Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Mlčením k systémům autogenocidy  dopadá zodpovědnost na každého

video: bcp-video.org/cz/mlcenim/

Jsme svědky globálního procesu, který vede k sebezničení lidstva a zasahuje všechny oblasti veřejného života. Je za ním duch lži a smrti. Mnozí kladou otázku: Kdo nese zodpovědnost za sebezničující proces lidské společnosti? Zodpovědnost dnes do určité míry dopadá na všechny lidi. Na jedny víc, na druhé méně, ale na všechny. Proč? Protože současné změny, které jsou doslova zločiny proti lidskosti, jsou lidmi mlčky akceptovány. Celý autogenocidní systém je postaven na profesionální lži a je za ním duch lži a smrti. Proniká nejen do uvedených deseti oblastí, ale zasahuje celou lidskou společnost.

 

  • bkp-mlcenim-k-systemum-autogenocidy-dopada-zodpovednost-na-kazdeho

1) Legislativa

Došlo k zneužití legislativy. Dobro, pravda, spravedlnost a morálnost jsou označeny negativními pojmy a trestány. Zlo, podvod, nespravedlnost, nemorálnost a zločiny jsou naopak označeny pozitivními pojmy a jsou privilegovány. Rovněž pomocí podvodů jsou dnes spravedlivé zákony nahrazovány antizákony. Poslancům se ke schválení předloží nesrozumitelný text, který se nedá rozšifrovat. Navíc poslanci většinou schvalují takové množství zákonů najednou, že vůbec nemají možnost a čas dozvědět se, co vůbec schvalují. Nadnárodní úmluvy, rezoluce a rekomendace, které jsou proti zájmům jednotlivých národů, dostávají prioritu před státními zákony a nutí stát k přijímání destruktivních zákonů.  

2) Zločinné systémy

Na bázi antizákonů jsou do společnosti pod pozitivními názvy zaváděny zločinné systémy, jako je například tzv. sociálně právní systém juvenilní justice nebo systém tzv. neziskových organizací atd. K jejich prosazení se zneužívají pozitivní pojmy.

Pod pojmem ochrana žen se prosazuje feminizace, rozklad rodiny, genderová ideologie, ženám jsou kradeny jejich děti... Pod pojmem ochrana před domácím násilím se rovněž prosazuje kradení dětí, které je tím nejkrutějším násilím vůči matkám a dětem. Jenom v Norsku ročně 70 až 100 takto ukradených dětí páchá sebevraždu a informace o tom jsou označovány jako konfidentní. Pod termínem náhradní rodiny jde vlastně o byznys s dětmi a o jejich psychickou i morální tyranii a devastaci.

Pod pojmem práva menšin je společnost podřizována agresivním skupinám LGBTQ. Jde o privilegování deviace na úkor celé společnosti. Pod pojmem antidiskriminační zákony je schvalována legislativa k masové diskriminaci většiny obyvatel. Sexuální výchovou se nazývá systematická demoralizace dětí už od mateřských školek. Dětem je kradena jejich vlastní identita tím, že se jim vtlouká do hlavy, že nejsou ani chlapeček, ani holčička. Pak jsou podrobovány hormonální terapii s katastrofální perspektivou operace změny pohlaví. Společnost k tomu mlčí, a proto na ni dopadá spoluzodpovědnost za všechny tyto zločiny.

3) Genderová ideologie

Genderová ideologie se stala vůdčí ideologií, přestože jde o sebezničení, ztrátu rozumu i základních morálních principů. V praxi je prosazována ekonomickým, legislativním i mediálním tlakem, a projevuje se psychickým i fyzickým mrzačením především mladých lidí, z kterých dělá transsexuály. Společnost je transformována de facto na blázinec. K těmto krokům sebezničení ale současná společnost mlčí. Tím na ni dopadá vina.

4) Zločiny proti dětem

Už před narozením dítěte jsou matky nuceny k tomu, aby je nechaly zabít. Téměř každou matku straší, že její dítě bude mít tzv. Downův syndrom. Ve skutečnosti je to psychický teror založený na lži. Na druhé straně je absurdně uzákoňováno tzv. surogátní mateřství a tzv. ektogeneze neboli umělá výroba dětí.

Dětem jsou hned po narození dávány vakcíny, které způsobují autismus, ztrátu imunity, ztrátu plodnosti, autoimunitní onemocnění, rakovinu, atd. Trend satanizace dětí se projevuje nejen v tzv. sexuální výchově či v kreslených seriálech nebo počítačových hrách, ale i v tom, že dětské oblečení, hračky, to, co děti obklopuje, je zamořeno výjevy různých předpotopních potvor, přímo démonů, nebo symboly smrti, jako jsou lebky, kostlivci, hrůzostrašné výjevy, což zamořuje dětskou psychiku. Kradení dětí a obchod s nimi, jak jsme už zmínili, jsou nejkrutější zločiny na dětech! Společnost k tomu opět absurdně mlčí.

5) Zneužití medicíny

V současné době byla abnormálním způsobem zneužita medicína. Nejsou to jen škodlivé vakcíny, ale přímo pod rouškou medicíny a Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou státům vnucovány projekty s cílem redukce lidstva. WHO dostává prioritu nad státní vládou. Vyhlašuje pseudopandemie, jak jsme toho byli svědky při nedávném covid-experimentu. Největším propagátorem tohoto systému lži a smrti byl pseudopapež František. Dá se očekávat vyhlášení další pseudopandemie s následným experimentálním očkováním. To představuje nejen fatální nebezpečí pro život člověka, ale nese s sebou i hrozbu skryté čipizace, tedy totálního zbavení lidské svobody a přetvoření člověka v biorobota. Společnost to toleruje, a proto na ni dopadá zodpovědnost.

6) Školství

Školství dnes už nevychovává a nepřipravuje děti na morální a plnohodnotný život. Naopak skrze sexuální antivýchovu a tím, že je nutí k závislosti na smartphonech, je vede k degeneraci.

7) Závislost na smartphonech

Dnes musí většina lidí kvůli svému zaměstnání používat smartphony. Je nebezpečí, že se tím nepozorovaně a postupně dostávají do závislosti. Smartphone pak člověka okrade o všechen čas, soukromí i o rodinnou komunikaci a uzavře ho do svého světa. Systém ve společnosti nutí ale vůbec všechny lidi, od nejmenších po nejstarších, aby měli smartphone. Bez něj narážejí na nepřekonatelné překážky.

Nelze nic namítat proti velkým výhodám, které internet a smartphony přinášejí, nelze ale proto ignorovat negativní cíl, kvůli kterému byly tak masově rozšířeny, a to je zotročení lidí a postupný přechod k čipizaci. Odborníci by měli vyhodnotit, jaká zdánlivá pozitiva smartphone přináší v porovnání s negativy, která způsobuje. Tuto objektivní pravdu ale mnozí notoričtí uživatelé smartphonů už nebudou chtít přiznat.

8) Digitalizace a umělá inteligence

V současnosti se stává prioritou státní politiky zavádění umělé inteligence. S tím souvisí také destruktivní ideologie transhumanismu. Digitalizace proniká do všech sfér a současně se masově přechází na 5G, aniž by bylo bráno v potaz vážné ohrožení, které způsobuje. Při jejich prosazování se jednostranně ukazuje na výhody. Záměrně se zamlčuje cíl, kterým je totální kontrola obyvatelstva a jeho čipizace.

Projekt Dětství 2030 je jedním z mezinárodních podvodů. Děti jsou fixovány na umělou inteligenci. Jde o velmi závažné zločiny proti lidskosti.
Všechna, obzvlášť novodobá, technika, pokud není v rukou morálních lidí, slouží k masovému sebezničení společnosti a lidstva. De facto jde o zbraně hromadného ničení.

9) Zásah do potravinářského průmyslu

Potravinářský průmysl dnes produkuje geneticky modifikované potraviny. Zdravé, klasické, výživné potraviny, např. z mléka a masa, jsou absurdně zaměňovány cvrčky a moučnými červy, přičemž je prokázáno, že například chinin z hmyzu je pro lidský organismus velmi škodlivý.

10) Věda

Věda je dnes obzvlášť zneužita k redukci lidstva. Jde například o konspirace o klimatické krizi, zneužití genetiky, geoinženýrství, například rozprašování chemtrails a jiné. Patří sem i mRNA očkování zvířat, aby pak maso, vejce, mléko byly kontaminované genetickými vakcínami. Rovněž je v plánu převést všechny medikamenty na mRNA, takže už nemají být k dispozici klasické léky. Všechny výdobytky vědy a techniky se obracejí proti člověku i lidstvu.  

Dodnes není vyřešena satisfakce za covidovou aféru spojenou s pseudopandemií. Kolika lidem byla odmítnuta operace i nutné zdravotní zásahy a kvůli covidovému fanatismu zemřeli! Kolik nevinných lidí bylo vyhozeno z práce, lékařů, učitelů a jiných, kteří odmítli akceptovat tento zločin. Viníci covidové aféry ať jsou proto nyní spravedlivě potrestáni. Vlády jednotlivých států jsou morálně povinny před svým národem přiznat, že se nechaly oklamat a že jsou nyní připraveny kompenzovat zdravotní následky po experimentální vakcinaci i jinou škodu, protože covid-19 byl velký podvod.

Katolíci ať iniciují biskupy, aby se každý z nich v pastýřském listu omluvil za prosazování covidového podvodu. Jinak bude společnost akceptovat další umělé pandemie a následný teror na nevinných občanech. Má-li být dnes ve společnosti paralyzován duch lži a smrti, musí být současné podvodné systémy odmaskovány a viníci potrestáni.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                                                8. 2. 2024

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Hněvkovský 2024-02-16 13:28
Někteří lidé jdou ještě dál. Proto nemohou mlčet vůči způsobům křesťanské církve, protože v zásadních věcech jsou velké rozpory. Například Hospodin Bůh Izraele ustanovil, že člověk ho nebude zobrazovat žádnými podobiznami. Když se podívám do katolického kostela, tak je tam samá socha, samý obraz Boha, prostě podobizny Boha a jakoby to nestačilo, často ještě jsou tyto obrazy a sochy církví uctívány a lidé jsou přímo vybízení k danému uctívání, jakoby tyto podobizny Boha byly přímo schopné nějakých zázračných Božích projevů. To se děje po tisíciletí a tomu, jak je patrné, říkají "činy víry". Je to politováníhodné a myslím, že to zásadně svědčí o tom, že taková víra je uměle člověkem vykonstruovaná a obhajovaná a co je ještě horší, je po tisíciletí Bohem, který má být pravdou, tolerovaná. V těchto souvislostech nelze se divit, že inteligentní, přemýšliví, ale i obětaví lidé, skutečné lidské elity, jako byli například manželé Curie, takové náboženství nemohli přijmout, jak jsem se o tom dočetl třeba na internetu.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře