Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

STANOVISKO ANS K PROHLÁŠENÍ MINISTRŮ ZAHRANIČÍ 11 STÁTŮ PROTI FAKLZIFIKACI VÝSLEDKŮ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

ANS souhlasí s Prohlášením ministrů zahraničí 11 zemí, které bylo přijato u příležitosti 75. výročí vítězství nad fašismem ve 2. světové válce na jednání OBSE v Bratislavě ve prosinci 2019.

Ministři zahraničí Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Ruska, Srbska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v rámci Rady ministrů zahraničních věcí přijali společné prohlášení, ve kterém jsou odsuzovány pokusy o falzifikaci výsledků 2. světové války, která byla jedním z nejkrutějších a nejkrvavějších konfliktů v dějinách a přinesla lidstvu strašlivé utrpení.

  • stanovisko-ans-k-prohlaseni-ministru-zahranici-11-statu-proti-faklzifikaci-vysledku-2-svetove-valky

 

ANS odsuzuje fakt, že se k Prohlášení nepřipojila vláda České republiky, jejíž obyvatelé měli být dle nacistických plánů vyhlazeni. Odsuzujeme skutečnost, že toto Prohlášení ignorují všichni poslanci PS PČR a všichni senátoři, včetně všech parlamentních i neparlamentních politických stran.

Členové a sympatizanti ANS jsou rozhořčení zřejmým porušování zákonů ze strany některých českých politiků a politických stran a jejich snahou rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů.  Zároveň jsme znepokojeni skutečností, že policie i státní zastupitelství toto veřejné porušování zákonů zcela ignoruje a nekoná.

Hrdinství vítězných vojáků druhé světové války a jejich sebeobětování musí být věčným poselstvím pro budoucí generace. Je nezbytné budovat svět na zásadách spravedlnosti, rovnosti a nedělitelné bezpečnosti! Považujeme za rouhání všechny projevy neúcty k památkám vojáků a velitelů Rudé armády. Odsuzujeme zneuctění památky těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů. Vandalismus vůči pamětním místům nelze nijak omluvit.

Odsuzujeme přepisování historie a příčin 2. světové války a zásluh Rudé armády při osvobození velké části Evropy, včetně naší země. Toto přepisování dějin direktivně zavádí EU. Evropský parlament schválil dne 18. 9. 2019 Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny.

Dokument má číslo 2019/2819. Toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení 2. světové války a zcela pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka.

V dokumentu je například zcela vynechána Mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1. 9. 1939, kdy skutečně vypukla 2. světová válka napadením Polska nacistickým Německem. 

Zato dokument zdůrazňuje, že druhá světová válka byla zahájena v bezprostředním důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, (pakt Molotov-Ribbentrop) a že „jejím prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi“ prý rozdělily Evropu na dvě zóny vlivu.

Dále dokument žádá všechny členské státy EU, aby si tento den podepsání paktu Molotov – Ribbentrop  (23. srpna) připomínaly jako Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby to v zájmu mladé generace zařadily do osnov a učebnic pro všechny školy.

V dokumentu se dokonce konstatuje, že po 2. světové válce jsme ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus.

EP je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto Komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. Dokument konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému. To znamená, že pro EP a tedy i českou vládu a celý parlament (jelikož se od usnesení nedistancovaly) je žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů – jako například sochy maršála Koněva.  

Národ, který popírá vlastní minulost, nemá ani vlastní budoucnost. A o to patrně stávajícím výkonným politikům ČR jde. Aliance národních sil a její sympatizanti však s takovýmto přístupem k národu a jeho historii absolutně nesouhlasí a důrazně žádají vládu, aby pověřila ministra zahraničních věcí, aby připojil svůj podpis k Prohlášení 11 států proti zkreslování výsledků 2. světové války. 
 
V Praze dne 16. 12. 2019
 
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS
 
 
Společné Prohlášení ministrů zahraničí 11 zemí je ZDE:
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3938141

 
Usnesení EP je ZDE:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-20190097_CS.html?fbclid=IwAR0ExQJTDpz0qkYxYNWBmN535YCG29_r2OrFbMeQd3FK9caG_JtcL0TjMU0

 

Facebook komentáře