Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pavel Kolář: Otevřený dopis našim papalášům

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • nato-meeting

Česká republika, Praha 26.8.2011

Vážený pane presidente a vážený pane premiére České republiky.

Píši vám dvěma tento otevřený dopis, jako nejvyšším představitelům výkonné moci, volené námi, občany České republiky, kteří složením svých prezidentských a premiérských slibů jste se zavázali, že budete hájit zájmy občanů, tedy lidu této země!

 

A to proto, abych vám důrazně připomněl vaší povinnost, vyplývající z Ústavy naší země, z Charty lidských práv a z běžné morálky , snad ještě přítomné v normálních demokratických zemích, mezi které se do současnosti hrdě řadíme.

Vaší povinnost, kterou je - okamžité vystoupení naší republiky z vojenského spolku NATO !

Tak, jako to před pětačtyřiceti lety udělala Francie!

Nevěrohodnost svého jednání tento spolek zahájil, když na popud svého „hlavního šéfa“ – vlády USA, se začal aktivně podílet na vojenských dobrodružstvích a „špinavostech“. Takových, do kterých  USA zatáhly jejich moci chtivé  vlády, během posledních cca třiceti let. A jejichž pověstnou špičku ledovce do teď tvořil Afghánistán, Irák .  A  hlavně  „válka proti terorismu“ !

Díky ní dochází po celém, zeměmi z tohoto spolku, ovládaném světě, k masívnímu odstraňování základních lidských svobod ! K totální ztrátě soukromí,díky kamerovému a čipovému sledování, dále celkovému sbíráním údajů o občanech,včetně jejich značkování biometrickými údaji v pasech a následným tajným archivováním těchto údajů. Včetně průběžného, cíleného lhaní. Tedy k takovému popření občanských svobod, které ani fašistické Německo nebylo ochotno realizovat! K legalizaci mučení, únosů a nezákonných věznění, atd., atd. Věcí, v demokratických státech nemyslitelných!

Také se jednotlivé vlády vymlouvaly,zatajovaly, zamlžovaly, házely vinu na vlády jiných států, či na jednotlivce. A díky tomu mohl tento „řízený spolek“ pro běžného občana Anglie, Francie, či Česka,  přes své, ne příliš úspěšné zastírání, doposavad působit dojmem, že je tu přese všechno proto, aby bránil svobodu svých občanů ( = územní integritu a vlastní demokratické zřízení ).

Ovšem to, co  Amerika se svým ocáskem Británií a znovu zhlouplou Francií ( díky opětovným velmocenským ambicím ?) po nás občanech Evropy a celém civilizovaném světě chce nyní, a jakým způsobem se nám to snaží vnutit, je něco tak neslýchaného, že rozum zůstává stát v úžasu  - opravdu si myslí, že už jsme tak blbí ?!?!?

Pravda, prošla jim válka v Jugoslávii, na které měli zájem Spojené státy a Německo, prošlo jim vytvoření Kosovské republiky s vládou vytvořenou z drogových bossů a obchodníků s lidskými orgány,protože ta situace pro běžné lidi nebyla tak čitelná.

Ale může jim někdo ještě věřit, že lid Libye, to znamená občané samostatného suverenního  státu, jehož jediné provinění je, že přestože je bohatý, má jako společenské zřízení  „socialistickou džamahírii“, tedy „nějakou“ formu socialistického zřízení a hodně naivního a asi i lehce bláznivého samovládce typu F.Castra?. A  že jeho hmotná životní úroveň je tak vysoká, že řadový libyjský občan si žije jako řadový občan Kuvajtu ( zdarma studuje v zahraničí,zdarma dostává byt,atd.,atd.) a že omezování osobní svobody je v obou státech minimálně srovnatelné ?!

Že tento občan, který má přes dvacet let to, o čem občané  v okolních chudých arabských státech sní, který dávno zapomněl bojovat  a už jen umí si dobře žít (většinu namáhavých prací vykonávají za slušné peníze zahraniční dělníci!), že najednou si vzpomene,že mu chybí svoboda,rovnou popadne pušku a bez jakýchkoliv občanských nepokojů – demonstrací (kromě vhodně nasazené „páté kolony zahraničních dělníků“ v několika městech), apd.,půjde rovnou zabíjet,mučit,znásilňovat a celkově brutálně zastrašovat  své sousedy a spoluobčany ?!

Že jsme tak hloupí,že jsme si nevšimli, že takzvaní „rebelové“  jsou zaměstnáváni přes soukromé vojenské agentury Američany,rekrutují se ze zabijáků Al Kajdy (té samé,kterou USA tak „potírá“!!) a poté, co nebyli moc úspěšní, že jsou přímo vedení Brity a Francouzy?! A že se vynořili z okolních arabských zemí a přes okrajová území  (která brutálně tyranizovali mučením a nelidskýma praktikami zabíjení  a tím vyvolávali paniku a strach) se postupně propracovávali díky kvalitnímu vojenskému vybavení,včetně špičkové dopravní techniky,která jim umožňuje dělat nečekaně rychlé vojenské výpady na principu : „rychle zmasakruj co nejvíc toho, co se dá a stáhni se“ .

A to vše stejně nestačilo,dokud se agrese přímo neujalo NATO svým bombardováním,dobře ozkoušeným z Jugoslávie a odjinud!

Prý na ochranu civilistů!!!  

A pomocí bezpříkladného lhaní „světového tisku“ a naprostého zamlčování skutečné pravdy, nás média několik měsíců matou o skutečném stavu války NATA proti Libyi !

Ve viditelném uskupení Anglie, Francie, kdy Amerika je za nimi schovaná ( i tak  Obama porušuje zákony své země)

K tomu každá ze zemí NATA poslala své „zvláštní zahraniční dopisovatele“, kteří jsou vždy zaměstnáváni hlavně u tajných služeb svých vlád  ( toto pravidlo platilo jak pro komunistické, tak pro západní vlády a platí dodnes!),kteří i když byli blokováni, tak přesto úspěšně upřesňovali cíle pro raketové útoky vojenských sil NATA pomocí svých dží-pí-esek. A když vezmeme oficiální údaj o množství leteckých útoků v počtu 8.000 tak, jako že jeden útok znamená vystřelení jen jedné rakety z jednoho vrtulníku, či letedla, tak  při dnešní ničivé síle raket to znamená skoro srovnání jednoho velkoměsta se zemí!!

Jen na sídla, kde se měl vyskytovat oficiální nejvyšší libyjský představitel Kaddáfi, bylo dle jeho vyjádření uskutečněno 66O náletů („říkejme 660-krát vypálena raketa“ ) – Prokazatelnější důkaz o snaze NATA zlikvidovat legální vládu suverénního státu, snad ani nelze přinést!

Když k tomu přičtu blokování oficiálního libyjského televizního vysílání pomocí vyspělé zpravodajské techniky vojenskými experty z NATA, dále zakoupení a vytvoření televizního vysílání pro „rebely“, pomocí kterého přesvědčují, že už dávno Kaddáfi padl a jiné. Totéž provádí  libyjským občanům přes jejich mobilní operátory. V Kataru natáčejí v kulisách, které předstírají, že se jedná o Tripolis, dobytí Tripolisu a pouštějí to v „rebelské televizi“ (teď v jediné televizi v Libyi),zároveň vytvářejí inovované modely „prozatímní vlády rebelů“ kteří, zcela bez minulosti se najednou objevují,jak čertíci z krabičky, tak celkově eskalují oblbnutí Libye a světa včetně přesouváním „jakési vlády“a  vypisováním vysokých odměn na Kaddáfiho (kdo jsou ti „neznámí milionářští sponzoři“ ?) a již nepokrytě realizují vojenské akce za „rebely“, včetně dobývání Kaddáfiho paláce.

Takže celkově : to hlavní a podstatné je, že vojenské uskupení NATO, které programově hlásá, že je obranným společenstvím a že nebude provádět útočné války je prokazatelně útočníkem ( = agresorem), který zákeřným způsobem napadl zemi, která ho nijak neohrožovala, aby do prosperující země vnesl chaos, bídu a neštěstí a mohl tak, mimo jiné, ukrást její bohatství!!!!!! 

A je třeba vystoupit z tohoto „společenství“ co nejrychleji, protože demontáž  svobodného suverenního státu Libye, urychleně pokračuje každým dnem! Ale i kdyby zcela zmizel v propadlišti „současných přeměn“ , alespoň budeme ti, kteří pozvednou ruku a hlas na jeho obranu! A na obranu základních lidských práv a svobod!

A to druhé nejhlavnější, nejpodstatnější je, že NATO a tím i každý občan všech členských zemí tohoto „uskupení“, je přímo odpovědný za vlnu bezprecedentního mučení a zabíjení mužů, žen a dětí, rozpoutaného na popud NATA !!!!!!

Pokud se proti tomu zřetelně a hlasitě nepostaví !  ( Viz.tyto a jiné odkazy : http://theintelhub.com/2011/06/25/nato-rebel-atrocity-claims-break-through-barricades-of-civil-war/

v českém překladu :  http://www.czechfreepress.cz/valky/susan-lindauer-byvala-agentka-cia-darky-zapadni-demokracie-libyi.html

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=videa-usvedcujici-z-silenych-zverstev-libyjske-quotrebelyquot-podporovane-nato&cisloclanku=2011070034 ).

A to i tehdy,kdyby se nejednalo o stovky, ale řádově o desítky nevinných lidí !!!!!

Vám, jako vrcholným představitelům naší země, kteří mají každý den na stole čerstvá a před veřejností velmi utajovaná hlášení od svých vojenských a civilních špionážních služeb, určitě není třeba tyto skutečnosti vykládat (a to i tehdy, kdyby tyto služby už nebyly „naše“ a pracovaly pro „velkého bratra“ a jeho dítko - NATO ), ale je třeba to nahlas říct pro všechny ostatní lidi, protože arogance a svévůle současné politické a ekonomické moci dosáhla obludných rozměrů a to nejen v naší zemi!

Vy jste, kromě svého svědomí, vázáni přísahou, že budete sloužit potřebám a zájmům tohoto lidu !

( Stejně tak, jako britský premiér, který přesto má tu drzost,že svému národu lže jako když tiskne – např.,že pouliční bouře, které otřásaly Anglií nemají sociální charakter,či o ekonomické krizi,totéž Sarkozy,totéž vy oba! V těchto pozicích už jen prosté zamlčování důležité pravdy, je lež!)

A protože není v zájmu mém a vím,že i naprosté většiny občanů tohoto státu,podílet se na výbojných, dobyvačných válkách jiných zemí, podílet se na důvodném i bezdůvodném mučení, ponižování a okrádání obyvatelů jiných zemí, je povinností vás obou okamžitě požádat o vystoupení naší České republiky z takzvaného „obranného spolku“ NATO !!!! 

Myslíte si,že když tam nebudeme,že nás někdo přepadne ?

Nebuďte směšní! Vždyť nás někdo stále ovládá už od roku 1939 ! Tak k čemu je nám armáda ?!

Kdybychom ji zcela rozpustili, jenom velmi ušetříme. Jako ve  Švýcarsku a ještě budeme mít v rámci národní gardy zdravou mladou populaci.

V opačném případě vás nejen každý slušný člověk, ale i historie označí za amorální jedince, kteří zradili zájmy svých občanů ( a to dokonce i těch bohatých, pokud současní bohatí mají ještě nějakou čest v těle) a zařadí vás na čelné místo v seznamu  Husáků a Gottvaldů.

Snad vás bude soudit i za vlastizradu. 

( Rád bych při této příležitosti zdůraznil, že kam se vám podařilo za necelých 22 let dovést tuto zemi, je víc než k pláči :

-          K morální zrůdnosti   - „peníze nemají morálku…“, důchodce nejlépe „zplynovat, či jinak „ekonomicky využít“…

-          Z ekonomicky relativně soběstačného státu,bez dluhů. S majetkem a vysoce kvalifikovanou pracovní silou, k ekonomickému souchotináři (ano,je ještě kam klesat!), bez majetku,s neustále rychleji rostoucím dluhem,závislého na jiných exportérech, bez  kvalifikované pracovní síly.

-          Populaci nechat vymřít mnohem rychleji, než to dokázal vyspělý západ za 40 let.

-          Zlikvidovat perspektivy mladých.

-          A skoro zničit kulturu a vzdělanost národa – rapidní nárůst negramotnosti jako průvodní jev.

Objektivně je třeba podotknout,že to,co nezvládli komunisté za 40 let, jste hravě levou zadní zvládli za necelých 22let.

Spravedlivě se o tento výsledek podělte i s ostatními našimi „politiky“! Možná, že třeba se ve vás něco přes brnění vaší samolibosti pohne a dokážete z toho něco vyvodit. Možná…

Toto je náš domácí svinčík.)

Ale teď jednejte jako skuteční politici. Kteří nechtějí namočit naší republiku do špíny které je tolik rozlito na mezinárodním poli !!!!

Podle vašeho jednání – s úctou nebo bez úcty

Váš P. K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentáře