Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Poslední varování politikům této země.

Hodnocení uživatelů:  / 46
NejhoršíNejlepší 

Nadchází čas zlomu, kdy se zcela jasně ukazuje, kdo stojí na straně občanů České země, a kdo se stává jejím, byť vnitřním, ale každopádně nepřítelem. Vy, naší, z voleb vzešlí zastupitelé, Vy, ve které jsme vložili svou vůli a naději,

Vy jste zcela selhali, zklamali, a co více, zradili jste tuto zem. Dopustili jste se zásadního protiústavního zločinu – tj. že jste nepodnikli důsledné kroky k tomu, aby jste zajistili bezpečnost v naší-zdůrazňuji v naší zemi, neboť tato země patří námnám,obyčejným, ale hrdým lidem, kteří jsme desetiletí a staletí těžce pracovali na tom, aby tato země směřovala k prosperitě, aby život v Čechách byl na slušné a důstojné úrovni, aby se občané nemuseli bát o své zdraví, životy a majetek. A nyní v tomto okamžiku, odkládám veškerou rétorickou slušnost, protože jsem zjistil, že Vy se už vůbec slušně nechováte.

  • posledni-varovani-politikum-teto-zeme

Občané České republiky nejsou žádné stádo hovad, či beztvará hmota, dobytek, či materiál, se kterým se dá orat, jak se komu zlíbí. My jsme národ, který má své dějiny, svou hrdost na to, co jsme vydrželi a dokázali. Jsme smíšenina slovanské a keltské kultury, ze které vzešla obrovská duchovní síla, kterou jen tak něco nezničí. Dějiny potvrdily, že tento národ dokázal vždy a opakovaně povstat proti svým utlačitelům. A ti utlačitelé nebyli vždy vnějším nepřítelem. Byly to i morálně upadlé a zkorumpované vlády, vládní úředníci a zastupitelé, kteří zklamali vůli našeho lidu a arogantím způsobem znevážili všechny hodnoty, za které tento národ bojoval. A Jelení příkop je stále tam, kde byl kdysi…

Co jste za posledních pár let udělali? Zcela jste paralyzovali možnost účinné bránit naši zem proti vnějšímu nepříteli. Udělali jste to záměrně, utajeně a důkladně. Naprosto jste oblbli veřejné mínění, zkorumpovali jste veřejná média za tím účelem, aby občan této země byl mystifikován a nedostával relevantní informace. Aby byl masírován bezduchými reklamami, hovadinami, které jsou poplatné mainstreamu, a to jenom proto, aby se zcela vytratila podstata, aby se vytvořila naprosto lživá virtuální realita, v níž žijí občané této země. Zahltili jste nás konzumem, zlikvidovali jste rozum a zdevalvovali poctivou práci. Tím pádem jste se dopustili těžkého zločinu. To není fráze, to je holý fakt.

Máme Vás dost. Vy nejste TÝM, který brání naše hodnoty, ale jste smečka dobře zaplacených vnitřních nepřátel této země, která ji sofistikovaným způsobem rozkládá. Vy jste se stali našimi faktickými nepřáteli. A my jsme zde od toho, abychom se nepřátel zbavili, eliminovali je, dnes již jakýmkoliv způsobem, a nastolili vládu zdravého rozumu, která bude tuto zem bránit proti vnějšímu nepříteli. Vy jste záměrně zlikvidovali armádu této země, která má bránit toto teritorium. Vy jste ji poslali na nesmyslné mise do zahraničí, kde nadále krvácí a plní úkoly, které neprospívají lidu této země. Vy jste udělali z mladé generace mužů zlatou mládež, která se zajímá např. jen o sociální sítě a to, jaký kdo bude mít mobilní telefon či notebook, místo toho, aby jste je vycvičili v obraně této země.

Udělali jste to opět záměrně, protože z toho máte profit. To je těžký zločin! V době, kdy se do naší země valí tisíce imigrantů, kteří v Evropě hledají ráj na zemi, proudící sem s představou, že zde dostanou hotelové ubytování, sociální podporu, o které by se mohlo nechat zdát kterémukoliv pracujícímu člověku a život bez nutnosti pracovat, jenom prostě vegetovat a konzumovat, chovat se arogantně, ničit zařízení ubikací a vyhrožovat lidem, kteří se o ně starají, v této době vůbec nekonáte a nepodnikáte to, co byste podnikat měli. Místo toho slíbíte tučné peníze podnikatelům, kteří jim pronajmou byty, a vše půjde ze státní kasy, a z kapes nás,daňových poplatníků. Místo toho schválíte tučné peníze cizáckým neziskovým organizacím opět z našich kapes, které budou usnadňovat a organizovat kolonizaci naši země a její postupné ničení.

Imigranti, když pominu těch pár rodin, které fakticky prchají před etnickým násilím, jsou kolonisté, kteří jsou nekompromisně rozhodnuti vzít si toto území, zdecimovat její původní obyvatelstvo a zavést zde své středověké zákony. Jsou rozhodnutí, nás zlikvidovat, podřezat, ukřižovat, znásilnit naše ženy, pozabíjet naše děti, zničit naše dějiny, naše historické památky, vymazat nás zcela z mapy zeměkoule. Bagatelizace tohoto úsilí ze strany našich politiků, je zcela mimo rozumné chápání. Je to jen lživé chlácholení obyvatel, je to jen další zločin proti nám! Jsem jen řadový občan této země. Ale jsem vyjímečný tím, že jsem se zde narodil, že jsem zde pracoval a nadále pracuji, že jsem důkladně vycvičen v tom, jak bránit sebe a ostatní, neboť jsem záložní důstojník československé armády a složil jsem přísahu ne tomuto území, ale tomuto lidu, že ho budu bránit, a je zcela nepodstatné, za jakého režimu se to stalo.

Takových vyjímečných , jako jsem já, jsou v naši zemi statisíce, a jsou stejně vyjímeční rozumní, a silní, protože se nenechali splácat do podoby beztvaré hmoty, která vyhovuje našim politikům, zkorumpovaným, sledujícím jen svůj profit a plnost svých koryt. Jsem lékař, tak že by se ode mne dalo očekávat spíše umírněné a víceméně neutrální stanovisko k problému. Protože vím, že náš stav takový je. Vím, jak se spousta našich profesních představitelů zajímá jen o to, aby byli vidět, jak se derou do politiky za koryty, aby si také nahrabali, a jak je jim šuma-fuk, jestli budou své voliče zrazovat, či ne, hlavně když to bude sypat.

Stydím se za to, že se jako stav nedokážeme postavit do čela národa a říct dost, přestože že víme, že fyzické zdraví populace pramení vždy ze zdravého mozku. Proto zde prohlašuji zcela otevřeně zodpovědně, vědom si toho, že budu šikanován, že mi bude vyhrožováno a že budu případně i zlikvidován… Povstaňme proti vládě, která zrazuje a nebrání svůj lid! Tato vláda se dopouští nejtěžšího zločinu na svém lidu, jaký znám. Dopouští se nejtěžší zrady, a to i závažnější, než kterou byl Mnichov na prahu druhé světové války.

Tato vláda nás za pár mrzkých drobných prodala morálně pokleslému světovému řádu, který nás chce, jako méněcennou populaci zcela zlikvidovat. Proto prohlašuji, že bránit se všemi prostředky, je jediná legitimní cesta, jak zachovat tuto zemi do budoucnosti tak, aby v ní mohly žít důstojně i naše děti!!! Aby nemusely chodit v burkách, několikrát denně se svíjet na koberečku a memorovat islámské nesmysly a potom povinně jít sousedovi uříznout hlavu jen proto, že zůstal křesťanem a nekonvertoval. Je to mé nezadatelné právo, a to mi nikdo nevezme! V této hře jde totiž již o existenci naší, říkám znovu, naší civilizace! A to, vědom si případných důsledků, podepisuji.

Jsem MUDr. Janda Karel, lékař (60let) a občan této země. Dne 05.08.2015

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Petr Přecechtěl 2015-10-04 10:39
Ano, je to tak, a přece Díky Bohu je pravda výš a sekera je na vlastizrádce připravena, zpočátku tomu možná nebudete věřit, ale přemýšlejte a vraťte se k tomu třeba: petice24.com "imigranti? Podpisem za Pravdu, která právě vítězí "
Naplňují se poslední Slova, háčky a čárky v Bibli !!!
Amen
#1 Božislav Krpelík 2015-10-03 17:50
Nedokážu tak přesně a výstižně nazývat i zcela zjevné věci a popisovat nastávající události,nemluv ě už o předpovědi dopadu toho všeho,co se kolem nás nyní děje,na budoucnost. Napsal jste to moc hezky a hlavně VÝSTIŽNĚ!!! Souhlasím a připojuji se k podpisu!

Facebook komentáře