Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47850  https://exkomunikace.wistia.com/medias/8nxe5qz728

https://rumble.com/vsbpvn-exkomunikace.html  cos.tv/…880

ugetube.com/…fX1  bitchute.com/…sF/

Dne 17. listopadu 2021 arcib. Jan Graubner svou veřejnou výzvou sám na sebe stáhl Boží anathemu (prokletí). Vyloučil se z církve prosazováním covidového antievangelia. Boží slovo varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, anathema sit – budiž proklet – vyloučen.“ (Gal 1,8-9)

  • bkp-exkomunikace-arcibiskupa-jana-graubnera-za-prosazovani-covidoveho-antievangelia

Covidové antievangelium prosazuje experimentální mRNA vakcinaci. Je propojené s několika zločiny proti podstatným pravdám víry a morálky.

Tímto dne 6. ledna 2022 v Boží autoritě apoštolské a prorocké zveřejňuji Boží anathemu na jmenovaného arcibiskupa Jana Graubnera. Katolíci jsou ve svědomí zavázáni anathemu respektovat.

Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio všechno, co exkomunikovaný bude konat, je v duchovní oblasti neplatné. Exkomunikovaný je povinen církevní úřad opustit.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

6. 1. 2022

Odůvodnění exkomunikace

Jan Graubner zneužil církevní autoritu k oklamání veřejnosti s cílem prosazení mRNA vakcinace.

1) mRNA vakcína mění genom člověka, tím jde o vzpouru proti Bohu Stvořiteli.

2) mRNA vakcína je součástí procesu čipizace lidstva, což je z duchovního hlediska apostaze a satanizace.

3) mRNA vakcinace je součástí redukce – genocidy lidstva – což je zločin proti Bohu a lidstvu.

4) mRNA vakcinace je satanským antikřtem, neboť je spojena s vraždou nenarozeného dítěte.

Arcibiskup Jan Graubner však klame, že prý nejde o hřích a že všichni mRNA vakcínu „mohou přijmout s čistým svědomím“. Falešně všechny zavazuje ve svědomí, aby se prý z ohledu na ostatní nechali očkovat. Na bázi podvodu nutí k zločinné vakcinaci pod rouškou tzv. lásky a tzv. společného dobra.

--------------------------------------------------------------------------------

BKP: Reakce na třetí očkovací teror ve Vatikánu

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47788  https://dej-mi-svuj-hrich.wistia.com/medias/h2mn1n2vqv

https://rumble.com/vrwoup-reakce-na-teror.html  cos.tv/…552

ugetube.com/…cRD  bitchute.com/…4X/

Vážení otcové v biskupské službě,

Vatikán zveřejnil, že kdo z jeho zaměstnanců do 1. února nepřijme třetí vakcínu, bude bez výpovědní lhůty okamžitě vyhozen.

Uvědomte si, že vy jste pod vládou okupanta, arciheretika a zločince Bergoglia. On vás bude nutit realizovat jeho zločiny vůči Kristu i lidstvu ve vaší diecézi a ve vašem národě. Budete muset naplňovat jeho plán genocidní vakcinace. Jistě víte, že mRNA vakcína mimo jiné narušuje i lidský genom. Je spojena s grafenem, s tvorbou spike proteinu a s krví sadisticky zavražděných nenarozených dětí. Vlastně to ani není vakcína, to je satanský antikřest. Navíc je marná naděje, že třetím vakcinováním to skončí, mluví se už o čtvrtém. Nastupuje tím systém permanentní vakcinace, jehož cílem je učinit z lidí bioroboty a geneticky modifikované organismy. Konečný důsledek je redukce lidstva a pak? Ohnivé jezero.

Čeká vás věčné peklo, pokud se od vatikánského vakcinačního antievangelia neoddělíte. Dnes už nemůžete zůstat pasivní! V dané situaci je pasivita zločin! Musíte se aktivně postavit proti smrtící mašinérii. Pokud se proti ní nepostavíte, budete Bohem i lidmi souzeni za zradu Krista a za zločiny proti lidskosti.

Bergogliánský Vatikán rozhýbal mašinérii povinného očkování. Tím dal zhoubný precedent a zároveň falešné morální ospravedlnění pro zločinecké vlády. Pokud vy, biskupové, budete v této fázi mlčet, ponesete hlavní vinu za genocidu vlastního národa. Vláda se odvolá na apostatický Vatikán a ztratí i poslední kapku svědomí. Vy ale Vatikán v národě reprezentujete. Stačí vaše pasivita, aby národ byl zlikvidován. Vy jste dnes povinni vyčlenit se z organizovaného zločinu bergogliánského Vatikánu a povědět mu jasné NE! Toto je pravdivá synodální cesta a záchranné pokání. Pokud se nevyčleníte, vaše jednota s programovanou satanizací, vedenou bergogliánským Vatikánem, bude mít hlubší dopad než u politiků a lživého mainstreamu. Pro vaši zradu, drazí biskupové, Bůh nebude moci zasáhnout k záchraně vašeho národa. Když vy se ale ze zločineckého systému vymaníte, lživé fluidum Vatikánu praskne a Bůh skrze váš skutek víry zasáhne k záchraně církve i vašeho národa.

Spočívá na vás, drazí otcové biskupové, mimořádně velká zodpovědnost, před kterou nikam neutečete. Buď budete hrdinové, anebo zločinci. Navíc tím rozhodujete i o spáse vlastní duše – buď získáte korunu věčné slávy, nebo budete věčně zavrženi v pekle spolu s celým systémem covidového-satanismu. 

Kéž je vám příkladem statečnosti a věrnosti Kristův služebník Сarlo Maria Viganò! Rozhodněte se i vy pro Boha a záchranu národa i za cenu katakomb či nekrvavého nebo krvavého mučednictví!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

29. 12. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře