Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

JULIAN ASSANGE – PROMÉTHEUS NAŠÍ DOBY

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Začátkem listopadu 2019 jsem spolu s dalšími deseti signatáři podepsala dopis britskému premiérovi, ve kterém jsme žádali, aby vězněný Julian Assange nebyl vydán do USA. Dopis, v němž jsme apelovali na právo svobodně šířit pravdivé informace, odevzdal na britské ambasádě Stanislav Novotný.

  • julian-assange-prometheus-nasi-doby
  • julian-assange-prometheus-nasi-doby
  • julian-assange-prometheus-nasi-doby

Prvního září 2020 osobně odevzdal profesor Jan Keller apely obdobného znění určené předsedovi Senátu ČR a ministru zahraničních věcí ČR. Jedná se o tzv. otevřené dopisy, proto je uvádím v plném znění.

-----------------------------------------------------------------

V Ostravě dne 1. 9. 2020

Vážený pan

RNDr. Miloš Vystrčil předseda Senátu ČR

Vážený pane předsedo Senátu,

obracíme se na Vás v naléhavé záležitosti.

Dne 7. září má britský soud rozhodnout o vydání australského vydavatele a internetového aktivisty Juliana Assange do Spojených států. Řada světových osobností včetně mnoha uznávaných právníků vyjadřuje obavy, že v případě J. Assange se jedná o politický proces a že mu ve Spojených státech může hrozit za jeho šíření pravdivých informací doživotní vězení, či dokonce trest smrti.

Oslovujeme Vás jako člověka, který veřejně deklaruje, že obhajoba svobody slova, boj za lidská práva a respektování demokracie kdekoliv na světě se pro něj staly životním posláním.

S veškerou naléhavostí, která odpovídá závažnosti případu, se na Vás tedy obracíme s výzvou, abyste využil své autority, zachoval se podle svých zásad a intervenoval u svých britských politických protějšků.

Pokud by byl Julian Assange do Spojených států vydán, neohrozilo by to jen jeho život, ale také důvěru mnoha lidí v čestnost politiků a v dodržování těch nejvyšších hodnot, k nimž se Vy osobně za všech okolností hlásíte.

Podepsáni

Bc. Jaroslav Bašta, historik, ex-náměstek ministra zahraničních věcí, signatář Charty 77

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog, nositel Medaile za zásluhy o stát

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a vysokoškolský pedagog

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, ex-prezident Policie ČR

MUDr. Marek Obrtel, lékař

Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77, nositelka Medaile za zásluhy o stát

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog

Michal Semín, spisovatel a překladatel, ex-ředitel Občanského institutu

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77, nositel Medaile za zásluhy o stát

PhDr. Josef Skála, CSc., historik a vydavatel internetové revue

Ing. Karel Sýs, básník a spisovatel, předseda Unie českých spisovatelů, nositel Medaile za zásluhy o stát

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., ekonomka a vysokoškolská pedagožka

Ing. Jaroslav Šulc, CSc., makroekonom a ex-náměstek ministra financí

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z.s. – Ochrana lidských práv a svobod, nositelka Medaile za zásluhy o stát

PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., novinářka a předsedkyně Aliance národních sil

MgA. Ivan Vyskočil, herec, nositel Medaile za zásluhy o stát

Jiří Žáček, básník

Doc. PhDr. Petr Žantovský, PhD., novinář a spisovatel, nositel Medaile za zásluhy o stát

kontaktní osoba:

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,
adresa ……

----------------------------------------------------------------------------

Text otevřeného dopisu pro ministra Tomáše Petříčka:

Mgr. Tomáš Petříček, PhD.

Ministr zahraničních věcí ČR

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v naléhavé záležitosti. Dne 7. září má britský soud rozhodnout o vydání australského vydavatele a internetového aktivisty Juliana Assange do Spojených států. Řada světových osobností včetně mnoha uznávaných právníků vyjadřuje obavy, že v případě J. Assange se jedná o politický proces a že mu ve Spojených státech může hrozit za jeho šíření pravdivých informací doživotní vězení, či dokonce trest smrti.

K hlavním zásadám, které uplatňujete jménem naší země v zahraniční politice, patří důraz na svobodu slova jako jednoho ze základních principů demokratického zřízení. V případě Juliana Assange hrozí, že bude za dodržování právě těchto hodnot exemplárně potrestán, aby posloužil jako odstrašující případ pro ty, kdo by chtěli šířit pravdu.

Vyzýváme Vás, abyste oslovil svého britského protějška a se vší naléhavostí mu připomenul, že svoboda slova je nedělitelná a její potlačování a trestání kdekoliv ve světě ohrožuje nejen víru v demokracii a v dodržování principů právního státu, ale také víru v čestnost a upřímnost politiků, kteří se k těmto zásadám slovně hlásí.


(Jména podepsaných zde znovu neuvádím, protože jsou totožná jako v dopise pro předsedu Senátu.)

Za Miloše Vystrčila odpověděl jeho asistent s tím, že předseda Senátu je v zahraničí a bude se věcí zabývat po návratu. Odpověď ministra Petříčka je následující:

--------------------------------------------------------------------------------------

Vážené dámy, vážení pánové,

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 1. září 2020 ve věci podpory svobody slova a možného vydání pana Juliana Assange.

Podle mých informací by Vámi zmiňované soudní řízení mělo být teprve začátkem dlouhého procesu s celou řadou pojistek v podobě odvolání a dalších opravných prostředků, včetně přístupu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Jak jistě víte, Velká Británie je demokratickým právním státem, jehož soudy jsou zcela nezávislé na exekutivě. Intervence do řízení o vydání občana cizího státu z jiného cizího státu do dalšího cizího státu by byla vysoce nestandardní. Jediný stát, který v dané situaci může ve prospěch osoby, o jejíž vydání jde, legitimně a účinně intervenovat je Austrálie, jehož je pan Assange občanem.

Ze svého osobního působení ve Velké Británii nemám pochyb o úrovni ochrany svobody projevu v této zemi. Ve věci podpory lidských práv a demokracie ve světě patří Česká republika a Velká Británie k tradičně velmi blízkým spojencům.

Od loňského roku obě země navíc úzce spolupracují při ochraně svobody projevu a nezávislosti médií prostřednictvím mezinárodní Koalice na podporu svobodných médií (Media FreedomCoalition), kterou spoluzakládala právě Velká Británie. Bylo by proto velmi překvapivé, pokud by britská vláda, jejíž člen bude o případném vydání rozhodovat, postupovala v rozporu se svými zahraničněpolitickými principy a aktuálními prioritami.

Mohu Vás nicméně ujistit, že se při svých kontaktech s představiteli Austrálie a Velké Británie o tento případ budu zajímat.

S pozdravem

Tomáš Petříček

------------------------------------------------------------------------------------

Dnes v obnoveném řízení soud rozhoduje, zda občan Austrálie bude Velkou Británií vydán do USA. Pokud Julian Assange vydán bude, bude to mít mrazivé důsledky pro lidská práva, neboť se vytvoří precedens pro „ochranu“ těch, kteří odvážně zveřejňují uniklé nebo utajované informace, jejichž šíření a znalost jsou ve veřejném zájmu.

Facebook komentáře