Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Odmítněme rozdmýchávat nesnášenlivost mezi lidmi

  • rasismus
Nebyli a nejsme lhostejní k dění týkajícího se vyhrocujících se vztahů mezi občany, zástupci většinové a menšinové společnosti. A to i proto, že naše hnutí působí v regionu, kde je tato problematika velmi aktuální. S vyhrocujícími se problémy sociální a ekonomické povahy, se stupňují a zhoršují jednotlivé kvality soužití občanů, u nichž nelze vyloučit ani nesnášenlivý, až rasový podtext. Scénáře této eskalace jsou si až nápadně podobné.

Poslední události vrcholící dnes protesty v Břeclavi a související s nedávným incidentem, napadením 15 - letého chlapce, údajně Romy a kvůli cigaretě, jsou jen další ukázkou nedobrého stavu v naší společnosti. Nelze přitom vyloučit, ba dokonce je třeba velmi důrazně poukázat na to, kdo může mít na takové atmosféře zájem a může z ní „populisticky a politicky" těžit. Jsou to politická uskupení jako DSSS, která se snaží nikoliv o řešení situace, nýbrž o její vyhrocování. Často jednostranná a spíše tendenční interpretace příčin a následků takovýchto incidentů ukazuje na programový záměr, z něhož mohou podobné subjekty i jednotlivci těžit. Bez zajímavosti nejsou ani vyjádření a konání některých současných politiků, pro něž je právě populismus faktorem, kterým zviditelňují nejen sebe, ale „manipulují" i částí veřejnosti. Sever Čech je toho bohužel také smutným příkladem. Přitom se většinou nečeká na důkladné vyšetření pochybení jednotlivců nebo skupin v protizákonném, kriminálním jednání, a eskalace protestů je zatím stupňována mediálním obviňováním skupiny či etnika.

Atmosféra šířící se směrem na jih Moravy může být důkazem, že zdánlivě poklidné prostředí, jakoby prosté podobných nálad a excesů, se stane prostředím, kde se začne problém nesnášenlivosti s možným rasovým podtextem rozdmýchávat. Orgány Policie ČR by měly také vyšetřit, jak moc jde o problém místní a hodný zobecnění nebo třeba i záměrně „dovezený".

Politické hnutí „Občané městu, město občanům" vyzývá všechna uskupení, jednotlivce na různých úrovních snažme se především - kvůli sobě samým - tomuto nebezpečí bránit. Historie je příliš smutným příkladem, k čemu mohou podobné aktivity proti menšinám přivést.

Ne každý mýtus je jen přátelským vyprávěním. Může být symbolem nového utrpení.

Hana Svobodová

Marian Dancso

„Občané městu, město občanům" (OMMO)

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře