Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odmítněme rozdmýchávat nesnášenlivost mezi lidmi

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • rasismus
Nebyli a nejsme lhostejní k dění týkajícího se vyhrocujících se vztahů mezi občany, zástupci většinové a menšinové společnosti. A to i proto, že naše hnutí působí v regionu, kde je tato problematika velmi aktuální. S vyhrocujícími se problémy sociální a ekonomické povahy, se stupňují a zhoršují jednotlivé kvality soužití občanů, u nichž nelze vyloučit ani nesnášenlivý, až rasový podtext. Scénáře této eskalace jsou si až nápadně podobné.

Poslední události vrcholící dnes protesty v Břeclavi a související s nedávným incidentem, napadením 15 - letého chlapce, údajně Romy a kvůli cigaretě, jsou jen další ukázkou nedobrého stavu v naší společnosti. Nelze přitom vyloučit, ba dokonce je třeba velmi důrazně poukázat na to, kdo může mít na takové atmosféře zájem a může z ní „populisticky a politicky" těžit. Jsou to politická uskupení jako DSSS, která se snaží nikoliv o řešení situace, nýbrž o její vyhrocování. Často jednostranná a spíše tendenční interpretace příčin a následků takovýchto incidentů ukazuje na programový záměr, z něhož mohou podobné subjekty i jednotlivci těžit. Bez zajímavosti nejsou ani vyjádření a konání některých současných politiků, pro něž je právě populismus faktorem, kterým zviditelňují nejen sebe, ale „manipulují" i částí veřejnosti. Sever Čech je toho bohužel také smutným příkladem. Přitom se většinou nečeká na důkladné vyšetření pochybení jednotlivců nebo skupin v protizákonném, kriminálním jednání, a eskalace protestů je zatím stupňována mediálním obviňováním skupiny či etnika.

Atmosféra šířící se směrem na jih Moravy může být důkazem, že zdánlivě poklidné prostředí, jakoby prosté podobných nálad a excesů, se stane prostředím, kde se začne problém nesnášenlivosti s možným rasovým podtextem rozdmýchávat. Orgány Policie ČR by měly také vyšetřit, jak moc jde o problém místní a hodný zobecnění nebo třeba i záměrně „dovezený".

Politické hnutí „Občané městu, město občanům" vyzývá všechna uskupení, jednotlivce na různých úrovních snažme se především - kvůli sobě samým - tomuto nebezpečí bránit. Historie je příliš smutným příkladem, k čemu mohou podobné aktivity proti menšinám přivést.

Ne každý mýtus je jen přátelským vyprávěním. Může být symbolem nového utrpení.

Hana Svobodová

Marian Dancso

„Občané městu, město občanům" (OMMO)

Facebook komentáře