Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jaký je kořen teroristického útoku v Petěrburgu a jaké je řešení?

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu!

Představitelé islámu v RF ať veřejně spálí ta místa z Koránu, která vyzývají k násilí, zabíjení a terorismu! Pokud tak neučiní, dle ústavy RF jsou mimo zákon!

Hlavními viníky islámského atentátu v Petěrburgu a všech dalších, co budou následovat, jsou vnitřní vlastizrádci zastávající ve státě klíčová místa. Jde především o ministerstvo kultury a ministerstvo školství. Ti spolupracující na likvidaci Ruska se světovými zednářskými elitami. Připravují pro islamisty v Rusku ideální podmínky. Globalizační lobby prosadila i do vedení ruské pravoslavné církve svého člověka, který rovněž usiluje o islamizaci! V Německu zločiny islámských okupantů nejsou trestány, a kdo na ně upozorní a brání se, dostane 5 let vězení!

  • jaky-je-koren-teroristickeho-utoku-v-peterburgu-a-jake-je-reseni

 

Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu. Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů umučených a zabitých nemuslimů! Korán a šaría byly příčinou genocidy 1,5 milionu Arménů v roce 1915, ale i současného terorismu, jakým byl teroristický útok na ruské letadlo s 229 pasažéry, teroristické útoky ve Francii, Belgii, Německu. Velký otazník stále zůstává nad výbuchem letadla s Alexandrovci.

Korán přikazuje zabíjet, odřezávat lidem (tzv. nevěřícím) ruce, nohy a hlavy. Nemuslimské ženy a dívky přikazuje znásilňovat.

Každý muslim musí podle koránu nenávidět to, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira (nemuslima) (Korán 33:60), tedy nenávidí každého občana RF, který není muslim!

Citace z Koránu:

„Prokleti budou káfiři, kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (33:61-62)

„...budou zabiti nebo ukřižováni nebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy...“ (5:33)

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete ... zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191)

„Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)

„A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)

„Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)

„...usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)

„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; ... aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“ (8:17)

„Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha... dokud se nepodrobí.“ (9:29)

„A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný.“ (2:216)

„Bojujte tedy proti nim ... aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“ (8:39)

Korán odporuje Ústavě RF

Islám jako náboženství postavené na Koránu, absolutně nesplňuje podmínky, aby mohlo být v jakémkoli demokratickém státě zákonně registrováno. RF zakázala na svém území náboženskou organizaci Svědků Jehovových. Jak je možné, že teroristické náboženství jako islám je stále ještě dovoleno? Navrhujeme, ať jsou v celosvětovém měřítku z Koránu vyškrtnuty všechny citáty, které protiřečí ústavám všech nemuslimských států, a tedy i ústavě Ruské federace. Pokud k tomu nedojde, je třeba toto náboženství zakázat a vyhlásit za extrémistické a teroristické a nedovolit zbudování žádné mešity! Na území muslimů není dovoleno stavět křesťanské chrámy a téměř všechny byly už zbořeny! Tuto jejich míru je třeba realizovat i vůči nim samým. To je minimum spravedlnosti!

Islamisté zneužívají jako trojského koně „náboženskou svobodu“, kterou ale na svém území druhým nedávají! Pod hlavičkou náboženské svobody dostane muslimská teroristická organizace zákonná práva a prostor ke své nezákonné činnosti. Nejprve lživě tvrdí, že džihád, který je podstatou jejich náboženského terorismu, k jejich „mírumilovnému“ náboženství nepatří. Pomocí lži a podvodu, které jim Alláh doporučuje, okupují jednotlivá území! K tomu jim dnes účelově pomáhají globalisté NWO a odpadlý Vatikán i moskevský patriarcha Kirill.

Česká inteligence veřejně pálila Korán s odůvodněním, že instrukce k zabíjení protiřečí české Ústavě. Kéž na protiteroristických pochodech v Rusku bude gestem proti terorismu také veřejné pálení

Koránu – těchto instrukcí k brutálnímu zabíjení. Pokud dnes Rusko mluví o vykořenění terorismu, ale přitom dovoluje budovat, jako nikdy v minulosti, centra terorismu, kterými jsou mešity, vytváří jen další potenciál pro terorismus a nikdy ho nebude moci vykořenit.

Mešita, to není chrám pro modlitbu, jak je tomu u křesťanů. Mešita je politicko-ideologické centrum. Zde imámové organizují a ideologický formují budoucí bojovníky džihádu! Stačí jen, aby jim zdůrazňovali, aby četli Korán a byli mu věrni a občas se podívali na internet, jak jejich bratři „statečně“ bojují za Alláha. Podstatou islámu je totiž džihád a nastolení diktatury šaríi na celém světě. To, že jim křesťané pomohli postavit v Moskvě největší mešitu v Evropě, z nich neučiní přátele křesťanů, naopak, odměnou bude rostoucí terorismus a zločinnost v RF. Pokud by to tak nebylo, pak by muslim neplnil požadavky Koránu. Když muslim dostane příležitost, musí na příkaz Koránu zabíjet a terorizovat křesťany, ale i nevěřící!

Džihádista je vrah a sebevrah a nejde do ráje, ale přímo do pekla! Tuto pravdu musí vědět každý muslim! Tato pravda je nejúčinnějším lékem proti terorismu.

Obnova křesťanství v RF

Námitkou je, že islám byl i v době carismu a komunismu. Byl, ale byl pod tvrdou kontrolou a nebyl carem podporován, jako je dnes podporován tzv. demokratickou vládou a apostatickým patriarchou Kirillem! I proto mnozí touží po carismu, protože byl pevnou rukou proti teroristům a carská vláda a její policie by i sebemenší náznak islámského terorismu v zárodku likvidovaly.

Mladá generace nemá nejprimitivnější znalosti o křesťanství a své slavné, tisícileté minulosti. A to je zločin proti mladé generaci! Falešná náboženství a falešné liberální křesťanství jsou preferovány, ale pravdivá, spasitelná víra, která dávala sílu k boji se zlem a lží, je likvidována. Proto musí nastat pravdivá osvěta a pravdivá rechristianizace ruského národa! Podmínkou je odstoupení apostatického patriarchy Kirilla! Kněží musí začít svou obnovu tím, že přijmou polořeholní styl života. To znamená být 1,5-2 dny v týdnu v malých skupinách v samotě na modlitbách, Božím slovu a bratrském společenství! (viz Sk 2,42) Pak nastane obnova i bývalých bratrstev, která budou dělat misii mezi politiky, v kultuře, školství, v medicíně a ve všech vrstvách ruského národa (viz Křesťanská Theokracie).

Co s muslimy RF?

Teprve když nastane pravdivá křesťanská misie, pak i v muslimském Čečensku dostanou mnozí upřímní muslimové možnost, aby přijali cestu pravdivé spásy, která je jedině v Ježíši Kristu. Jinou variantou je oddělení Čečenska od RF.

Co se týče 2 milionů muslimů v Moskvě, musí projít pravdivou osvětou, v níž se jim ukáže zločinecká podstata Koránu spojeného s terorismem, a zároveň se jim na krátkých kurzech ukáže pravdivá podstata křesťanství. Každý muslim v Moskvě musí mít osobní možnost se rozhodnout. Pokud zůstane muslimem, tedy potencionálním teroristou, musí být buď z RF vyhoštěn, anebo přísně hlídán a kontrolován policií! Rusko musí být chráněno před terorismem, jehož kořenem je islám s Koránem!

Jak to dělají muslimové s křesťany? Musí se odříci Krista, pokud se Ho neodřeknou, čeká je dle Koránu smrt. V Sýrii 250 křesťanských dětí, které odmítly zradit Krista, hodili do hnětacího stroje na těsto, kde v hrozných bolestech zemřely! Toto je reálný islám, a to je třeba netajit, ale zveřejňovat! Muslimové odřezávají hlavy těm, kteří nechtějí přijmout islám a zůstávají věrnými Kristu! Tolerance k teroristům a zločincům je znakem ztráty rozumu a spoluzodpovědností za jejich zločiny.

Mírový islám neexistuje! Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se Koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě plně neřídí!

V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu a v Sýrii se dopustili největších zvěrstev, ať každý politik RF demonstrativně spálí Korán, který odporuje Ústavě RF. Tím se distancuje od globalistů NWO.

Rovněž, ať představitelé těch muslimských společenství, které chtějí v RF zůstat zaregistrovány, veřejně spálí z Koránu a z učení Mohameda ty části, které protiřečí Ústavě RF, protože vyzývají k násilí, zabíjení a terorismu! V opačném případě musí být na území RF zakázáni jako potencionální teroristé!

Kéž Bůh, na přímluvu Bohorodičky, dá ruskému národu duchovní vzkříšení!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha 7. 4. 2017

Kopie:

Vládě RF, Státní dumě RF

Primátorům velkých měst RF

Federální službě bezpečnosti

Ministerstvu vnitra RF

Vládám zemí EU, Ukrajiny, Běloruska

Prezidentu Čečenska R. Kadyrovovi

Univerzitám RF

Biskupům a kněžím RF a Ukrajiny

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Bus Bělojar 2017-04-11 12:53
Upozorňuji na to už delší dobu a sklízím pouze kritiku a výsměch.Ovšem pravda je taková,že je to vše podvod.Paříž a střelba v Bataclanu-film se natáčel asi o 2-3 ulice dál než sídlí klub Bataclan!Teď nedávno Londýn-figurína ležící pod autobusem,záběr y Reuters,které nic neříkají.Nice-a bsolutní komedie,nemá smysl ani komentovat,Berl ín a Stockholm to samé a ještě bych upozornil na "vraždu" Andreje Karlova-další filmový záběr takzvané "béčkové" série.Nemá smysl dělat si iluze,že Putin o tom neví.Je jen na každém člověku,aby začal opravdu myslet a né jen slepě hltat televizní holywoodské záběry.Copak nikomu nestačilo 11.září? Ani jedno letadlo nenarazilo do WTC!
#1 Bus Bělojar 2017-04-11 08:11
Nechci se v žádném případě zastávat islamistů,ale kořen všech "teroristických útoků" je u Globálního Prediktora a v médiích.Média jsou nejdokonalejším systémem GP na oblbování lidí a vytváření takzvaných False Flag-to jest poplašných zpráv na ovlivňování psychiky mas. Opět tvrdím-vše je nahrané a to čím dál hůř.Je neuvěřitelné co lidé v záběrech nevidí nebo snad ani nechtějí vidět.Petrohrad ,Stockholm,Nice ,Berlín,Melbour ne atd.,jsou jeden velký film prošpikovaný najatými Crisis Acters.V případě Petrohradu je to hodně markantní.Dřív než mě odsoudíte,podív ejte se pořádně na záběry údajných teroristických útoků.Masáž davů pokračuje potom pouze v tv,vymyšlené oběti,útočníci v drtivé většině po smrti,nesmyslné scénáře.Komedie k popukání.

Facebook komentáře