Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Rouhání před katedrálou ve Vídni. Svině symbolizují nečisté démony. Kdo je má?  

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Před vídeňskou katedrálou během velikonočních svátků spolek satanistů, maskující se nálepkou ochrany zvířat, hanlivě znázornil křížovou cestu. Kříž nesla osoba s prasečí hlavou. Jaká by byla reakce muslimské komunity, kdyby byl před mešitou podobně znevážen Mohamed? Aktéři by to zřejmě nepřežili.

Brutální rouhání před vídeňskou katedrálou v největší křesťanské svátky, by mělo vyvolat vlnu protestů v celém katolickém Rakousku! Kardinál Schönborn spolu s Vatikánem by měli žádat spravedlivé potrestání za urážku náboženského cítění! Měli by pak vyhlásit i smírné kající pobožnosti a průvody k odčinění tak bezprecedentního rouhání! Proč se to nestalo?

  • rouhani-pred-katedralou-ve-vidni-svine-symbolizuji-neciste-demony-kdo-je-ma
Ve skutečnosti byl výjev před vídeňskou katedrálou obrazem těch církevních prelátů, kteří před lidmi reprezentují Krista, ale fakticky jsou to amorální odpadlíci s duchem nečisté svině! Ježíš nečisté duchy vyháněl. 
 
Vatikánská homosexuální síť těmito démony naopak masově infikuje církev i společnost. Proto je Boží jméno v potupě a katolíci v duchovní slepotě! Skrytí satanisté uvnitř církve ruší Boží zákony a vyhlašují nová, amorální přikázání s cílem vtáhnout duše do pekla.

Je třeba si uvědomit, že Vatikán okupuje amorální bergogliánská sekta. Klíčovou roli v ní hraje spolu s Bergogliem kard. Schönborn, kard. Gregory, kard. Marx i většina německého episkopátu.

Arcib. C. M. Viganò v roce 2018 vznesl veřejnou výzvu, aby Bergoglio odstoupil a dal tak příklad k následování celé homosexuální síti. Bergoglio v roce 2019 intronizoval nečistého démona Pačamamu a v roce 2020 už i veřejně prosazoval legalizaci svazků sodomitů. Legalizací sodomie je povýšena svině, symbol nečistoty, za nový kult boha spolu se zlatým teletem. Toto je vrchol rouhání a apostaze!

Nečistí démoni, kteří se při sodomistických akcích Schönborna usídlili ve vídeňské katedrále, tentokrát vylezli i před katedrálu. Chybělo jen napsat na záda aktéra s prasečí hlavou „Schönborn“. Prasečí hlava plně vyjadřuje nečistého démona, který skrze něho morálně znečišťuje církev.

Není náhodou, že několik dní před touto rouhačskou scénou Schönborn a 350 kněží veřejně vystoupili proti pravověrnému učení církve. Schönborn se drze vyjádřil, že on bude dále pokračovat v církevním žehnání sodomitům. Dal najevo, že nebude zachovávat učení a principy založené na Kristově evangeliu, ale že bude dělat pravý opak. Dopustil se tak vzpoury proti Kristu i Jeho evangeliu. Za toto veřejné prosazování falešného evangelia na sebe stáhl Boží anathemu. Bible varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – anathema.“ (Gal 1,8). Schönborn se svým vyjádřením veřejně vyloučil z katolické církve. Nikdo už tohoto heretika a Jidáše nesmí poslouchat, i když dále okupuje nejvyšší úřad. 

V Německu v témž čase 2000 kněží (srov. Mk 5, nečistí démoni v 2000 sviních v Geraze) podepsalo list, ve kterém se zavazují, že budou pokračovat v tzv. žehnání párů sodomitů. Je jasné, že každý kněz, který to podepsal, má prasečí hlavu a sám nad sebou vynesl exkomunikaci – vyloučení z církve. Pokud v této nekajícnosti a vzpouře proti Bohu zůstane i v hodině smrti, bude věčně zavržen v pekle. Kdo z kněží zůstává ve vědomé jednotě s Schönbornem, německými biskupy či jinými propagátory sodomie, stahuje na sebe totéž prokletí.

Apoštol Petr varuje před sodomií: „Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká... Města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu také budoucím církevním bezbožníkům... Tito lživí učitelé však jako nerozumná zvířata (svině), určená od přírody na porážku... zahynou ve své zkaženosti... umytá svině se zase válí v bahništi.” (2Pt 2)

Ježíš nás nabádá: „Neházejte perly před (církevní) svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ (Mt 7,6). To je třeba vědět.

+ Eliáš
Patriarcha BKP
 
9. 4. 2021

Facebook komentáře