Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tajemství z Fatimy po 100 letech

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

1. část: Apostaze v církvi

Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?

V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi.

Sv. Pius X. vydal encykliku a antimodernistickou přísahu. Část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala.

Po smrti Pia X. bylo prvním úspěchem zednářů prosazení na papežský stolec Benedikta XV. (G. della Chiessa, 1914-1923). Ten dával v církvi prostor pro rozvoj modernismu. V roce 1917 se několikrát zjevila Bohorodička dětem v portugalské Fatimě. Šlo o výzvu k pokání. Po Benediktu nastoupil papež Pius XI. (1923-1939) a po něm Pius XII. (1939-1958), pak Jan XXIII. (A.G.Roncalli, 1958-1963).

  • tajemstvi-z-fatimy-po-100-letech

Roncalli byl už v roce 1911 usvědčen z modernismu. Benedikt XV. ho ale prosadil do Kongregace pro misie a za učitele v římském semináři. V roce 1925 poslal Pius XI. docenta Roncalliho jako apoštolského vizitátora do Bulharska a pak do Turecka, aby tím uchránil studenty od herezí. V roce 1958 díky těm, s nimiž měl jednotu ducha, se stal papežem.

V roce 1960 odstranil alarmující hlas pokání, daný ve třetím tajemství z Fatimy. Kardinál Bea upozornil papeže i kardinály: „Tajemství se týká apostaze v církvi“. Když Bea vyšel z porady, řekl: „Právě jsme zabili miliardu lidí, protože Jan XXIII. se rozhodl zakázat zveřejnění tajemství a odmítl zasvěcení Ruska Kristu a Bohorodičce.“ Místo toho, aby Jan XXIII. otevřel dveře duchu pokání, započal v roce 1962 druhý vatikánský koncil. Na něm otevřel dveře modernistům a dal jim plnou vládu. Prostřednictvím koncilu uskutečnil svou dávnou touhu prosadit modernistické hereze – aggiornamento, jako antievangelium (Gal 1,8-9) do celé církve.

Na II. Vatikánu Jan XXIII. určil tzv. pracovní prezídium, složené většinou z modernistů. Ti úskočně prosazovali svůj i jeho program.

Ovocem II. Vaticana byl heretický dokument „Nostra aetate“ (1965), Babylon v Assisi (1986) a ve světě gender schizofrenie, multikulturalismus a islamizace Evropy. Dnes už jsou oficiálně popírány objektivní pravdy i objektivní hodnoty! Toto je ovoce aggiornamenta – modernismu v církvi a ve světě.

Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.

Jan XXIII. i Pavel VI. jako papežové prosadili hereze. Proto i II. vatikánský koncil byl a je neplatný a tito papežové musí být jako heretici posmrtně vyloučeni z církve! Dopustili se daleko většího zločinu než papež Honorius, který byl z církve posmrtně vyloučen (srov. bula Pavla IV., „Cum Ex Apostolatus Officio“). To je první krok k pravdivému pokání z apostaze v církvi!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

13. 10. 2017

-----------------------------------------

Tajemství z Fatimy po 100 letech

2. část: nejen pro politiky

Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu. Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit. Kdo si v dnešní době dovolí nazvat zlo zlem, je trestaný jako největší zločinec. (V Německu za zveřejnění zločinů migrantů hrozí 5 let vězení.)

Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami.

NWO zavádí homosexualismus spojený s juvenilní justicí a islamizací. Usiluje o dosažení tzv. zlaté miliardy, to znamená holocaustu 6 miliard obyvatel. Ideologicky nejsilnější silou tohoto profesionálního podvodu jsou církevní Jidáši na nejvyšších místech. To oni zavedli princip, že zlo se nesmí nazývat zlem a pravda pravdou! Nese to stejné ovoce, jakoby lékaři reagovali na smrtelnou infekci pozitivně – masově vyhubí obyvatelstvo.

Podle tohoto principu jsou už oficiální složky ve státě, jako je legislativa, policie, vzdělávací nebo zdravotnický systém, včleněny do organizovaného zločinu holocaustu lidstva. Jedině ten národ v dnešní době přežije, který bude mít vůdčí politiky, kteří budou nazývat zlo zlem a postaví se proti zločinné ideologii a genocidnímu systému NWO! Pokud se všechny národy proti zločinné ideologii NWO nepostaví, zaviní si holocaust!

Priorita záchranné politiky:

1) Odsoudit homosexualismus! Nazvat ho tím, čím byl a je – sexuální zvráceností! (srov. 2Pt 2,6) Jeho důsledkem je autogenocida vlastního národa. Stát musí podporovat jedině zdravou rodinu, kde je otce, matka a děti.

2) Prolomit tabu ohledně medializace juvenilní justice. Piráti a vyvrhelové lidstva v systému sociálních služeb páchají nejtěžší zločiny vůči dětem. Falešná utajenost tyto satanisty chrání a zločinný systém šíří. Jenom v Norsku ročně kolem 100 těchto ukradených, psychicky a sexuálně tyranizovaných dětí páchá sebevraždu. Když se tito piráti prolamují do bytu, chráněni policií, mnohdy zoufalí otcové vidí jako jediné východisko rodinnou sebevraždu (viz mnohé příklady z Finska...).

Takzvané křesťanské národy spolu se svými nejvyššími církevními lídry k těmto zločinům mlčí! Tím berou na sebe zodpovědnost a svolávají spravedlivý trest. Jestliže matka, které ukradnou milované dítě a dovolí jí po měsíci plném zoufalství a útrap na několik minut své dítě vidět, uroní při setkání slzu, je potrestána a už své dítě neuvidí. Toto je jedno z práv žen a dětí stanovené Úmluvou OSN. OSN dnes vydává i jiné podobně debilní a zločinné úmluvy (Haagská Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodních adopcích). Zločinný projekt Dětství 2030 už počítá s ukradenými dětmi.

Pokud politici tyto satanské zákony a projekty nezruší, zodpovědnost dopadá na ně.

3) Zakázat genderovou ideologii, která popírá nejzákladnější realitu, že muž je mužem a žena ženou. Oběti této ideologie mají vykořeněné reálné myšlení a jsou posedlí démonem. Gender je dalším autogenocidním projektem NWO.

4) Zamezit islamizaci spojené s terorismem a krvavým vykořeňováním evropských národností, kultury a křesťanství. Politická korektnost spolu s pseudopapežem Františkem hrubě lže a diktuje národům kvóty k přijetí islamistů!

5) Odhalit v masmédiích pravdu o nejtěžších zločinech proti jedincům a národům diktovaných z nadnárodních organizací.

6) V legislativě musí být zrušeny všechny antizákony, které nadiktovaly OSN, EU a Rada Evropy. Vedou k sebezničení jedince i národa a byly prosazeny podvodem pod pozitivními pojmy.

7) Zakázat organizace, které za jidášské peníze či příslib kariéry slouží architektům NWO (Rotary, Lions kluby a jiné nadnárodní organizace jako svobodní zednáři...). /viz zrušení sítě Sorosových organizací v Maďarsku/

Kdo se v současné psychologické válce, postaví proti systému NWO, musí počítat i s obětí vlastního života. Tento boj ale stojí za to, má smysl! Národ potřebuje hrdiny, proroky, kteří vidí pravdu a kteří ji hájí. Všichni jednou zemřeme a čeká nás Boží soud a věčnost. Smysl našeho života není v kariérismu a materialismu, ale v hledání pravdy. Za pravdu se musí bojovat a oddělovat se od ložiska zla v nás (hříchu) a v okolí! Systém NWO má za cíl udělat z lidí vtělené gender démony a z kradených dětí vyprodukovat mstitele na vlastní společnosti, která jejich tyranii dovolila. Lidi, kteří tento program NWO prosazují a realizují, čeká peklo a nic na tom nemění, jestliže ho bojkotují.

Bohorodička před 100 lety skrze děti ve Fatimě vyzvala k pokání, především nejvyšší církevní hodnostáře, ale i ostatní zatvrzelé hříšníky. Citace ze zjevení: „Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem. Míhaly se v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře. Padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství. Vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku... jinak bychom byli zemřeli hrůzou. Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: ‚Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků...‘“

V dalším zjevení řekla: Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“

Vybízela rovněž k modlitbě růžence.

Přísloví říká: „Moudrý je ten, kdo myslí na konec.“

Každého z nás čeká smrt. Boží soud a pak věčné štěstí ve slávě s Bohem, anděly a svatými, anebo věčné utrpení v pekle se satanem, démony a vyvrheli lidstva. Pokud nás, lidi, nemotivuje k boji se zlem, lží a duchem lži láska k Bohu a k bližnímu, pak ať nás motivuje alespoň strach ze spravedlivého soudu a z věčného utrpení v pekle.

Výzva z Fatimy se týká každého politika i každého člověka. Pokání – metanoia – změna myšlení, znamená oddělit se od lži a přijat pravdu. Není tajemstvím, že Kristus je „Cesta, Pravda a Život“ (J 14,6). Toho, kdo hledá pravdu, miluje pravdu a bojuje za pravdu, čeká po smrti věčná odměna a nikdy nekončící štěstí. Pravda nakonec zvítězí! (srov. J 8,32)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Facebook komentáře