Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 
Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii našeho dopisu České biskupské konferenci ohledně 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, a prosíme o jeho zveřejnění.

 

Děkujeme.

 

S úctou

 

Biskupové-sekretáři Byzantského patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • cbk-a-600-let-od-upaleni-mistra-jana-husa
 

============================================

 

Členům církevní organizace ČBK

 

ČBK a 600 let od upálení Mistra Jana Husa

(otevřený list)

 

Vážený Monsignore,

jistě vnímáš, jak poslední dobou vane nový duch skrze „svatého“ papeže Jana Pavla II. a již za života kanonizovaného papeže Františka I. Oni reprezentují antievangelium a antitradici. Ve srovnání s Husovou „herezí“ by ve středověku byli oba už stokrát upáleni na hranici. Byzantský patriarchát ohledně posledních tří papežů pouze zveřejnil realitu, tedy Boží anathemu – prokletí – dle Gal 1,8-9 za hlásání jiného evangelia.

Před 600 lety církevní hierarchie (byli tenkrát tři papežové) v jednotě se státní mocí odstranila nepohodlného kazatele, který káral pohoršlivý život kněží a prelátů. Hůl na takového se vždy najde.

Zvítězí po 600 letech pravda? Přiznají církevní preláti Janu Husovi alespoň titul „mučedník za pravdu a za morální hodnoty“? Nebo budou dále interpretovat jeho životopis ne z pravdivého, ale z účelového pohledu?

Příklad manipulace ze současnosti: Biskup Hučko z ČBK potřeboval zlikvidovat svého konkurenta „Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev“. Lživě ji obvinil z „náboženské nesnášenlivosti“ (kterou má on sám) a z „posedlosti démony“ (což také spíše platí o něm). Místo řádné registrace na MK ji postavil mimo zákon. Ministr kultury Herman, odpadlý kněz, vykonal funkci kata.

Prelát Hučko už v roce 2003 ukradl baziliánům klášter na Sázavě a prodal ho. Rovněž vdově K. Šutkové ukradl malý domek na Smíchově, ul. Přímá 35, a okupuje ho. Kdyby historie byla zachycena z jeho pera, pak nebude zachycena objektivně, ale pouze subjektivně a účelově. Zločinec umí svou oběť prezentovat jako zločince. Tak to bylo i s Mistrem Janem Husem. Kdyby Hučko žil ve středověku, upálil by svou opozici a vše by se dělo na základě oficiálních církevních argumentů, na které by se všichni odvolávali. O manipulaci s pravdou, zvláště dnes, není třeba mluvit. Bohužel je málo bojovníků za pravdu, jakým byl kazatel z Betlémské kaple.

Rehabilituje dnes česká církev tohoto kazatele pokání, anebo se bude pokrytecky odvolávat na tzv. odborníky v historii, kteří mučedníka ocejchovali jako kacíře? Jak ale vysvětlí tito preláti kanonizaci arcikacíře Jana Pavla II.? Je zde klíčová otázka, a to je otázka ducha! Jakého ducha měl Hus a jakého ti, kdo ho potřebovali odstranit? Komu šlo o pravdu a komu o zabití pravdy? Komu šlo o morální hodnoty a komu o zlořády? Víme, že nepohodlní proroci končili stejně jako on – smrtí morální či dokonce fyzickou. Jezuitští historikové tvrdí, že Husovi nešlo o pravdu, ale o pýchu a prestiž. Od dětství jsme byli jako katolíci ovlivněni paradigmatem, že Hus byl nebezpečný kacíř a že bylo potřeba ho upálit. Důkazem prý jsou husitské války, vypálené kláštery atd. Odpovědí na to je otázka: A co křižácké války? Je třeba rozlišit mezi Husem a husity a mezi Kristem a křižáky! Dá se očekávat, že k otázce Jana Husa se církevní preláti postaví tak jako v minulosti, a nepřiznají podstatu pravdy. Svatá Kateřina Sienská takové preláty nazývala „vtělenými ďábly“.

Jan Hus si zaslouží, aby byl českému národu v tomto jubilejním roce své mučednické smrti představen v pravdivém světle jako vzor bojovníka za pravdu. Kéž by v církvi povstala armáda Božích proroků a pravdivých apologetů! Kéž by v Česku jako prototyp vystoupily odvážné, pravdu milující osobnosti ve všech sférách osobního i společenského života!

Pravdivá reforma společnosti není jen otázkou ekonomiky, ale i zachování morálních a národních hodnot. Pokud pravda o spravedlivém a čestném životě a o pravdivých mezilidských vztazích, ale i pravda o duchovní infekci (zlu) v našem srdci je manipulována lží, pak přichází morální rozklad jedince i společnosti, napětí a války (příklad Ukrajina...). Dnes nejsou vychováváni bojovníci za pravdu a za morální hodnoty, ale jsou formováni profesionálové ve lži. Ve sféře náboženské jsou to falešní proroci – heretičtí teologové, a ve společnosti jsou to různí psychologové a demagogové a jiní podvodní profesionálové na zabíjení pravdy a morálních hodnot. Většinou až katastrofa je odhalí.

Co dělat?

1) Ty, pane biskupe, reprezentuješ Krista, který je vtělená pravda. Nemůžeš dvěma pánům sloužit – Bohu i ďáblu, Duchu pravdy i duchu lži! Čin pravdivé pokání, zastav se, najdi si čas alespoň na jednu hodinu vnitřní modlitby denně, v níž budeš stát v Boží přítomnosti před Boží tváří. Zde si postav základní otázky týkající se Tvé smrti, spásy či zavržení a otázky současných herezí, které v kořeni likvidují celé křesťanství. Po příkladu zabitého mučedníka Jana se i Ty dnes postav do boje za pravdu a morální hodnoty. Nemlč k amorálnímu genderu a ke kradení a devastaci dětí. Pokud učiníš tento hrdinský krok, pak Ti Bůh ukáže, co máš dělat dál.

2) Jako bojovník za Boží pravdu a Jeho zákony je třeba se postavit i proti apostatické struktuře, která zradila pravdu. To Tě bude stát hrdinství mučednictví v oblasti psychiky a ducha. Konkrétně jako tým biskupů vyhlaste jasné pravdy víry, které hlásalo křesťanství po dva tisíce let. Oddělte se od herezí neomodernismu, který v kořeni ničí podstatu křesťanství. Tyto hereze byly odsouzeny už sv. Piem X. Je třeba rovněž odsoudit falešnou úctu k pohanství a jeho démonům – synkretismus (Nostra aetate 1965 a Assisi 1986). Boží slovo takovou úctu odsoudilo a proroci ji nazývali „duchovním smilstvem“. Neomodernismus a synkretismus jsou dvě největší hereze, které dnes ničí křesťanství v kořeni a otevřely ho na ducha New Age, vyhnaly a vyhánějí Ducha svatého. Tyto dvě hereze ničí imunitní systém v Kristově tajemném těle – církvi. Důsledkem je rozšíření infekce amorálnosti s genderem, homosexualismem a psychickým, morálním i fyzickým tyranizováním ukradených dětí v systému juvenilní justice (viz Norsko, 59 odňatých dětí ročně páchá sebevraždu).

3) V neděli 5. 7. 2015, v den sv. Cyrila a Metoděje, vyhlaste „Chartu základních práv katolické víry“ a vyzvěte apostatický Vatikán, ať činí pokání. Vy už nečekejte! Tím vyvedete sebe i český lid z anathemy, která má těžší důsledky než účelová klatba vynesená na Čechy v době Jana Husa. Dnes na sebe Vatikán stáhl anathemu, a kdo se mu podřizuje, dopadá i na něj, a to jak na národy tak i na jednotlivce. Vyznáním základních pravd a oddělením se od herezí a ducha apostaze česká církev i národ dostane světlo a milost stát se precedentem pro ostatní bývalé křesťanské národy, aby učinily totéž. Vyhlaste samostatný český patriarchát, který se jurisdikčně podřídí zpět Vatikánu, až bude Vatikán konat pravdivé pokání. Operace je mnohdy nutná z důvodu záchrany života!

4) V pondělí 6. 7. 2015, v den 600. tragického jubilea, vyhlaste Mistra Jana Husa, katolického kněze, za mučedníka a omluvte se jménem české církve za zločin jeho nespravedlivého a úskočného upálení v Kostnici 6. 7. 1415.

 

Kéž v ČR povstanou pravdiví následovníci Jana Husa, a to v řadách kněžstva i v řadách upřímných Čechů. Pak Česko bude modelem k záchraně západní Evropy, která jde se svými antizákony, s homosexualismem, pedofilií, zoofilií, narkomanií, juvenilní justicí a eutanázií k sebezničení. Kéž v tomto jubilejním roce povstanou v Česku „Boží bojovníci a zákona Jeho“.

Z Hradčan vlaje nad Prahou prapor s nápisem: „Pravda vítězí“. Pravda se dá umlčet či překroutit polopravdami, ale nakonec zvítězí, porazí lež. Definitivně to ale bude až při posledním soudu. Tam už bude lež definitivně přemožena a pravda definitivně zvítězí.

 

Závěr:

Jana z Arku byla upálena jako kacířka, a pak prohlášena za svatou. I kdyby letos mučedník Jan byl prohlášen za svatého, je to málo, pokud se Ty letos nerozhodneš být svatým, tedy být bojovníkem i mučedníkem za pravdu!

 

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Doněck 26. 3. 2015

Novorossija

Kopie:

Prezidentu a bývalému prezidentu ČR

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Katolickým biskupstvím Evropy a Ameriky

Představitelům křesťanských církví v ČR

Poslancům parlamentu ČR

Masmédiím ČR

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#3 makovicka.jan@seznam.cz 2015-04-01 14:37
Podobou Jana Husa se zabýval V.V. Štech ve studii Jan Hus (Topičovo nakladatelství (1916): v závěru píše, že podoba Jana Husa zůstává neznámá.
"Husův zápas v Kostnici byl čímsi mohutným: proti shromáždění moci a učenosti z celé katolické Evropy stál jeden prostý kněz, přesvědčený, že jednal správně, a odmítl podrobit se této obrovské autoritě.
Husova lidská velikost …trvá a bude trvat dále , dokud v Čechách i ve světě budou žít rozumní a myslící lidé".. (historik Zd. Fiala, Čechy předhusitské, Praha 1978),
#2 makovicka.jan@seznam.cz 2015-03-31 14:04
Za rehabilitaci Jana Husa se přimlouval kromě jiných v šedesátých letech kardinál Josef Beran, církevní historik. Rehabilitace Husa je spíš problém morální než teologický.
Skutečná podoba Jana Husa není známa. Nejstarší zobrazení jsou až z konce patnáctého nebo začátku šestnáctého století, tedy mnoho desítek let po jeho smrti.
#1 damirr@volny.cz 2015-03-29 11:01
Josef Mikovec, můžeš "působyt" až k pláči. Co jsi chlastal?

Facebook komentáře