Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva k 17. listopadu: Pokání a modlitba zachrání národ!

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Vyzýváme český národ k pokání a k modlitbě.

1) Pokání (metanoia = změna myšlení)
Podstatou pokání je přiznat si chybu, hřích. Uvědomit si, že jsem uvěřil lži, byl jsem oklamán. Teď měním myšlení (metanoia) – přijímám pravdu a odříkám se lži i ducha lži a smrti. Musím pak napravit i vzniklou škodu. „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (J 8,32) „Hledej pravdu, miluj pravdu, uč se pravdě, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, pravda tě osvobodí od hříchu a od ďábla a nakonec od smrti věčné.“ (M. Jan Hus)
Proč přichází antikrist a jeho duch? Protože lidé nemilovali pravdu, která by je zachránila... (srov. 2 Tes 2,10-12). Masmédia v rukou nadnárodních globalistů nejenže nehlásají pravdu, ale pomocí zombovacích praktik činí z lidí manipulovatelné nástroje vlastního sebezničení (časného i věčného).

  • vyzva-k-17-listopadu-pokani-a-modlitba-zachrani-narod

 

Za všechny upřímné ukrajinské kněze uvádíme bolestné a varovné svědectví jednoho z nich: „Uvěřili jsme masmédiím a zrádným církevníkům, kard. Huzarovi, biskupu Gudziakovi... Gudziak, tzv. prezident Ukrajinské katolické univerzity (UKU), v sociálních sítích ve dne v noci zomboval a organizoval puč a zneužíval k tomu patriotismus, důvěru k církvi a studenty. Neuvědomovali jsme si, že jde jen o psychologickou manipulaci. Nešlo jim o dobro ukrajinského národa, vedli ho do sebevraždy. Spolu s masmédii uměle vyvolávali nenávist vůči Rusům i rusky mluvícím Ukrajincům, kterých je nadpoloviční většina. Motivovali nás patriotismem, a přitom nás zavedli pod vládu globalizace. De facto jsme ztratili nezávislost. Stali jsme se satelitem a neokolonií Ameriky.

Do vlády nám dosadili Američany, Gruzince, Poláky, kteří ničí naše zákonodárství, morální hodnoty, křesťanství i ekonomiku. My, kněží, jsme ve slepé víře dennodenně Ukrajince mobilizovali, a ti nám věřili a dávali poslední kopějku na podporu majdánu. Posílali potraviny, šatstvo, plné autobusy jsme každý den vysílali do Kyjeva. Ukrajinci tam stáli v mrazivých zimních dnech i nocích. Tenkrát jsme ještě nevěděli, že jim dávají narkotika v čaji, v boršči i v jiném jídle. To je totiž součást špinavých amerických technologií. Naši věřící pod vlivem narkotik házeli žulové kostky a koktejly molotova na prezidentovu stráž, která tam stála bez zbraní jako živé terče. Když se naši věřící probrali, mučili je silné výčitky svědomí z pocitu, že v tomto stavu někoho zabili či mu těžce ublížili. My jsme je měli zpovídat a vést k pokání – za co? Za to, že jsme je tam sami poslali, dávali jim k tomu požehnání a kropili je svěcenou vodou?

Majdán byl řízen z amerického velvyslanectví s cílem nezákonného svržení prezidenta a skrytého převzetí vlády Amerikou. Byla vytvořena komedie s tzv. nebeskou stovkou mučedníků. Postříleli je odstřelovači najatí Amerikou. To, že se střílelo do vlastních řad, samozřejmě masmédia ani zrádní církevníci neprozradili. Šlo o tzv. sakrální oběť k vyvolání nenávisti vůči prezidentovi.

Byli jsme oklamáni. Majdán přinesl válku na východě, ve které už nesmyslně zahynuly desetitisíce mladých Ukrajinců. Kard. Huzar dál cynicky odmítá mírové řešení a tvrdí, že je třeba bojovat i 10 let. Nahlas už neřekne, že jde o prosazení globalizace do Ruska. Je mu jedno, že Ukrajina se stane vojenským prostorem NATO proti Rusku. Stydím se za to, že jsem se jako kněz nechal zmanipulovat a uvěřil církevním lhářům Huzarovi a Gudziakovi.

S napětím sleduji události v Česku a naléhavě vás prosím, abyste neopakovali naše chyby, za které jsme tak draze zaplatili a platíme. Máme nyní vinu před Bohem i před národem. Aspoň vy bojujte za pravdu proti globalizační demagogii.

28. říjen na Staroměstském náměstí byl prvním sebevražedným krokem, zorganizovaným podle scénáře technologií převratů. Zase jim slouží církevní a političtí Jidáši. Zase používají masmédia a sociální sítě. Zase je jejich cílem svržení zákonného prezidenta. Váš prezident statečně brání národní hodnoty, a dokonce i samu podstatu křesťanství. Co bude 17. listopadu, záleží na vás. Nebuďte lhostejní! Zorganizujte antimajdán, vyjděte do ulic na podporu prezidenta i svého národa.“

Kéž by tento dopis ukrajinského kněze, jehož jméno neuvádíme, byl poučením, aby se u nás neopakovala ukrajinská tragedie.

Ad 2) Modlitba

Byzantský katolický patriarchát, hlas volajícího na poušti, vás nyní vybízí k modlitbě! Vyzýváme všechny křesťany, katolíky i nekatolíky, ale i lidi dobré vůle, aby se v tento historický čas obrátili k Bohu. Čtvrtá sloka písně, která byla převzata za českou hymnu, je modlitbou k Bohu za český národ: „Kde domov můj, kde domov můj? Bože velký, Hospodine, ruka Tvoje světům kyne. Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, /:chraň vždy český domov můj:/“.

Vyzýváme k zapojení se do společné modlitby k Bohu za náš společný domov, a to v jednotný čas mezi 20-21:00. Ve 21:00 dáváme my i mnozí upřímní kněží požehnání. Společný úmysl modliteb – za národ! „Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj!“

Kéž se v tomto čase každý z vás pomodlí s vírou aspoň Otčenáš, a kdo neumí, může udělat s vírou kříž a vlastními slovy v minutě ticha poprosit Boha o záchranu našeho národa. Kdo se umí modlit svatý růženec, ať se jej modlí, kdo se chce modlit zpěvem, ať zpívá, může zazpívat všechny čtyři sloky hymny či jiné duchoví písně, například: „Vzpomeň nebes Kněžno milá, že nebylo slýcháno, že bys koho opustila, když je k Tobě voláno...“, nebo chorál k svatému Václavu nebo „Ktož sú Boží bojovníci“ nebo píseň k svatému Prokopovi: „Postrachu zpupných v dobách všech... udeř svou berlou vetřelce, jenž odkudkoli, na statky víry sáhnout chce...“.

Co se týče vyslyšení modliteb, Ježíš říká: „Doposud jste ještě o nic neprosili v mém Jménu.“ Je možno asi pět minut s vírou opakovat intenzivní prosbu: „Nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, Tě prosíme, zachraň náš národ!“ (V době Kristově se modlili s pozvednutýma rukama.)

Jenom lidskou silou se satanskému systému neubrání žádný národ. Kéž Česko bude první, které se zachrání Boží mocí i skrze vaši víru!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

31. 10. 2016

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Jan V 2016-11-02 12:27
Obávám se, že nám zbývá už jen ta modlitba. Že by někdo probudil tento roztříštěný národ, se mi jeví jako zhola nemožné. Není tu osobnost, která by to dokázala. Přeji krásný den...
#1 Miroslav Bobek 2016-11-01 10:24
Lidé přišli na Staromák 28.10.většinou jen ze zvědavosti. Jen pár jich bylo spřaženo s těmi šašky na pódiu a jen hrstka dostala transparenty a byla naladěna proti prezidentu Zemanovi.
Nenechme se v dalších dnech manipulovat hlasitou hudbou, pojďme jen mezi "své", mezi lidi se stejným názorem a nepodporujme ty, kteří se snaží republice škodit. Jejich cílem je aby bylo hůře a aby pak mohli svalovat vinu na ty, kteří nyní vládnou, ať se nám to líbí nebo ne, ku prospěchu národa.

Facebook komentáře