Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k návrhu na povolení odstřelu vlků

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pobouřena návrhem Myslivecké komise Agrární komory ČR na povolení odstřelu vlků. Jde o zvláště přísně chráněný druh a v ČR jich žije pouze kolem 60 kusů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou záminky jakékoliv. Vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit. Vlci jsou trnem v oku myslivcům a někteří z nich je považují za škodnou, ve svých revírech je nechtějí a požadují povolení k odstřelu. Důvodem není jen averze, ale také touha po trofeji. Myslivců je přitom v ČR skoro sto tisíc a vlků jen kolem šedesáti.

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-navrhu-na-povoleni-odstrelu-vlku

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT poukazuje na to, že lze účinně bránit hospodářská zvířata například vycvičenými ovčáckými psy, ploty, elektrickými ohradníky či jinými zabezpečeními a preventivními opatřeními.  Škody, které vlci způsobí, chovatelům nahradí stát.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe uvažování Myslivecké komise AK ČR, která na jedné straně prosazuje potřebu snižování stavů spárkaté zvěře, která působí škody na porostech, a zároveň chce vystřílet vlka, který je predátorem vysoké zvěře.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlci byli odnepaměti součástí naší krajiny a našich lesů.  Vlci žili na území Česka v hojném počtu do konce 17. století, poté jejich stav klesal kvůli lovu, až byli na přelomu 19. a 20. století zcela vyhubeni.  Poslední vlk na Šumavě byl zastřelen 2. prosince 1874 a v Beskydech 5. března 1914, kde na místě této smutné události má onen vlk dokonce pomník.  Když se k nám  po více jak sto letech, v některých krajích více jak po dvou stech letech, tato krásná šelma opět vrátila, rovnalo se to zázraku, kvitovaného odbornou i laickou veřejností.  Je tragické a nestoudné, že dnes, několik let po jeho návratu do české krajiny zaznívají hlasy o znovuvybití.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se připojuje k petici ochránců zvířat a ztotožňuje se s jejím obsahem:

Vlk do ČR patří !

NESOUHLAS s projednáváním zákonné změny o zařazení vlků do nižšího stupně ohrožených živočichů !!!

Vlk je u nás chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Podle vyhlášky č. 395/1992 je vlk obecný zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů.  Na velké šelmy pamatuje i nařízení Evropské rady, resp. NATURA 2000 – vlk je uvedený ve "Směrnici o stanovištích" (92/43/EEC) v příloze IV jako druhy živočicha vyžadující v zájmu Společenství přísnou ochranu.  V příloze II. vyhlášky 166/2005 Sb. (kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000) je vlk uveden jako druh vyžadující zvláštní územní ochranu.

Vlk je také chráněn podle Bernské konvence, kde je zařazen mezi přísně chráněné druhy živočichů - žádáme o uplatnění Bernské úmluvy i pro ČR, ve které se na vlka nevztahuje !!!

Svým postojem žádáme o upuštění od jakýchkoliv projednávání a změn zákonů, vedoucích k umožnění snižování počtu vzácných vlků na území ČR !!!

Podporujeme pomoc úřadů farmářům k lepšímu zabezpečení jejich pozemků a zvýšení finanční výpomoci farmářům, kterým vlci prokazatelně způsobili majetkové škody - viz zákon č. 115/2000, podle kterého může stát chovatelům nebo osobám poškozeným útokem velkých šelem vyplatit finanční náhradu.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství, aby tento návrh MK AK ČR definitivně zamítla a naopak se zasazovala za větší ochranu zvířat, přírody a krajiny.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 9. 9. 2019

 

Facebook komentáře