukazují, jakým byl Janukovič bestiální tyran a proto prchá ze země. Tak nám jej vykreslují. (Pozor: Ne nebudu jej obhajovat a ani to nechci dělat, protože kdo se mocí potřísnil je jí potřísněn a jen zloděj pak křičí: "Chyťte zloděje!") Ovšem podíváme-li se na vše z jiného úhlu pohledu, pak musíme zjistit, že věcí mají jinou rovinu a jiný, široké veřejnosti skrytý, podtext.

EU a USA nemohli zavléci svoji "demokracii" do Sýrie. Rusko se jim postavilo a řeklo: "Dokažte nám všem to, co světu sdělujete. A pokud to nedokážete, pak nic nepodnikejte a zůstaňte doma!" Tečka a konec. A na podporu svého tvrzení poslali k Sýrii své lodě. V médiích se hlásalo jak a co vše Sýrie, resp. její zákonná vláda dělá proti svým lidem. Jak proti svému obyvatelstvu používá chemická zbraně a že jen "vyspělé demokracie" mohou toto řádění zastavit a že jen ony mají v rukou důkaz o tom, že to tak je. Strategie a propagandistická dezinformace pracovala naplno stejně jako v případě Libye, Egypta a Tuniska a v nedávné minulosti i Iráku. Všude pak následně byly podkopány základy řádné vlády a zavlečeny zákony a morální pohledy na svět dle nejvyspělejších vládnoucích "demokracií". Dnes zde vládna chaos a anarchie. Vraždění a rabování je na denním pořádku. Frakce se perou o moc. Zkrátka je to stejný scénář, který je uplatněn dnes pro anexi Ukrajiny. A co je zde ještě horší? jedná se zde o přímý útok na Rusko a jeho svrchovanost. Prozatím to asi nikdo nevidí, ale je to tak. A pokud se Putin a jeho Rusko staví do role opravdových ochránců demokratických principů na této planetě, je načase s tím něco udělat. To je, jak je vidět, trnem v oku všem, co uplatňují chtivě mociplné záměry, sloužící jen pro blaho těch, co za těmito rádoby demokratickými záměry stojí.

Jednou byl vězněn člověk. Psal motáky - dopisy - z vězení a jeho žena je pak po válce vydala pod názvem Reportáž psaná na oprátce. To, že se nakonec skutečnost ve vztahu k tomuto člověku ukázala jiná nemá nic společného s jeho významnou větou v této knize uvedenou. A ta by měla nás všechny poučit a být nám na očích. Onou větou je: "LIDÉ BDĚTE!"

Nic jiného - prozatím - totiž nemůžeme dělat. Jen se dívat kolem sebe a hodnotit a dávat do souvislostí to, co slyšíte a vidíte. Pak si udělat svůj vlastní úsudek a oddělit tak zrno od plev. Nikdo jiný to za Vás neudělá a média poplatná vládnoucí oligarchii již vůbec ne. Tato oligarchie se bude bezostyšně ptát a tlačit na Vás s otázkou: "Vy věříš svým očím více než tomu, co Vám říkáme?"

A snad na závěr dám k zamyšlení svůj pohled na svět vztahující se národní hrdosti a cti. V roce 1938 nás prodali Hitlerovi. V roce 1989 nás prodali prohnilé demokracii bez morálky. To co se nepodařilo Hitlerovi se podařili nasazeným figurkám, co toužili po moci a majetku. V roce 1938 jsme museli odejít z hranic jako psi se staženým ocasem mezi nohama. Opustit to, co nám bylo nejdražší. Hodně jsme se pak nadřeli a bylo obětováno mnoho životů, aby nám byla vrácena zpět. V roce 1989 jsme postupovali stejně. Výsledek byl pro nás mnohem horší. Stačilo jen zamávat pozlátkem západu před našima očima a my jsme tomuto pozlátku skočili na lep a k anexe samostatného a svrchovaného Československa byla zpečetěna námi samotnými. Dnes nám zde již skoro nic nepatří. Jsme národem, který ztratil vše co měl. Hodnoty Masaryka a První republiky. Hrdost na sebe sama a čest. To co se nepodařilo Hitlerovi se podařilo EU a USA exportovanou demokracii bez skrupulí a Klausově neviditelné ruce trhu.

A tak na závěr pro všechny, co jste opět dočetli můj delší komentář až sem mohu jen doporučit: "BDĚTE!" Může se stát, že zde v této nádherné zemi se najde ještě něco, za co by stálo zde podnít převrat a označit mnohé z nás za vlastizrádce podobně, jak se to dnes děje na Ukrajině.

BDĚTE TEDY A DÍVEJTE SE KOLEM SEBE.

NIKDO VÁM NEMŮŽE VZÍT PRAVDU.

A PRAVDA JE, ŽE VÁLKA A NÁSILÍ JEŠTĚ NIKOMU NIC DOBRÉHO NEPŘINESLA. TEDY AŽ NA TY, CO TAHAJÍ ZA NITKY A NENÍ JE VIDĚT A NIKDY JE VIDĚT NEBUDE. TAHAJÍ ZA NITKY PROTO, ABY MĚLI PRO SEBE TO, PO ČEM JEJICH SRDCE TOUŽÍ. A TO JE NAŠE SVOBODA. SVOBODA V MYŠLENÍ I KONÁNÍ.

Přeji všem hezký a svobodný den

Facebook komentáře