Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Zabrání čeští biskupové, kněží a lid prokletí, které se stahuje nad Prahou za církevní legalizaci LGBTQ?

Vážení biskupové a kněží Čeсh a Moravy, katolíci i lidé dobré vůle, ve dnech 5.‒12. 2. 2023 se má v Praze uskutečnit tzv. setkání kontinentální fáze Synody o synodalitě všech evropských biskupských konferencí.

V jejich programu je církevní legalizace amorálnosti LGBTQ. Je to vzpoura proti Bohu a proti Božím i morálním zákonům. Hlavní propagátor tzv. Synody o synodalitě, pseudopapež František Bergoglio, podstoupil obřad, při kterém ho kanadský čaroděj veřejně zasvětil démonům a satanu. On i jeho program vzpoury proti Bohu stahuje prokletí nejen na celou církev, ale i na celé lidstvo.

  • bkp-zabrani-cesti-biskupove-knezi-a-lid-prokleti-ktere-se-stahuje-nad-prahou-za-cirkevni-legalizaci-lgbtq
  • bkp-zabrani-cesti-biskupove-knezi-a-lid-prokleti-ktere-se-stahuje-nad-prahou-za-cirkevni-legalizaci-lgbtq
  • bkp-zabrani-cesti-biskupove-knezi-a-lid-prokleti-ktere-se-stahuje-nad-prahou-za-cirkevni-legalizaci-lgbtq
  • bkp-zabrani-cesti-biskupove-knezi-a-lid-prokleti-ktere-se-stahuje-nad-prahou-za-cirkevni-legalizaci-lgbtq

Nyní chce shromáždit své stoupence v Praze, aby stáhl prokletí na Prahu, český národ i celý evropský kontinent. Je třeba si být vědomi, že pokud církev, která má svolávat požehnání, zradí Boha uzákoňováním zvrhlostí LGBTQ a zločinným modlářstvím, stahuje na sebe i na národ prokletí. Toto prokletí může být rozbuškou k eskalaci válečného konfliktu a k redukci či vyhubení Evropy. Toto nebezpečí tu je a je třeba ho vidět. Musí se proti němu postavit ať katolík či nekatolík, věřící či nevěřící.

Pod vedením pseudopapeže Bergoglia se dnes katolická církev skrytě a postupně transformuje v satanskou anticírkev New Age, která uctívá satana a démony. Kdo je organizátorem tohoto sabatu v Praze? Je to současný pražský arcibiskup a předseda ČBK, Jan Graubner.

Ptáte se, co můžete dělat? Sjednoťte se v modlitbě v čase od 20 do 21 hodin, ale také vytvořte adekvátní tlak dopisy, emaily i osobně na pražské arcibiskupství i na všechny české a moravské biskupy, ať Graubner odvolá naprogramované setkání evropských církevních propagátorů LGBTQ v Praze. Jedině tak se český národ zachrání před prokletím a jeho katastrofickými důsledky.

Co by měli udělat biskupové a kněží Čech a Moravy? Vyzvat předsedu ČBK, J. Graubnera, aby se obrátil na 38 předsedů biskupských konferencí s oznámením, že odvolává plánované setkání v Praze z důvodu, že je ke škodě církve a stahuje prokletí na Prahu,

Česko a celý evropský kontinent! Pokud ale J. Graubner bude konat pravý opak a dále intenzivně toto setkání organizovat, biskupové jsou povinni zveřejnit anathemu na Graubnera, kterou na sebe sám stáhl. Pak ať zvolí nového předsedu ČBK, který bude hájením pravověrného učení a Božích zákonů svolávat Boží požehnání na církev i na český národ.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

25. 1. 2023

-----------------------------------------------------------------

BKP: Předseda biskupské konference, který se zúčastní pražského sabatu, stahuje

Boží prokletí na církev i na svůj národ

Vážení biskupové Evropy,jak víte, pseudopapež František Bergoglio naplánoval pro vás, respektive pro předsedu vaší biskupské konference, osudné setkání v Praze v rámci tzv. kontinentální fáze Synody o synodalitě. Tímto vznešeným názvem maskuje bohorouhačskou církevní legalizaci sexuálních zvráceností LGBTQ. Jde o veřejnou vzpouru proti Bohu i Božím zákonům, která svolává časný i věčný oheň (viz Juda 7, 2Pt 2,6). Ipso facto na účastníky pražského LGBTQ sabatu dopadá Boží anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9. Ještě větší tragedií je, že toto prokletí, právě účastí předsedy biskupské konference, dopadá na celou místní církev i na celý národ.

Vaší povinností proto je zabránit mu v tomto zločinu. Pokud ale přesto do Prahy pojede, zveřejněte na něj anathemu v pastýřském listu a zvolte nového předsedu. Jedině tím odvrátíte prokletí, které on ze strachu či z falešné poslušnosti anebo i pro vlastní nemorálnost stahuje.Exkomunikaci je třeba vyhlásit i na tři osoby, které budou předsedu doprovázet, i na deset účastníků, spoluviníků, kteří se zúčastní online.Zakladatelem a propagátorem Synody o synodalitě, která prosazuje církevní legalizaci LGBTQ, je pseudopapež Bergoglio. On se před nedávnem veřejně zasvětil démonům a satanu pod vedením kanadského čaroděje.

Synodální cesta je ve skutečnosti transformací Kristovy církve na satanskou anticírkev New Age.Vyzýváme i všechny delegáty níže jmenovaných biskupských konferencí, aby odmítli svou účast na tomto zločinném programu. Plodem prokletí jsou války, katastrofy, až genocida evropského kontinentu. Upřímné katolíky jednotlivých evropských národů vyzýváme, aby se sjednotili v modlitbě, a to od 20:00 do 21:00 hodin.

Horliví katolíci, ať se zapojí do nepřetržité modlitby v modlitebních strážích. (viz dopis BKP: Jen modlitební mobilizace zabrání bergogliánské sektě uvrhnout na Prahu a evropský kontinent prokletí.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
25. 1. 2023
Seznam předsedů evropských biskupských konferencí:

Albánie
arc. A. Massafra

Bělorusko
bp. A. Butkiewicz

Belgie
arc. J. De Kesel

Bosna a Hercegovina
Arc. T. Vukšić

Bulharsko
bp. Ch. Proykov

Chorvatsko
arc. D. Kutleša

Kypr
arc. S. Sfeir

ČR
arc. J. Graubner

Moldávie
bp. A. Cosa

Anglie a Wales
kard. V. Nichols

Estonsko
bp. P. Jourdan

Francie
bp. É. de Moulins-Beaufort

Německo
bp. G. Bätzing

Řecko
bp. P. Stefánou

Maďarsko
bp. A. Veres

Irsko
arc. E. Martin

Itálie
kard. M. Zuppi

Litva
arc. G. Grušas

Lotyšsko
bp. V. Stulpins

Lucembursko
kard. J.C. Hollerich

Malta
arc. Ch. Scicluna

Monako
arc. D.M. David

Holandsko
bp. J. van den Hende

Severské země
bp. C. Kozon

Polsko
arc. S. Gądecki

Portugalsko
bp. D. J. O. Carvalho

Rakousko
arc. F. Lackner

Rumunsko
kard. L. Mureşan

Rusko
arc. P. Pezzi

Skotsko
bp. H. Gilbert

Slovensko
arc. S. Zvolenský

Slovinsko
bp. A. Saje

Španělsko
kard. J. J. O. Omella

Švýcarsko
bp. F. Gmür

Srbsko, Kosovo, Černá Hora a Severní Makedonie
bp. L. Német

Ukrajina
bp. N. Luščak
arc. S. Ševčuk
arc. M. Mokrzycki

Turecko
arc. M. Kmetec

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Pavel 2023-02-03 19:42
Myslím, že nezabrání. Možná o vás ani neví, nebo nechtějí vědět. Když se je ve lži tvrzením, že katolická církev prý celé věky hájila pravou víru, není se co divit.
Citovat
#1 Jánošík 2023-02-01 09:37
Kozák bez zaváhania vyhnal Pussy Riot z chrámu bičom. Čo urobí európsky katolík ?
Sklopí zrak k zemi, pootočí hlavu inde a prejde tichúčko okolo, aby neupútal
pozornosť, potom povie 3x moja vina a zas je všetko v poriadku, radosť a spokojnosť.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře