Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

V Praze na kontinentálním setkání biskup Bätzing odmaskoval apostazi synodální cesty

My, čeští emeritní biskupové, cítíme před církví i před svým národem povinnost ve svědomí ukázat na duchovní zločin, který byl spáchán v Praze ve dnech 5.‒12. 2. 2023. Mnozí účastníci i veřejnost nebyli pravdivě informováni o podstatě a cíli tzv. kontinentálního setkání synodální cesty. Někteří si ani neuvědomili, že byli zneužiti k tomu, aby ve skutečnosti prosazovali likvidaci Božích zákonů v oblasti morálky. Skrytě šlo o prosazení do církve Bohem zakázané nemorálnosti, označované termínem LGBTQ.

  • v-praze-na-kontinentalnim-setkani-biskup-b-tzing-odmaskoval-apostazi-synodalni-cesty

My biskupové, kteří jsme se setkání nezúčastnili, jsme si uvědomili jeho dopad teprve po veřejném projevu kardinála Müllera. On jako bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry označil německou synodální cestu za sektu a odsoudil i pražské setkání. Důvodem byla především účast německé delegace na tomto setkání. V čele delegace stál biskup Bätzing, který cílevědomě a veřejně prosazuje synodální cestou církevní legalizaci LGBTQ. Kardinál upozornil na to, že kontinentální fázi Synody v Praze využili – jak se očekávalo – protagonisti německého alternativního, tedy heretického, katolicizmu. 

Biskup Bätzing do ní otevřeně vtělil svůj program. Kard. Müller citoval Bätzingovu promluvu z Prahy z 8. 2. 2023, ve které, jak doslova říká, Bätzing podal otřesnou analýzu, kterou se zřekl katolické víry, našeho Spasitele i Kristovy církve, slovy: „Toto není moje víra, toto není můj Kristus ani obraz církve.“   

Kard. Müller se dále vyjádřil, že německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry. Jde o otevřenou apostazi a zavádění jakési pseudocírkve, která si chce udržet název katolická, přestože na něj nemá právo.

Dalším důkazem transfuze otrávené krve do těla Kristovy církve byla veřejná koncelebrace Bätzinga s ostatními biskupy a kardinály v katedrále. Bylo to naprosto jasné gesto jednoty s Bätzingem a s jeho programem. Kdyby se v katedrále objevil arcibiskup C. M. Viganò, nedovolili by mu ani koncelebrovat, ani pronést kázání. Proč? Protože nesouhlasí s jeho pravověrným postojem ani s jeho požadavkem obrody církve. Bätzing se ale stal hvězdou pražského setkání. Tím byla odhalena pravá tvář kontinentálního setkání i jeho cíle. Tím cílem je autogenocida katolické církve po vzoru Německa. Kardinál Müller otevřeně řekl, že synodální cesta „přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Vidíme vystoupení milionů z církve a také odkřesťanštění zůstávajících katolíků... Celé toto nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné.“

Proto i my, čeští emeritní biskupové, v jednotě s kardinálem Müllerem radikálně odmítáme pražské kontinentální setkání. Bylo nejen matoucí, ale přímo scestné. Bylo zneužito ke škodě církve nejen v Česku a na evropském kontinentu, ale stalo se i zhoubným precedentem pro celou katolickou církev. Rovněž ze stejného důvodu odmítáme i samotnou synodální cestu jako takovou. V případě rušení Božích zákonů legalizací amorálnosti se nelze odvolávat ani na papežskou autoritu, jak to rovněž připomenul kardinál Müller. Plně se ztotožňujeme s jeho postojem, kterým označuje synodální cestu za „věroučně nekompetentní, církevnoprávně nelegitimní a takovou, která je ve zjevném (eklatantním) rozporu s naukou o podstatě a univerzálním poslaní Kristovy církve.“

Proto znovu zdůrazňujeme: My, emeritní biskupové ČR,
1) odmítáme pražské kontinentální setkání Synody o synodalitě,
2) odmítáme synodální cestu vyhlášenou pro celou církev, protože protiřečí nauce církve.

emeritní biskupové ČR

Koncept pro iniciativní společenství emeritních biskupů ČR, Dominika kardinála Duku, Karla Herbsta, Františka Radkovského, Josefa Hrdličku a Vojtěcha Cikrleho připravili biskupové BKP na podkladu výroků kardinála G. Müllera.

23. 2. 2023

 

Pražský manifest: Synodální cesta využívá 
biskupské konference k sebezničení církve!
 Obojí musí být zrušeno!

Předsedové biskupských konferencí Evropy se zúčastnili pražského kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě, které proběhlo ve dnech 5.‒12.2.2023. Ve skutečnosti šlo o satanský sabat rušící Boží zákony a prosazující církevní legalizaci nejhrubších amorálností LGBTQ. Účastí všech předsedů biskupských konferencí došlo k zmanipulování veřejného mínění, jako by všichni evropští biskupové jednohlasně souhlasili s tímto programem sebevraždy katolické církve. To je ale podvod, manipulace a zločin, který přesahuje všechny meze! Tragická situace dozrála do bodu, kdy je třeba radikálního a nekompromisního zásahu. Je nutno zrušit biskupské konference! Tyto konference nejenže okradly diecézní biskupy o jejich práva a zbavily je vědomí zodpovědnosti, ale dnes už je přímo nutí ke zradě samotné podstaty církve. Ve skutečnosti se staly nástroji globalizace, která má za cíl postupnou likvidaci církve. Tak to už dále nemůže pokračovat. Tento zločinný a sebevražedný konferenční systém musí být co nejdříve zrušen!  

Jak se stavěl k biskupským konferencím kardinál Ratzinger? Už před 40 lety jako prefekt Kongregace pro nauku víry řekl: „Nesmíme zapomenout, že biskupské konference nemají teologický podklad a že nepatří k nezrušitelným strukturám Kristovy církve.“

Proto dnes, kdy se už staly prostředkem k sebevraždě církve, musí být zrušeny!

Kard. Ratzinger: „Žádná biskupská konference nemá sama o sobě učitelskou funkci.“
Uvědomujete si to, vážení biskupové? Žádná konference nemůže proto autoritativně diktovat sebevražednou synodální cestu legalizující LGBTQ, jako by měla učitelskou funkci.

Kard. Ratzinger: „Katolická církev je založena na episkopální struktuře, a ne na federaci národních církví. Národní rovina nepředstavuje žádnou církevní dimenzi. Je nutné znovu si ujasnit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry.“
Ptáme se tedy: Kdo vlastně dnes zodpovídá před Bohem za všechny věřící v diecézi? Biskupská konference, anebo diecézní biskup? Je naprosto jasné, že diecézní biskup. Ve skutečnosti ho ale o jeho autoritu okradli a rozhoduje někdo jiný. To je hrubý podvod a manipulace.    

Kard. Ratzinger: „Skupina biskupů na konferencích je ve svých rozhodnutích závislá na jiných úředních skupinách, zřízených pro vypracování předloh.“
To znamená, že biskup nemůže zodpovědně řešit daný problém, protože nemá možnost ho pravdivě a hluboce poznat a nemá ani možnost se podle své víry a svědomí zodpovědně rozhodnout. Navíc je při tzv. společném hlasování psychologicky manipulován nátlakem dravé menšiny, aby jednal proti svému rozumu a svědomí. Proto musí být tato, dnes už zločinná organizace, zrušena. Nedovoluje bránit ani pravdy víry, ani křesťanskou morálku, ale koná pravý opak.

Zrušení biskupských konferencí je dnes podmínka sine qua non, bez níž není možno zastavit proces sebevraždy církve!  

Koncept manifestu pro iniciativní společenství emeritních biskupů ČR, Dominika kardinála Duku, Karla Herbsta, Františka Radkovského, Josefa Hrdličku a Vojtěcha Cikrleho připravili biskupové BKP na podkladu výroků kardinála Ratzingera (Benedikta XVI.)

23. 2. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 Občánek 2023-03-03 09:15
Zapomněl jsem dodat, že v tom úplně vidím spojování těch dvou šelem (z moře a ze země) a jejich obludné řvaní.
Citovat
#2 Občánek 2023-03-03 09:13
To je to "ovoce" církví prohlašovaného dokončení desetileté duchovní obnovy českého národa k mileniu svatého Vojtěcha? Vidím to všude kolem sebe a je to hlavně velký zmar.
Citovat
#1 Mária 2023-02-28 03:09
Je smutné, že toľko desaťročí to trvalo, či skôr trvá naších církevným hodnostárom kým "prehliadnu" k realite.
Snáď už tej slepoty a ignorancie už bolo dosť...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře