Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ČBK je povinna podat trestní oznámení ohledně rouhačského filmu a divadla + další TZ BKP

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku.
Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti: „Je to hnus a provokace křesťanů! ... To může vymyslet jenom psychopat! Radní z Bydhoště už hru nahlásili na prokuraturu.“

  • cbk-je-povinna-podat-trestni-oznameni-ohledne-rouhacskeho-filmu-a-divadla-dalsi-tz-bkp

Reagují i upřímní ateisté: „Je to něco tak odporného, co se neslučuje s normální slušností lidí. ... veřejné provozování takovýchto paskvilů je už nad mé chápání.“ (Marie K., Plzeň)

Na vedení divadla se rovněž vztahuje § 355 Trestního zákoníku, který hrozí až dvěma roky vězení.

Kdo je v České republice na prvním místě zodpovědný reagovat na veřejné rouhání a dehonestaci křesťanství? ČBK samozřejmě.

Co musí udělat? Obrátit se na ministerstvo kultury, na magistrát města Brna, na českou vládu, na státní zastupitelství, a pokud to nepomůže, pak musí vydat pastýřský list s výzvou k masové manifestaci v Brně. Navíc je zde politická strana, kterou volili křesťané, a to je KDU-ČSL. Ať ČBK vyžaduje od předsednictva strany adekvátní kroky. Pokud nebude na výzvu ČBK reagovat, ať už křesťané tuto stranu nevolí.

Zůstane-li ČBK pasivní, je třeba, aby byla zrušena. Každý biskup ať plně zodpovídá za svou diecézi sám.

Závěr

ČBK je v této situaci povinna:

1) podat trestní oznámení na Českou televizi za rouhačský film,

2) podat trestní oznámení na vedení divadla v Brně.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

2. 4. 2018

Kopie:

Prezidentu České republiky

Parlamentu České republiky

Masmédiím

Odkaz na video „Kritický pohled na papežství“: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38660, https://youtu.be/pzS4Fz9gTKg

------------------------------------------------

 

Pseudopapež František opět provokoval líbáním nohou

Názor většiny Italů opublikoval G. Veneziani v jednom z nejčtenějších deníků Libero quotidiano:

„Je to další padnutí na kolena před muslimy... V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto. ... Nejvyšší představitel katolické církve ... vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.

Islamisté zatčeni v posledních dnech v Itálii, toužili podříznout hrdlo nevěřících ... šíří nenávistné projevy a pobídky k mučení křesťanů a jejich ukřižování..., tak jak je uvedeno v Koránu.

Snad bychom se brzy mohli začít i omlouvat, že si dovolujeme v Itálii, nebo už skoro v Italistánu, slavit Velikonoce. Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství. Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám je odříznout...

Kristus je vzkříšen a vstal z mrtvých a jen díky němu může být znovu zrozena naše umírající západní civilizace, včetně katolické církve.“ Tolik citace z článku.

(Pozn: Bergoglio je neplatným papežem. 14. 2. 2018 na něj Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci.)

Je postoj většiny Italů, uveřejněný v deníku, i postojem většiny Čechů? Tragédií je, že v Česku si téměř polovina lidí přeje islamizaci, což se ukázalo ve volbách prezidenta. Kdo mate český národ s cílem jeho sebevraždy? Stoupenci Bergoglia?

o. Josef

kněz Byzantského katolického patriarchátu

2. 4. 2018

----------------------------------------------------

Velikonoce s Halíkem na ČT

Česká televize o těchto Velikonocích, kromě hrubě urážejícího filmu na Zelený čtvrtek, odvysílala i pořad s T. Halíkem z roku 2002.

Halík nejen v televizi, ale i ve svých knihách vystupuje jako „obhájce“ a „zachránce“ pohrdnutého křesťanství, ale ve skutečnosti kope křesťanství hrob. Používá k tomu několik metod:

1. Metoda zesměšňování

Citace z Halíkovy knihy Noc zpovědníka: „‚vzkříšení‘ je happyend a celý příběh je pak typický mýtus nebo optimistická pohádka s dobrým koncem.“

Odpověď: Halík zesměšňuje základní pravdy víry. Kdo vezme pravdu vzkříšení vážně, ocitá se v pozici primitivního člověka, který bere vážně mýty a pohádky s dobrým koncem. Tím historickou realitu vzkříšení zesměšňuje a nedovoluje, aby člověk tuto realitu přijal.

2. Metoda psychologických manipulací

Citace: „... obě verze příběhu (smrti a vzkříšení) se odehrávají současně. Víra znamená pochopení, že jde o paradox.“

Odpověď: Z tohoto nesmyslu, který Halík vymyslel, udělá velkou mystiku. Kdo jí nevěří, je ocejchován jako nevěřící a primitiv. Druhým krokem víry dle Halíka je spojit svůj život ne s evangeliem, ale s těmito nesmysly. Z toho pak, jak Halík přiznává, vzejde série paradoxů, ale už s nedobrým koncem. Proto čtenáře dále povzbuzuje, „abychom se jich nebáli a byli je schopni unést.“ Pěkně děkujeme prof. Halíkovi za takovou paradoxní víru a paradoxní důsledky v životě. Toto ale nemá s křesťanskou vírou nic společného!

3. Metoda virtuální reality

Citace: „Vzkříšení je událost eschatologického charakteru – to chce naznačit onen výraz ,třetí den‘, který není jednoduše časovým údajem.“

Odpověď: Kristus třetí den vstal z mrtvých! Halík falešnou eschatologií zpochybňuje „třetí den“ i samu historickou realitu Kristova vzkříšení. Činí svědectví evangelia nevěrohodným a dělá z něho pohádku či mýtus.

Halíkův postoj ke vzkříšení je heretický. Nevěří v jedinečný zásah Boží všemohoucnosti, tedy v zázrak potvrzující Kristovo Božství. Svým demagogickým mudrováním evangelijní pravdu zatemňuje. Pokud ČT na Velikonoce dává prostor Halíkovi, kope hrob křesťanství v Česku.

+ Metoděj

Biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

2. 4. 2018

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2018-04-03 14:59
Jsem ateista, ale to co se v této zemi děje je takříkajíc "do nebe volající". Je to ostuda celého národa a ten by měl povstat a ty, jež dopouštějí takové dění ztrestat veřejným lynčem. Nic jiného si ta verbež totiž nezaslouží. A KDU-ČSL je strana, která jen zneužívá křesťanů pro své zvolení. Je to stejná svoloč, jaká jen potřebuje voliče u voleb k svému prospěchu.
A papež, to je jen zrůda, která líbá nohy muslimským kreaturám. Je to vyvrhel katolické církve.

Facebook komentáře