Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Hana Svobodová: Občanův nový rok

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • pf2012
Nový rok je vždy ve znamení očekávání, přání i předsevzetí. Osobně předsevzetí nedělám, tak nějak se obávám, že už to samo o sobě vybízí k jejich neplnění, nebo přinejmenším odsouvání za hranice reálného plnění. Přání máme jistě každý. Jsou ryze osobní, vnitřní, často vážící se k těm, se kterými sdílíme společný život, hodnoty, názory apod. Co očekávám? Svým skeptickým založením uvažuji tak, že netřeba si dělat přehnané nároky, pak možná i příp. nenaplněná očekávání nezpůsobí takové rozčarování. Nechci ale ubírat na optimismu ostatním. Beru svůj přístup jako ryze individuální.

Zvážím-li výhledy příští z pohledu většiny občanů ČR, je možné napsat, že nejsou příliš optimistické. Spíše je třeba být realistou. Krize se ve své ekonomické podobě bude odvíjet tak, že pokud s ní zápolí silné ekonomiky světa, lze sotva jakkoli nadsazovat situaci v ČR. Přesto bych si myslela, že ekonomický systém, resp. ty, kteří jsou usazeni v jeho řídících a organizačních strukturách, by měli kromě úsporných opatření hledět více na investice do budoucího vývoje, tedy např. zaměstnanosti, nabídky reálně provázané s trhem a jeho fungováním, vzdělanosti a jejího přínosu nejen pro naplnění statistických ročenek, ale pro profit individuální i společenský. Jedině tak totiž posílí důvěru a zájem lidí o vývoj společnosti.

Pokud se dnes např. zvedají protiromské nálady volající po uplatňování zákonů prý pro všechny stejně, jak tomu činí některé hlasy na severu Čech ústy svých zákonodárců, pak to jistě na první pohled může vypadat hrdinsky, líbivě, u dotyčného zákonodárce až suverénně, s autoritou a s přehledem člověka plně vládnoucího svým mandátem. Ale! Pročpak také nevolat směrem k úřadům a k těm, kteří vykonávají roli těch, co mají naplňování zákonů a zákonných opatření na starost, samotné zákonodárce nevyjímaje? A skutečně neměřit všem stejným metrem, a nikoliv pouze přihlouplým vykládáním rádoby vtipů o Romech a jejich prý „bez přestání se množící komunitě", což jim zaručuje stát vydírat bez uzardění. Nebo v mailech rozesílat jakési složenky s razítkem úřadu, na nichž občan (Rom) čerpal „astronomickou" výši dávek oproti tzv. bílým, podobně zaevidovaným spoluobčanům. V dikci těchto mailů je vždy jedno – „Rom je zloděj, flákač, který ožebračuje nás, bílé, okrádá stát. Je to parazit"!

Když tak činí občan tzv. bílé většiny (tohle dělení mi připomíná skutečně zářnou dobu kulturního a duchovního rozkvětu této země, řečeno bohužel nejen ironicky), tak o tom se zřejmě v tu chvíli účelově pomlčí. Přitom je možné mezi nositeli podobné protiromské argumentace patřící k oné bílé většině najít ty, kteří pobírají dávky, protože s nimi domácnost sdílí vnuk či vnučka, ač jejich rodiče jsou plně pracovně i sociálně způsobilí se o své dítě postarat. Ne, nechci nic házet pouze na dobu krize, úpadku všelidských hodnot, za něž může jen a jen zpropadený kapitalismus! Situace může být průzračnější. Spíše mě zaráží jedno, k jednoduchým „sociálněinženýrským" fantasmagoriím jsme ochotni sklouznout, abychom si u jedněch tzv. vylepšili svůj mandát na úkor druhých. Nechci hned vidět účel tzv. třídního přístupu, ale spíš mi v tom zaznívá léty zanedbávaná absence určité výchovy ke kulturním, duchovním i materiálním hodnotám, které by se měly nebo pro jistotu mohly šířit rodinou, školou, a snad je mohli rozšiřovat i tolik vzývané autority tuzemské i zahraniční. Tedy mají-li o nich povědomost.

Ano, rok 2012 bude také rokem volebním - skoro se ptám, který není! Občan realitou zmítaný si bude opět moci vybrat z těch okoukaných, více či méně, prý jistot a naopak nejistot. Jedinou jistotou v moři nejistoty paradoxně opět bude, že ať volit půjde či nepůjde, zvolí. Jen výsledek se nemusí shodovat s jeho představou na individuální úrovni, neboť společnost nevolí jako on, ale jako my, všichni dohromady, kterým se líbí to nebo nelíbí ono.

Politici by ale měli vzkázat občanům a svým voličům: volte, protože na Vás záleží, že právě Vaše volba bude více odrážet realitu, o níž uvažujete, aby byla právě taková, jakou chcete. Až budete říkat, „já se na to můžu...". Omyl, sdílíme jeden svět a mnoho věcí v něm dokážeme ovlivnit, i když výsledek na sebe někdy nechává hodně dlouho čekat. Naší nadějí je, že těm dalším svou volbou dokážeme sdělit, proč má smysl volit v tomto světě pro svět takový, jaký chceme a přitom pro sebe.

Nový rok 2012 nebude horší a nebude lepší, když nás nezačne více zajímat, proč je právě takový a není jiný. Začněme pracovat na tom, aby byl více také podle nás - občanů.

Vše dobré v duchu toho, co přijde a co nás zřejmě nemine. Společně také proto, abychom se nemíjeli jako lidé, občané a ti, kterým není jedno, že zase jen občané mohou rozhodovat - a to o sobě. A začněme už nyní a určitě v novém roce, pokud zjišťujeme, že tomu tak není!

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

Facebook komentáře

Nejčtenější