Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Anathema na účastníky setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu

(4.‒29. 10. 2023)

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=50446  https://salvacion.wistia.com/medias/z21u8md63d

https://bcp-video.org/cz/anathema/  https://rumble.com/v36jqop-anathema.html

ugetube.com/watch/ECJAYXjs1dUqvP5cos.tv/videos/play/46459622857413632

 

Dne 4. října 2023 má začít celosvětové setkání tzv. synodální cesty. Dodnes jsou její pravé záměry skrývány. Ve skutečnosti sleduje duchovní i zevnější sebevraždu katolické církve přímo v její podstatě. Kontinentální setkání, která probíhala od ledna do března 2023, k této sebevraždě církve cílevědomě připravovala podmínky. V lednu se Bergoglio pro světová média vyjádřil, že biskupové musí projít procesem konverze, aby přivítali LGBTQ lidi v církvi.

  • bkp-anathema-na-ucastniky-setkani-synodalni-lgbtq-cesty-ve-vatikanu

Je naprosto jasné, že na Synodě jde právě o prosazení ideologie a nečistých duchů LGBTQ. Ježíš tyto démony vyháněl, ale Bergogliova sekta je vítá v církvi. Jde o proces likvidace Božích přikázání i cesty spásy, a to je podlá zrada Ježíše Krista.

Základním krokem a základní podmínkou na cestě spásy je činit pokání a věřit evangeliu (srov. Mk 1,15). Neplatný papež ale prosazuje jinou cestu – cestu antipokání a pseudovíry v anti-evangelium (srov. Gal 1,8-9). Důsledkem je věčné zavržení. Uvědomme si, že jde o věčné, ano, o věčné zavržení! Toto je pravá tvář synodální LGBTQ cesty.

Z denního tisku se dozvídáme, že biskup Bätzing chce prosadit tzv. nové ideje, „jak založit církev jinak“ (24. 7. 2023). František k tomu dává tichou shodu. Biskup Robert Barron z USA prohlásil: „Mnozí lidé se církvi z různých důvodů odcizili. Synoda se bude zabývat otázkou, jak tyto lidi znovu přivést do církve.“ Člověk se od církve odcizí hříchem a jedině pokáním se vrátí. Jiná cesta návratu neexistuje. Ale tito Bohu odcizení preláti sami odmítají pokání a ani k němu nikoho nevedou. Taková církev nikoho nespasí, ale naopak legalizací a žehnáním hříchu ubíjí svědomí a táhne duše do věčné záhuby.

Na Synodě mimo jiné půjde o církevní legalizaci absurdní psychopatické synodální cesty Německa a Belgie.

Na říjnové setkání byli z USA jmenováni tito delegáti: kardinál Timothy Dolan, biskup Daniel Flores, biskup Kevin Rhoades a arcibiskup Timothy Broglio. František sám na Synodu určil i s hlasovacím právem stoupence antievangelia LGBTQ jezuitu Martina a kardinály Cupiche a McElroye. Barron pokrytecky utěšuje opoziční stranu, že zde prý bude velká diskuze i hlasování. Je ale předem jasné, že pozvaní preláti i laici jsou většinou stoupenci LGBTQ, tedy symbolická opozice bude překřičena a přehlasována. Tato loupežnická synoda pak vydá jako nové učení církve závazné dokumenty, které budou legalizovat amorálnost a hereze podle modelu německé a belgické cesty. V podstatě jde o organizovaný podvod a manipulaci, která se posvětí poslušností „Svatému otci“. Nakonec se pokrytecky prohlásí: „Roma locuta, causa finita“ (Řím promluvil, věc je ukončena).

Je zde esenciální otázka: Je František, který prosazuje antievangelium LGBTQ a který se zasvětil démonům v Kanadě, platným papežem? Pokud někdo tvrdí, že ano, pak už neplatí Kristovo evangelium a už nejde o církev Kristovu, ale o pseudocírkev antikrista.

O synodální cestě se vyjádřil bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Müller, takto: „Synodální cesta je věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní.“

O současné situaci jak ve světě, tak v církvi, se reálně vyjádřil bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò, tak, že Deep State a Deep Church, v jejímž čele stojí Bergoglio, jsou v jednotě.

Proč Ježíš založil svou církev? Ke spáse duší. V žádném případě ne proto, aby falešní apoštolé (2Kor 11,13) změnili Boží i Kristova přikázání a lidi táhli do pekla. V současnosti došlo k největšímu zločinu zneužití nejvyšší autority církve jak papežské, tak apoštolské. Tito pseudoapoštolé i se svým lžipapežem manipulují náboženskými frázemi a zavádějí bludné učení s cílem udělat z katolíků média nečistých démonů. 

Nový model Bergogliovy anticírkve je vzpourou proti Bohu. Pokud jde biskupům Ameriky o pravdivou reevangelizaci a věrnost Kristovu Duchu a učení, ať radikálně odmítnou účast na říjnové loupežnické synodě. Tím dají veřejně najevo, že se katolíci USA nepodílejí na programované sebevraždě katolické církve.

Dne 4. července byl uveden do kin v USA šokující film „Sound of Freedom“. Zločinný byznys s dětmi je hrozným plodem legalizace sexuálních Q-deviací. Říjnová Synoda ve Vatikánu vítáním LGBTQ legalizuje i zrůdnou zločinnost na dětech!

Bergoglio už před čtyřmi léty v letadle z Panamy vehementně prosazoval tzv. sexuální výchovu, která je systematickou demoralizací dětí. Veřejně se zasazoval za „sex bez rigidity“ pro děti. V Irsku vybízel rodiče, aby nebránili dětem ve změně tzv. sexuální orientace. Líbáním nohou transsexuálovi de facto schválil i zločinné přeoperovávání pohlaví. V Římě Bergoglio tvrdě odsoudil dvoumilionovou manifestaci proti zneužívání dětí homosexuály při takzvané adopci. Letos vyhlásil, že homosexualita, potažmo pedofilie, nesmí být kriminalizována.

Biskupové USA, ale i ostatní biskupové, kteří se přesto všechno zúčastní říjnové zločinné Synody, na sebe stáhnou Boží anathemu – vyloučení z Tajemného Těla Kristova i exkomunikaci latae sententiae. Toto vyloučení a zároveň Boží prokletí na sebe už mnohonásobně stáhl neplatný papež František. Je třeba si znovu uvědomit, že církev dnes nemá papeže; je stav sede vacante. Arcikacíř vyloučený z církve nemůže být její hlavou! Kdo ho poslouchá, sám se staví pod prokletí, anathemu. To je duchovní realita, vyplývající z Písma svatého i z Tradice církve.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

2. 8. 2023

Přihlášení k odběru zpráv lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?5hjt8JVutE4Wo6pCK7V5bP5pwVnAjsSIi5iGuoPZdjDtO5iNRn8gS049TyW7spdJ

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Amen 2023-09-13 19:18
Nebo hříšní církevní hodnostáři odejdou toho slušného křesťana z církve. Bůh to ale dopouští, třeba to je proto,jak se katoličtí duchovní chovali celé věky.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře