Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Celkový počet signatářů: 2 946

  • oznameni-evropske-rade-o-vystoupeni-ceske-republiky-z-evropske-unie
 

Vážení občané,

dovoluji si Vám předložit vzor dopisu Vlády České republiky, který by mohl po volbách do Sněmovny v roce 2017 zahájit dvouletý proces vystoupení České republiky z Evropské unie. Nabízím Vám možnost, ať už jsou Vaše osobní důvody jakékoli, vyjádřit souhlas s jeho obsahem a cílem prosadit#czexit. Buďme u zrodu suverénní a svobodné České republiky společně. Děkuji Vám.

S úctou
František Matějka, Moskevská 3058/7, Most
tel.: 777 077 158, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 


Evropská rada/The European Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Vážení členové Evropské rady,

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy ve svém čl. 50 zakotvila pro členské státy možnost vystoupit z Evropské unie. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Smlouvy Evropské unie se přestanou vztahovat na členský stát dnem platnosti dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k dohodě, dva roky po oznámení členského státu o vystoupení z Unie. Členský stát má společně s Evropskou radou možnost jednomyslné dohody o prodloužení této lhůty.

Vláda České republiky, na základě předchozího souhlasu Parlamentu České republiky, vycházejícího z vůle občanů České republiky vzešlé z voleb v roce 2017, tímto dává Evropské radě na vědomí, že Česká republika využívá svého práva dle Lisabonské smlouvy a oznamuje tímto Evropské radě, že Česká republika vystupuje z Evropské unie. Vláda České republiky vyzývá příslušné orgány Unie, aby neprodleně přistoupily k jednání o dohodě o podmínkách vystoupení. Vláda České republiky tímto deklaruje, že nebude-li dosaženo dohody o podmínkách vystoupení ve lhůtě dvou let od doručení tohoto oznámení Evropské radě, nedojde ze strany Vlády České republiky k prodloužení této lhůty, Česká republika uplynutím této lhůty z Evropské unie automaticky vystupuje, a tím dnem se na ni přestanou smlouvy Evropské unie vztahovat.

S poděkováním za dosavadní spolupráci

Jméno Příjmení
předseda Vlády České republikyChci dopis podpořit

VEŘEJNÁ GARANCE: Vaše e-mailová adresa bude sloužit výhradně k potvrzení Vašeho souhlasu s dopisem a maximálně jednou za měsíc pro poskytnutí stručných informací o rozvoji této aktivity. Váš e-mail nebude nikdy veřejně přístupný ani poskytnut komukoli jinému. Zároveň máte možnost si sami ve formuláři zvolit, zda chcete zveřejnit jen jméno nebo i příjmení. U adresy zaškrtněte, zda ji chcete zveřejnit celou, nebo jen město. Pro deklaraci síly této aktivity Vás však zdvořile prosím, vystupte zde pod plným jménem. Děkuji Vám.

UPOZORNĚNÍ: Bez kliknutí na aktivní odkaz ve zprávě na Vaší e-mailové adrese, kterou zadáte do formuláře, se Vaše podpora v přehledu neobjeví. Zpráva Vám bude zaslána automaticky ihned po odeslání formuláře. Pokud zprávu nebudete mít v poště přijaté, zkontrolujte prosím zda nespadla do nevyžádané či hromadné pošty.


 


Děkujeme za Vaši podporu. Přehled signatářů:

http://www.czexit.net/

 

Facebook komentáře