Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Katolíci Indie, zůstaňte věrni Ježíši Kristu i za cenu pronásledování

video: bcp-video.org/cz/katolici-indie/

Drazí biskupové, kněží a věřící syrsko-malabarské katolické církve,
ve dnech 4.‒24. srpna se apostatický papež vizitací jezuity Cyrila Vasiľa znovu pokusil o likvidaci vaší věrnosti Ježíši Kristu. Ve skutečnosti usiluje o zlomení vašeho svědomí s cílem totálně vás podřídit bergogliánské sektě. Byla to už série pokusů zmanipulovat vás jak ultimátem a vyhrožováním zbavení kněžství, tak i komedií „zbožné“ modlitby jezuity Vasiľa.

 

  • bkp-katolici-indie-zustante-verni-jezisi-kristu-i-za-cenu-pronasledovani

Je to obdivuhodná vynalézavost, s jakou dokáží používat psychologické metody a aranžování zbožnosti, jen aby vás, pastýře i svěřené vám duše, vtáhli do Bergogliovy vzpoury proti Bohu a Jeho přikázáním. Jezuitský arcibiskup Vasiľ sugestivně tvrdil lež, že kdo neposlouchá Františka Bergoglia, prý neposlouchá Pána. Tento slovenský jezuita tím využil šanci, aby si za zradu Krista a službu antikristu vysloužil kardinálský klobouk. Je třeba vědět, že jezuita Vasiľ za tento zločin na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z Kristovy církve dle Gal 1,8-9.

Pokud nebude konat pokání, čeká ho věčné peklo.Kromě jiného ve snaze sugestivně zmanipulovat neinformované kněze a věřící, řekl: „Proto nyní stojím tu před vámi a každému z vás bych chtěl položit jednoduchou otázku, která je součástí mého osobního mandátu. Odpovězte ve svém srdci: Jste za Svatým otcem, chcete zůstávat kněžími a členy katolické církve ve vaší syrsko-malabarské církvi, anebo chcete dát přednost hlasu výtržníků, kteří vás vedou k neposlušnosti Svatému otci a legitimním pastýřům?“Tato Vasiľova slova jsou manipulace! Ježíš je Pravda, Život a jediná Cesta ke spáse, na rozdíl od falešné Bergogliovy LGBTQ synodální cesty.

Ježíš tu dnes stojí před vámi, drazí biskupové, kněží a věřící, a klade vám otázku. Odpovězte ve svém srdci: Stojíte za svým Pánem a Spasitelem, a tím zůstáváte Jeho věrnými biskupy, kněžími a členy Jeho katolické církve? Anebo chcete dát přednost hlasu heretických výtržníků a zrádců v čele s Jidášem, který okupuje papežství, postavil se proti Bohu a ruší Jeho zákony a přikázání?Drazí pravověrní katolíci Indie, uvědomte si, že tato doba je dobou duchovních zlomů spojených s genderovou ideologií, masovou experimentální vakcinací a odpadem od Krista.

V této době okupuje papežství odpadlík, který se loňského roku veřejně zasvětil skrze šamana v Kanadě satanu za pískání na kost z divokého krocana. Žijete v době, kdy tento falešný papež zneužívá nejvyšší autoritu a tyto dny dovršuje přípravu podvodného skrytého puče ve Vatikánu. Používá k tomu tzv. synodální cestu a páchá donebevolající zločin církevní legalizace sodomie! Rovněž prosazuje svěcení feministek a leseb na diakonky, potažmo na kněžky. Žijete v době, kdy má pseudopapež připravené německé a belgické modely k legalizaci sňatků sodomitů, ale i queer párů, tedy například i sňatků lidí se zvířaty. Bůh za to varuje trestem časného (2Pt 2,6) a věčného (Juda 7) ohně!

Dále má připraven model tzv. mayské mše, spojené s pohanským modlářstvím. Může být taková mše platná? Anebo půjde jen o rouhání a výsměch z tajemství Kristovy vykupitelské smrti na kříži?Zřejmě bergogliánská sekta bude brzy tento zločin vnucovat všem a mantrovat přitom fráze o poslušnosti Svatému otci, který ale Boha neposlouchá a je zasvěcen satanu – jeho program prosazuje přes mrtvoly.V této době jde o bytí a nebytí katolické církve, na niž bylo jako temný mrak staženo několikanásobné prokletí.

Pravověrní pastýři jsou drženi ve strachu a temnotě.V této dramatické době, drazí katolíci Indie, se na vás dívá celý pravověrný katolický svět jako na velkou naději, že se oddělíte od zrádného a neplatného papeže. Tím nastane průlom a bude dán precedent každému národu. Pak se budou moci sjednotit věrné Kristovy ovečky se svými pastýři a následovat váš záchranný krok vyjití z otroctví Bergogliova Babylonu. Kéž Matka Boží, která stála pod křížem, vám vyprosí věrnost jejímu Synu i za cenu pronásledování či mučednictví.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

21. 8. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Volník Nevolník 2023-08-27 09:36
Dovolím si navázat malou Biblickou školičkou: za domácí úkol můžete vyhledat v Knize knih: 1. Koho že to Bůh láska nařizuje upálit, když předtím nařídil: nezabiješ? 2. Jak úžasně spravedlivému služebníku Jobovi nahradil utrpení, když mu předtím jeho nejdražší zahubil? 3. Komu že se to mají zavřít ústa, kdo jsou zlé a líné bestie a kdo má být proklet? To zatím stačí, děkuji za pozornost.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře