Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis vládě České republiky

Hodnocení uživatelů:  / 19
NejhoršíNejlepší 

28/10/2015

Otevřený dopis
Prezident ČR, Miloš Zeman
Pražský hrad, 119 08 Praha 1

Vláda ČR
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 28. října 2015
-----------------------------------------------

 

  • otevreny-dopis-vlade-ceske-republiky

Vážený pane prezidente, zástupci vlády, vážené dámy a páni poslanci,

 
vzhledem k nynější politické a ekonomické situaci v České republice, definitivně odmítáme poslušnost současné vládě a systému řízení státu.

Systému, který vyškrtl ze základu státu rodinu.

Systému, který neumožňuje občanům se domoci svých požadavků a práv.

Systému, který je založen na nedemokratickém volebním procesu, ve kterém kmotři rozhodují zpoza stranických sekretariátů, kdo získá politické mandáty, jaké a čí zájmy se budou prosazovat.

Systému, který demotivuje občany a úspěšné podnikatele žít a pracovat v České republice.

Systému, kde žijeme pod taktovkou zločinců.

Systému, který nastartoval bídu, ztrátu cti a morálky českých občanů.

Systému, ve kterém se ztrácí národní majetek, ukradené miliardy volně putují do daňových rájů a nikdo není potrestán.

Systému, který je postaven na invalidním právu.

Systému, který nemyslí na sociálně slabé a nemohoucí.

Systému, který je založen na korupci politiků a státních úředníků.

Systému, který zapomíná na seniory a terorizuje je.

Systému, který podporuje ilegální migraci a imigranty na úkor vlastních obyvatel.

Systému, který umožnil lobbistům manévrovat se státními zakázkami ve prospěch korporací, bez ohledu na zájmy občanů.

Systému, který neudržitelně roluje svou moc za hranici svobody projevu a demokracie.

Systému, kde již neexistuje právo ani dovolání obyčejným občanům.

Systému, kde justice legalizuje podvody české mafie.

Systému, který podporuje zrušení suverenity českého státu, federalizaci a globalizaci v rámci Evropské unie.

Systému, který podporuje války, špinavý business kartelů a upevňování globální moci nadnárodních organizací bažících po světové totalitě.

Naše země je rozprodaná a těžce zadlužená. K státnímu dluhu ještě přistupuje zadluženost firem, měst a obcí i našich domácností. Situace je natolik kritická, že jsme se rozhodli jako občané naší země, protestem a tímto dopisem, vyzvat Vás k radikálnímu řešení a nápravě, která by tento nepříznivý stav obrátila ku prospěchu národa.

Národ se ocitl za hranicí bídy, lidé páchají sebevraždy z existenčních důvodů, soukromí exekutoři zneužívají svých pravomocí a za malé přestupky likvidují majetky celých rodin. Střední vrstva prakticky vymizela, podnikatelé a drobní živnostníci zavírají své provozy či bankrotují. Vláda se pak z nepochopitelných důvodů diví, že i přes své reformy vybírá méně a méně daní.

Protože se představitelé státu zajímají především o to, komu přidělí jakou státní zakázku a „kolik za to“. Chceme vládu, která myslí v první řadě na své občany, kteří volají o pomoc ve své největší nouzi.

Většina občanů je zoufalá a vyčerpaná současnou ekonomickou situací. Vzhledem k tomu, že počet vládních přestupků a kauz již přesáhl míru zodpovědnosti státu, rozhodli jsme se my občané s touto situací vyjádřit nejen nesouhlas, ale i využít ústavního práva a práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod k vyhlášení občanského odporu.  Lidé od počátku roku demonstrují po celé zemi, avšak jak vláda předchozí, stejně tak i ta dnešní, dokonce i média se rozhodly ve vzájemné spolupráci ignorovat hlas občanů.

Na základě nespokojenosti většiny občanů ČR, jsme se my občané, rozhodli uspořádat protestní akci pořádanou spojenými občanskými iniciativami na den 28. října 2015.

Žádáme představitele státu, aby v souladu s Listinou základních práv a svobod umožnili a nemařili protestujícím svobodné vyjádření požadavků na změny společenského a politického uspořádání.

Zdůrazňujeme, že iniciátorům občanského protestu nejde o převzetí moci či násilné provokace, nýbrž o narovnání současných pokřivených poměrů, nastolení práva a spravedlnosti. Požadujeme, aby iniciátoři byli vnímáni jako strážci hodnot, které ctí, a jejich nastolení je jejich jediným zájmem.

POŽADAVKY OBČANSKÝCH INICIATIV k datu 28. října 2015

Primární požadavek

Demise vlády Bohumila Sobotky do 17. Listopadu 2015 a její nahrazení prozatímní vládou odborníků a vyhlášení termínu předčasných voleb, tentokráte však dle pravidel přímé demokracie.

Základní požadavky

Zavedení přímé demokracie, osobní odpovědnost a možnost odvolatelnosti politiků

Zúžení parlamentu na 93 mandátů (okresy + obvody)

Posílení pravomocí prezidenta

Kompletní zrušení imunity vyjma ochrany ústního projevu na půdě parlamentu

Úprava volebního systému směřující k demokratickým volbám

Jmenování dočasné vlády

Vyhlášení nových předčasných voleb

Okamžité ukončení podpory nelegální migrace

Požadujeme zákon o všeobecném, závazném a neodvolatelném referendu

Vypsání referenda o vystoupení z EU

Vypsání referenda o vystoupení z NATO

Vypsání upřeného referenda o rozpadu ČSFR

Žádáme obnovu státních hranic

Žádáme státní suverenitu a neutralitu

Žádáme okamžité odvolání ředitele České televize a současného vedení vč. Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, zpřísnění zákonů o veřejnoprávních médiích a zavedení sankcí
 

Žádáme svobodu a demokracii, mír a prosperitu, všeobecný prospěch a lepší životní úroveň pro všechny občany

Žádáme, aby stát přestal upřednostňovat korporátní business na úkor svých občanů

Žádáme změnu zahraniční politiky!

Doporučené změny zákonů

Úprava zákona o Referendu tak, aby bylo závazné, občany vyvolatelné, všeobecné a celostátní, aby došlo ke snížení kvora, aby se referenda dala vypisovat častěji

Ústavně uzákonit bez- schodkovou  politiku státu

Neprodleně pozastavit exekuce a provést revizi zákona o exekucích v současném znění, zvláště snížit odměny exekutorům, občané se musí pod tíhou exekucí a nemorálního zacházení exekutorů nadechnout a znovu narovnat aby byli schopni své dluhy platit. Je potřeba učinit revizi již proběhlých exekučních procesů, jelikož vidíme, že mnoho občanů této země bylo připraveno nelegálně o své majetky. Tito občané byli de-facto připraveni o své životy a budoucnost a jsou v bezvýchodné situaci, ze které není úniku. 

Neprodleně provést revizi a úpravu daňové soustavy ve smyslu zrušením daně z příjmu fyzických osob a zvýšení daně nepřímé bez zpětných zápočtů DPH a zavedení „reverse chargé“.

Oddělit důchody od státního rozpočtu a zajistit stabilní růstu fondu

Zákaz lichvy

Žádáme přehodnocení protiústavního zákona o církevních restitucích a zpět navrátit majetky státu, které církvi nepatří a nikdy nepatřily. Majetek, který politici proti vůli majoritní části občanů zprivatizovali ve prospěch minorit. Obdobně žádáme příslušné státní orgány, aby prozkoumali rozhodnutí soudů v případě sporných restitucí jako je například restituce majetků zabavených dle zákona „Lex Schwarzenberg“.

Zákon o okamžitém a definitivním zákazu dovozu a výroby geneticky modifikovaných potravin

Posílit obranyschopnost státu na základě doporučení armádních velitelů

Žádáme změnu zahraniční politiky státu – žádáme o vypsání referend o vystoupení z Evropské, vystoupení z NATO a žádáme o vypsání upřeného referenda o rozdělení České a Slovenské Federativní republiky.

Reformovat zahraniční politiku státu směrem k posílení suverenity a neutrality

-------------------------------------------------------------------------

S pozdravem  

Organizační výbor

Projekt Československo

Čest svoboda respekt

Za naši kulturu a bezpečnou zem

Holešovská výzva

Čas na změny

a další občanské spolky, iniciativy a nespokojení občané ČR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.cesko-slovensko.org

zdroj:http://www.cesko-slovensko.org/#!Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-vl%C3%A1d%C4%9B-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky/c1wti/562ff5940cf2d5c7c8f64686

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Petr Přecechtěl 2015-11-01 08:00
Žádáme o potrestání všech lidí, ze všech iniciativ, kteří mlží a neříkají úplnou pravdu, a jde jim jen o přeškatulkování moci.
Žádáme o znárodnění sionacistické "České" národní banky.
Žádáme o převedění všech zákonů neřádu, zpátky do řádu života.
Amen
#1 Zdeněk Opolzer 2015-10-31 09:17
Je to jistě správný seznam racionálních změn, které je nutno výhledově realizovat. Ale tyto změny, které by podstatně zreformovaly dnešní nepotřebnou velikost státu, neodpovídající jeho zdrojům , uvolnily daňovou zátěž občanů a tím umožnily iniciativu podnikavých občanů, umožnily možnost investic občany z ůspor tak vzniklých.
Tuto reformu státu, ale i jeho zákonodárství, navrhuji již 6 let , ale bez valného úspěchu.
Realizace těchto změn jistě zlepší i dnešní morální krizi společnost,, která "ničí" i jeho hospodářské možnosti.
Je třeba ji ale podpořit regulací dynamiky změn lidských vztahů, jež je nezbytným doplňkem takové, racionální , reformy státu- Konečně naděje občanů do budoucnosti ČR.
Zdeněk Opolzer,

Facebook komentáře