Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Zastavte zneuctění památky svaté Ludmily propagátorem islamizace, sodomie a experimentální vakcinace – arciheretikem Schönbornem

Arciheretik Bergoglio posílá do Česka kompromitovanou osobu, svého stoupence kardinála Schönborna. Každý upřímný křesťan i občan Česka musí protestovat proti tomuto poskvrnění památky 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily člověkem, který zradil Krista, šlape po Božích přikázáních a slouží systému likvidace nejen křesťanství, ale i lidstva. Svatá Ludmila přijala pravověrné učení, ne učení a praxi, které zavádí vídeňský kardinál ke zničení víry a národa. Kdyby žila, výrazně by odmítla se s tímto arciheretikem setkat.

  • bkp-zastavte-zneucteni-pamatky-svate-ludmily-propagatorem-islamizace-sodomie-a-experimentalni-vakcinace-arciheretikem-sch-nbornem

V současné době pseudopapež Bergoglio vehementně prosazuje, navzdory všem špičkovým odborníkům ve virologii, nebezpečnou mRNA vakcinaci. Je veřejně známou věcí, že Schönborn zřídil v katedrále sv. Štepána ve Vídni vakcinační centrum právě pro tuto experimentální mRNA vakcinaci! Toto je zločin a zneužití církve k propagaci do nebe volajícího hříchu proti pátému přikázání!

Pozvat tohoto člověka a prokazovat mu úctu jako nejvýznamnější osobnosti celé slavnosti je hrubé podvádění věřících a klerikální manipulování národem. Schönborn má vnést do české církve i do českého národa takového ducha, jakého reprezentuje, tedy ducha islamizace, sodomie, modlářství i experimentální vakcinace. Toto je pravý cíl této ďábelsky promyšlené návštěvy, kterou Bergoglio 21. srpna oznámil a neočekávaně vnutil českému národu.

Bergogliánská sekta, která okupuje v dnešní době Vatikán, se stává pro národy trojským koněm k dovršení jejich sebelikvidačního procesu. Dne 12. 9. má Bergoglio osobně navštívit Maďarsko, ačkoliv hrubě urazil premiéra i celý národ a dodneška se neomluvil. Přesto se do Maďarska drze vnutil skrze tzv. církevní slavnost. Stačí několik hodin jeho přítomnosti a církevní i mainstreamová média roztočí duchovní tornádo. Zamlčí všechny zločiny Bergoglia a podají ho jako světce, ne-li přímo Spasitele lidstva – další hrubá manipulace, rouhání Bohu a výsměch pravdě.   

Od 12.-15. 9. se Bergoglio tlačí i na Slovensko. Tento člověk prosazuje islamizaci i sodomii, za niž Bible hrozí časným a věčným ohněm. Zároveň prosazuje modlářství s démonem Pačamamou, a tím ruší první a největší přikázání. Za tyto arcihereze se vyloučil z církve a nikdo ho nesmí poslouchat ani se mu podřizovat, pokud nechce, aby ho zasáhla infekce prokletí, které je na Bergogliovi. Papežský úřad tento náboženský podvodník okupuje nezákonně a do Česka posílá člověka stejného rangu, aby přinesl ne požehnání, ale duchovní prokletí – chaos a sebezničení.

Česká biskupská konference (ČBK) hrubě zanedbala a dodnes nekonala adekvátní pokání za to, že se nepostavila proti do nebe volající urážce našeho Pána a Spasitele v brněnském divadle v roce 2018. Rovněž ČBK nekonala pokání za velké pohoršení, které dala církvi i národu maskovou komedií na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

Nyní Bůh dává novou šanci k pokání, zodpovědnost za jejíž využití dopadá především na arcibiskupa Jana Graubnera, předsedu ČBK. Ten je povinen napsat veřejné oznámení do Vatikánu, že česká církev odmítá na jubilejním výročí mučednické smrti svaté Ludmily přítomnost kompromitované osoby, kterou je kard. Schönborn. Pokud předseda ČBK tuto svou povinnost zanedbá a vnucenou návštěvu neodmítne, prozradí tím svou vnitřní jednotu s Jidášem Schönbornem jak v heretické víře, tak i v jeho deviantní morálce. Pokud předseda ČBK napíše veřejný dopis s odmítnutím, a přesto arciheretik Schönborn do Česka přijede, pak je povinností biskupů veřejně ho napomenout a nedovolit mu žádné veřejné vystoupení.

Je známo, že už příští měsíc, tj. v říjnu, Bergoglio začíná dvouletý synodální proces, který má být ukončen likvidací instituce papežství. Na co čekat? Ať čeští biskupové vyjdou na vlastní synodální cestu už touto slavností svaté Ludmily. Počátečním gestem bude radikální odmítnutí Schönborna. Bylo by na místě pozvat už do Staré Boleslavi 28. 9. bývalého nuncia v USA, arcibiskupa C. M. Viganò, popřípadě i v jeho nepřítomnosti ho veřejně vyznat jako pravověrného a právoplatného nástupce apoštola Petra. Započetím této vlastní synodální cesty se Česko stane vzorem obrody pro celou katolickou církev a pomůže zachránit také instituci papežství. Bergoglio papežství totálně zohyzdil, zneužil ke škodě církve i národů a nyní ho už etapovitě likviduje.  

Čechové, kteří jsou v srdci Evropy, ať ukáží po příkladu mnohých křesťanských i národních hrdinů svou statečnost. Kéž český svatý Prokop udeří svou berlou vetřelce, který na statky víry sáhnout chce, jak zpíváme v písni. Ať jako exorcista par excelence rovněž vyžene i všechny démony, kteří usilují o zničení českého národa!

Svatá Ludmilo, patronko české země, oroduj za nás!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

26. 8. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře