Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Free Assange: An open letter to Boris Johnson

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Jeho Excelence

pan Boris Johnson

předseda vlády Velké Británie


Vážený pane premiére,

pan Julian Assange se neprohřešil vůči jediné z norem opravňujících k omezování osobní svobody. Veškeré jeho "provinění" tkví ve zveřejnění informací, obnažujících reálné pozadí válek a dalších protiprávních zásahů do života suverénních zemí. Tedy právě to, co odsoudila i proslulá zpráva parlamentní komise vedené lordem Chilcotem.

  • free-assange-an-open-letter-to-boris-johnson
  • free-assange-an-open-letter-to-boris-johnson
  • free-assange-an-open-letter-to-boris-johnson

Julianu Assangeovi hrozí vydání do USA. Tamní establishment a justice se netají, že ho hodlají věznit po desítky let. Někteří činitelé dokonce volají po jeho popravě. Hrůzné represi má být vystaven za to, že uplatnil svou svobodu projevu. Učinil tak veden neklamně ušlechtilým cílem - odvrátit další nesmyslné vraždění a zkázu z prolhaných "důvodů".

Vaše země se považuje za kolébku moderní demokracie. Mnoha z těch, komu hrozila bezdůvodná represe, neváhala poskytnout azyl už v předminulém století. Julian Assange si to nezaslouží o nic méně! Stane-li se tak, Velká Británie sklidí díky a uznání demokratické veřejnosti celého světa. Bude-li Julian Assange vydán pomstě těch, koho usvědčil z vážného pošlapání práva, renomé Vaší země to vážně poškodí.

S úctou

PhDr. Luboš Blaha, PhD., politolog, předseda výboru pro evropské záležitosti Národní rady SR,

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia, 

Prof. PhDr. Jan Keller, DrSc., vysokoškolský pedagog, ex-poslanec Evropského parlamentu,

Mgr. Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, někdejší policejní prezident,

Lenka Procházková, spisovatelka, veřejná aktivistka, signatářka Charty 77, 

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, ex-ředitel Kanceláře vlády ČR pro zpravodajskou činnost, signatář Charty 77,

PhDr. Josef Skála, CSc., vydavatel internetové revue, publicista, ex-prezident Mezinárodního svazu studentstva, 

Ing. Jaroslav Šulc, CSc., národohospodář, publicista, někdejší asistent předsedy Senátu PČR, 

Doc. Mgr. Petr Žantovský, vysokoškolský pedagog, publicista, místopředseda Rady České tiskové kanceláře.

V Praze dne 5. 11. 2019

Za správnost: Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, Soukenická 3

Facebook komentáře