Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď na Holubův pastýřský list

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

První nedělí adventní začíná podle církevní tradice předvánoční doba pokání. Podstata pokání je přiznat si před sebou i před Bohem svůj sebeklam. Každý z nás místo nasměrování na Boha a poslední cíl má tendenci koncentrovat se jen na lidskou rovinu a s Bohem a Jeho přikázáními prakticky počítat nechce. Pokání – metanoia – je změna myšlení. Vyžaduje nutné oddělení se od hluku světa a vytvoření podmínek k vážnému zamyšlení. Procházíme si uplynulý rok a před sebou i před Bohem si přiznáváme přestupky a hříchy.

  • odpoved-na-holubuv-pastyrsky-list

Rovněž si uvědomujeme realitu vlastní smrti, Božího soudu a pak věčného utrpení v pekle či věčné odměny v nebi. Je třeba změnit horizontální myšlení a napojit se na vertikálu – na vztah k Bohu. Ježíš říká: „Buďte připraveni, neboť nevíte den ani hodinu.“

O Vánocích si připomínáme Boží lásku. Boží Syn, Ježíš, přišel v podobě bezbranného dítěte, narozeného v chudém Betlémě. Na golgotském kříži pak i za mě a za mé hříchy zaplatil svou smrtí, abych nezahynul, ale měl život věčný. Podmínkou z mé strany je přiznat si hřích, dát ho Ježíši a s ním i všechny životní prohry.

Holub na začátku letošního Adventu nepřipravuje cestu k pokání. Svým pastýřským listem, skrytě propagujícím amorální gender, vede ovce na scestí. Nevede je pokáním k věčnému životu, ale lživou manipulací do věčného zavržení!

Holub se dovolává odborného vyjádření k termínu gender. Z pozice pravdy i s ukázáním na ovoce genderové Istanbulské úmluvy pověděl už naprosto jasné slovo o genderu prof. Petr Piťha (28. 9. 2018). Proti jeho kázání se postavila Česká ženská lobby. Holub má s ženskou lobby jednotu ducha.

Prof. Piťha tyto dny ke svému kázání podal odborný výklad i věcné argumenty (viz http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/11/Mons.-Petr-Piťha-Sdělení-k-diskusi-o-Istanbulské-úmluvě.pdf). Pravdivý výklad se ale Holubovi nehodí. Podobně maďarští odborníci důkladně prošetřili otázku genderu a zakázali genderová studia jako škodlivá pro společnost. Ani toto se Holubovi nehodí.

Holub manipuluje frází, že v otázce genderu „je třeba odlišovat, ale ne oddělovat. Tato fráze ve skutečnosti propaguje podstatu amorálního genderu, a to odlišování tzv. biologického pohlaví od sociálního. Tvrzením „ne oddělovat“ potvrzuje tzv. právo na legalizaci sodomie, transsexualismu a jiných sexuálních zvráceností, které Písmo svaté jasně nazýv á ohavností a za které přišel na sodomity oheň z nebe (srov. 2Pt 2,6, Jud 7). Rovněž svou manipulací Holub právě v současné době sleduje paralyzování nutné ochrany před zaváděním autogenocidních mechanismů Istanbulské úmluvy.

Holub se dopouští cílevědomé manipulace a navozuje dojem, že křesťané, kteří se postavili na obranu rodiny a národa proti Istanbulské úmluvě, jsou primitivní analfabeti, kteří postrádají komplexní pohled na gender. Ten prý musí být teprve stanoven, a proto prý jsou v současné době křesťané neschopní jakékoliv společenské diskuze. Musíme tedy čekat, až nás Holubova lobby a její „odborníci“ poučí.

Člověk, který si přečte jen Kristovo Horské kázání z evangelia, má naprosto jasno, že propagace morální nečistoty, a ne tak morální zvrácenosti pod rouškou nějakého genderu, je v totálním rozporu s celým Kristovým učením. Má okamžitě komplexní pohled a nepotřebuje Holubovy tzv. odborníky.

Holub dal svým listem (z 30. 11. 2018) najevo, že si už zaměnil svou sociálně-kulturní roli. Je otázka, jestli je, anebo někdy vůbec byl, právoplatným biskupem. Opětovně dokázal, že je veřejný heretik a apostata.

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

1. 12. 2018

Facebook komentáře