Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Je kněz T. Halík kacíř? - 5. část

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii páté části našeho dopisu pod názvem „Je kněz T. Halík kacíř?“ a prosíme o jeho zveřejnění.Děkujeme.S úctouBiskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

--------------------------------------------------------------------------------------

  • je-knez-t-halik-kacir-5-cast

 

 

Je kněz T. Halík kacíř?

(část 5.)

 

Pokračování rozboru Halíkovy teologicko-literární činnosti:

 

5. Metoda neosobního přístupu k víře

Halík píše: „Pohoršuje mne christologická hereze tohoto filmu (Umučení Ježíše Krista od M. Gibsona), v němž je dílo spásy našeho Pána podáno jako lidský heroický výkon – Ježíš je tu pěkně po americku vylíčen jako šampión, jako přeborník v snášení bolesti, který v ringu s ďáblem, tisíckrát knokautován, zase vstane – a nakonec po zásluze stane na stupni vítězů…“ (Noc zpovědníka, 2006, str.174)

Je vrcholem rouhačství přirovnávat Kristovo spasitelného utrpení k  sadomasochismu a nazývat Spasitele šampiónem a přeborníkem v snášení bolesti.

Jeden příklad: V době II. světové války tajná skupina civilistů bojuje za osvobození. Gestapo je jim na stopě, jednoho z nich zatkne a vyšetřuje. Slibuje mu, že ho pustí a navíc dostane odměnu, když prozradí, kdo je vůdce skupiny. On ví, že pokud by ho prozradil, zatknou ho a umučí. Za žádnou cenu proto nechce říci jeho jméno. Gestapo ho chce bitím a mučením donutit k prozrazení. Kopou do něho, odrazí mu ledviny, vybijí zuby, vyrazí oko, dobijí ho do krve, mučí ho tak dlouho, až při tom zemře. Toto utrpení a smrt podstoupil z lásky ke svému příteli. Když se to vše vůdce skupiny dozví, zalije ho láska a vděčnost vůči příteli, který mu zachránil život. Až do konce svého života, pokud sám, anebo někdo jiný, vzpomene jméno jeho mrtvého přítele, dá najevo svou úctu provázenou pohnutým hlasem a často i slzami v očích. Nikdy by o svém příteli neřekl, že to byl přeborník ve snášení bolesti, šampión, který byl nepřítelem tisíckrát knokautován.

Přístup katolického kněze T. Halíka k utrpení a smrti Toho, kdo za něho z lásky zemřel na kříži, hraničí s démonickým cynismem.

Rovněž je známkou bezcitnosti komentovat Ježíšovo umučení, smrt a vzkříšení jako drama o jednom či dvou dějstvích. Tento přístup je ovocem buddhistických meditací a „osvícení“ v duchovním životě katolického kněze. Podobný cynismus a ztráta rozumného myšlení i svědomí ovládne každého, kdo se otevře tomuto duchu, kterého vnáší prof. T. Halík.

Z veřejného dopisu Halíkova oponenta: Vážený otče Halíku, reaguji na Váš dopis, v němž obviňujete pana R.U. ze lži a trestného činu pomluvy... Ale Vaše označení kněze Dona Gobbiho a jeho hnutí za psychopatické také nesvědčí o toleranci, se kterou se jinak oháníte... Ve Vašich knihách a článcích píšete o uslintaných tradicionalistických tiskovinách, o ajatollázích na KTF, fundamentalistech, vnitřně nedospělých lidech... Nikdy jsem však ve Vašich spisech nečetl, v čem je podstata spásy – že Ježíš Kristus je JEDINÝM Spasitelem... Posměšně jste se vyjádřil oKateřině Emmerichovéže trpěla perverzní fantazií a o filmu M. Gibsona „Umučení Krista“ jako osadomasochistickém kýči...

Na to Halík odpověděl: „Zamyslete se nad tím, zda nejste obětí ‚vymývání mozků‘ ze strany tiskovin typu Světlo“. (29.1.2008)

Halíkův žák na Christnetu píše: „ Lze být křesťanem a zároveň meditovat s buddhisty, propagovat jógu nebo praktikovat zen-buddhismus. I když oni v podstatě nevzývají Boha, princip je však stejný. Buddha, Ježíš, Krišna... je jedno, skrze koho dojde člověk spásy...“ Tyto a jiné bludy bez komentáře uvádí Halíkův Christnet, který je „službou“ křesťanské inteligenci v ČR.

Halík zesměšňuje Kateřinu Emmerichovou, která měla stigmata a je autorkou knihy „Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista“, jakoby trpěla perverzními fantaziemi. Je to hrubá lež a hrubá urážka osobnosti, která je v katolické církvi považována za morální a duchovní autoritu.

Co se týče filmu Gibsona, nikoho kromě Halíka nenapadlo spojovat se sadomasochismem zde zobrazené utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista. Halík se rouhá a vnucuje lidem své zvrácené myšlení. Halík tím zřejmě sleduje, aby křesťané už nerozjímali o utrpení Kristově – v křížové cestě či bolestném růženci. Toto rozjímání disponuje k pravdivému pokání, k vážnému zamyšlení se nad svou vlastní smrtí, nad Božím soudem a věčností; rovněž buduje pravdivý vztah ke Kristu i ke konkrétnímu následování ve svém soukromém životě. Halík hrubým zesměšňováním a rouháním vybíjí z mysli křesťanů toto dědictví našich zbožných křesťanských předků. Zřejmě mu jde i o odstranění symbolů křížů z našich bytů i z našeho osobního života. Halík propaguje gay pride i s jeho sadomasochisty, kteří každým rokem v Praze na alegorických vozech reprezentují svou sexuální deviaci. Proč nenazve termíny „sadomasochismus“ či „perverze“ toto vpravdě psychopatické a dekadentní hnutí? On naopak homosexualismus, transsexualismus, sadomasochismus podporuje.

Halík navíc intenzivně propaguje islamizaci českého národa. Proč nevaruje před sadismem, který je spojen s islámem? Mlčí k rituálnímu řezání krků 21 křesťanům v Egyptě v roce 2015, což bylo i nafilmováno a zveřejněno. A rovněž bylo zveřejněno podobné zabíjení mučedníků v Etiopii a Libyi v témž roce. Při rituální popravě křesťanů v Somálsku je na videu zachyceno, jak stříká krev a při tom je slyšet fanatické citování Koránu. Proč Halík neřekne radikální slovo proti tomuto islámskému náboženskému terorismu? Halík demagogicky tvrdí, že je třeba vidět v Koránu to „moudré a krásné“. Jenže 24 % Koránu se týká džihádu, tedy jde o příkazy k řezání hlav, prstů, rukou i nohou, což se dodnes praktikuje, ale to Halík notoricky zamlčuje.

Co se týče sadomasochismu, proč Halík se svými ajatolláhy neuveřejnil na svých stránkách svědectví obráceného buddhisty S.M. ze Slovenska? S.M., který jako buddhista meditoval v Tibetu, svědčí, že podstatou jedné z forem buddhistické meditace je několiktisíckrát denně v duchu předhazovat démonům sám sebe po kouscích těla včetně vnitřností. Na buddhistických hřbitovech jsou mrtvoly rozsekávány a rozhazovány, ne pochovány. To není sadomasochismus? O čem meditují Halíkovi katolíko-buddhisti ve snaze o osvícení v kryptě chrámu sv. Salvátora? Zřejmě ještě do této vyšší roviny nedošli, protože to by byl zatím velký šok. Krypta i chrám slouží ne Bohu a národu, ale je semeništěm herezí a ohniskem nenávisti vůči pravověrným křesťanům a upřímným vlastencům.

Halík byl několikrát hlavním společníkem tibetského Dalajlámy v Česku. Ten je pokládán za 14. převtělení tibetského božstva, tedy za převtěleného boha. Kristovo pravé Božství Halík zpochybňuje a popírá, ale pseudobožství Dalajlámy vedle svého božství s úctou toleruje. Proč Halík neřekne, že donedávna byl v Tibetu trest smrti za hlásání křesťanství? Tvrzení, že Kristus, Buddha, Krišna, jsou jedno, je hrubá lež a hereze, která popírá základy křesťanství.  

Halíkova teologie není pouze kacířská, ale je i uslintaná a sadomasochistická. Ne hnutí Gobbiho, ale gnostické hnutí Halíka je psychopatické. Nechceme posuzovat, na koho se vztahuje výrok o ajatollázích, zda na KTF, či na gnostickou Halíkovu sektu. Kateřina Emmerichová netrpěla perverzními fantaziemi, těmi zřejmě trpí guru Halík při svých gnosticko-heretických meditacích. Gibsonův film o umučení Krista není sadomasochistickým kýčem, tím jsou alegorické vozy na gay pride, který Halík vehementně propaguje. Mozky nevymývá časopis typu Světlo, ale Halíkovy hereticky uslintané a zasoplené tiskoviny.

Urážet našeho Pána Ježíše Krista termínem „šampión v utrpení“, je hrubé bohorouhání. V době komunismu si ani marxističtí ideologové nedovolili tak urážet Ježíše Krista a pravověrné křesťanství, jak už to 26 let činí Halík, který přitom veřejně vystupuje jako církevní autorita. Pokud komunistický režim zesměšňoval křesťanství, pak to nikdo nebral vážně. Naproti tomu Halík, ctitel Nietzscheho, jako správný kryptofašista, medituje ve své Dalajlámou nasáknuté kryptě a vyžaduje, aby ho nejen brali vážně, ale navíc i zbožšťovali jako guru made in EU.

Proto musí každý upřímný katolík i křesťan, ale i upřímný nevěřící vědět, že Halík není pravověrný teolog, ale je arcikacíř.

 

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936 

 

 

27. ledna 2016

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#3 jsemdobry@post.cz 2016-02-04 08:56
Halík není dobrý člověk.!
#2 Bus Bělojar 2016-01-29 09:37
Byzantský patriarchát se docela rozjel na adresu bezvýznamného pekelníka,což je zajímavé.Uvidím e co má Halík za lubem,možná chystá něco "velikého". Nechme zlosyny Pánu a pojďme se krátce podívat na Dalajlámu-tento pán z Tibetu si hraje na světového světlonoše,opak je pravdou přátelé.Pokud vám stále chybí zdravé uvažování,nezap omínejte,že Havel i Halík jsou Dalajlámovo přátelé.Dalajlá ma jako vegetarián,sněd l v čechách klobásu,střílel ptáčky na zahradě a atd...Prostě v Tibetu je Hadí hnízdo a on je jeho vedoucí,toť vše.Proč myslíte,že tenhle národ trpí?Pro nic za nic to není.Vzpomeňte, kdo poslední s největší obětavostí bránil Reichstag? Byli to tibeťané,důkazů je stovky..zatím nashledanou
#1 damirr@volny.cz 2016-01-29 06:59
Halík, co to je za lidskou zrůdu? Jen se divím, že není zástupcem satanovy synagogy. Možná, že je. Vždyť i ministr Herman ač coby "katolík", je žid. A takových ve vládě i církvi máme haldu.

Facebook komentáře