Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Blahopřání k Vánocům 2017

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Vánoční svátky jsou hluboce vepsány do duše snad každého člena našeho národa. Hluboká tradice je spojena už s adventní dobou a milými zvyky, jako je řezání větviček z ovocných stromů v den sv. Barbory rozkvétajícími na Štědrý den, zpěvy rorátů v chrámu, adventní věnec, modlitba radostného růžence. Tento čas je proniknut duchem radostného očekávání a těšení se na Vánoce. Když pak přijde toužebně očekávaný Štědrý den, vánoční atmosféru ještě doplňují milé zvyky se stavěním betléma, zdobením stromečku, přípravy vánočního pečiva a pak sváteční rodinná večeře s kaprem, vánoční překvapení skrytá v zabalených dárcích od Ježíška pod rozzářeným vánočním stromečkem, jásavá radost dětí, vánoční zpěvy, mezi něž patří Vánoce ve zlaté Praze od známého zpěváka, Rybova mše vánoční, koledy, a na závěr půlnoční mše. To vše patří k malebné poezii Vánoc.

  • blahoprani-k-vanocum-2017
  • blahoprani-k-vanocum-2017

Co je ale tím hlavním Darem a podstatou Vánoc? Evangelista Lukáš krátce vyjadřuje zprávu o Kristově narození: „I porodila svého prvorozeného syna, zavinula Ho do plének a uložila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo pod střechou“. A dále pokračuje v popisování události: „A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: ‚Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.‘ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: ‚Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.‘“ (Lk 2,8-14)

Zvěst anděla je tu pro každého z nás: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid: dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ Ta veliká vánoční radost je pro všechen lid dobré vůle, tedy i pro tebe. Dnes se i tobě narodil Spasitel! Ten největší Dar je pro tebe! A to je veliká radost a podstata Vánoc.

Co znamená slovo Spasitel? Musíme se vrátit až do nejdávnější historie lidského pokolení, k našim prvním prarodičům. Ti byli vystaveni zkoušce víry a poslušnosti Božímu slovu. Duch lži je oklamal a oni mu uvěřili. Tím ztratili pro sebe i pro nás věčný život a duchovní dary, které jim Bůh dal. Přišel hřích, utrpení a smrt. Lidské nitro bylo infikováno a stalo se ložiskem zla. Rozum byl zatemněn, vůle nakloněna ke zlému a v celé lidské přirozenosti nastala tragická disharmonie. Lidský duch, který byl stvořen k Božímu obrazu, byl uzavřen jako do vězení, a přesto i v této hlubině dále touží po Bohu, po absolutním štěstí a hlubokém pokoji, protože v Bohu má svůj počátek, On je naším Otcem, Stvořitelem. Naše lidská stránka je z prachu země a smrtí je ukončena životní zkouška každého z nás.

Toto je důvod k vánoční radosti – Bůh sám přišel, aby tě spasil. Boží Syn se stal člověkem, aby člověk se stal Božím dítětem a dědicem věčného království. To vše Bůh dává zdarma jako dar, proto i připomínkou je dávání dárků o Vánocích.

Spasitel, který přišel na svět, dokonal svou spásu obětí vlastního života na kříži, ale pak i slavným vzkříšením. V Něm, v Ježíši, jsou nám odpuštěny hříchy. Podmínka je jedna: abychom Mu je dali. Zobrazuje to i událost z života svatého Jeronýma, který si ve 4. století udělal poustevnu v Betlémské jeskyni. Tam se mu zjevil Spasitel v podobě dítěte. Jeroným Mu s nadšením nabízel jako dar všechno, co měl: zdraví, nadání, čas pro plodnou práci, celé své životní dílo a nakonec i život. Ale Ježíš řekl: „To všechno máš ode mě.“ Jeroným se smutně zeptal: „A co ti tedy mohu dát?“ Ježíš odpověděl: „Jeronýme, dej mi svůj hřích, pro něj jsem přišel.“ Toto chce Ježíš dnes i po tobě. Dej Mu svůj hřích a také strach, utrpení, opuštěnost. On ti dá pokoj, který ti svět dát nemůže. Znovu si uvědom, že dnes a tobě se narodil Spasitel. To je ta největší radost a dar pro tebe. Je třeba, abys Ho teď s vírou přijal. Jako gesto přijetí můžeš položit svou pravou ruku na srdce.
Zevnější tradice Vánoc vytváří krásnou atmosféru rodinné a nezištné lásky. V každých dalších Vánocích, které v tomto životě ještě oslavíš, se vždy zastav a několikrát si zopakuj a zároveň uvědom pravdu: Dnes a mně se narodil Spasitel!

Vánoční požehnání všem lidem dobré vůle zasílají biskupové Byzantského katolického patriarchátu

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Bus Bělojar 2017-12-23 10:41
Jděte do hajzlu s vánocema vy převlečený žido-křesťanský šmejdi. Kiril se bude smažit v pekle a sám Jehova ho bude píchat vidlema.

Facebook komentáře