Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Výzva Vládě ČR

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01

Vážená vládo České republiky,

dne 3. ledna v Iráku došlo k vraždě íránského generála Kásima Sulejmáního.

V blízkosti mezinárodního letiště za normálního provozu, na území cizího suverénního státu a bez ohledu na uzavřené mezinárodní smlouvy, přijaté rezoluce a v době míru, prováděli útok na jakoukoliv osobu do 3. ledna 2020 jen teroristé!

  • vyzva-vlade-cr

Suverénní, svobodný a demokratický stát, jeho výkonná a zákonodárná moc se nesmí ztotožnit s teroristickým činem provedeným vojenskými nebo speciálními ozbrojenými silami jiného státu. Nesmí se spolupodílet na přijetí, tolerování, prosazování nebo existenci postoje, kdy vraždy jsou označovány jako úmrtí nebo zabití.

Naplánovaný a provedený čin za účelem usmrcení člověka je vraždou. Tomu odpovídá i citace § 140 trestního zákona České republiky nebo § 211 trestního zákona Spolkové republiky Německo a obdobná ustanovení snad ve všech státech světa. Vražda nemůže být prostředkem politického boje.

Ze strany Spojených států amerických se nejedná o první nerespektování mezinárodního humanitárního práva. Takovéto nezodpovědné jednání může mít vážné důsledky.

Vážená vládo České republiky,

vyzýváme vás, abyste vyjádřili nesouhlas se zaměňováním vraždy za usmrcení či zabití a abyste počínání Spojených států amerických označili za nehumánní, protiprávní a nepřijatelné.
 

za Iniciativu NE základnám ĆR, z.s.                             

Václav Novotný, předseda                      

 

za Alianci národních sil

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře