Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ANS vyzývá právníky, aby nedopustili protiprávní jednání vlády ČR

Hodnocení uživatelů:  / 13
NejhoršíNejlepší 

ANS VYZÝVÁ VŠECHNY PRÁVNÍKY A ADVOKÁTY, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÉ ZDRAVÍ NAŠICH SPOLUOBČANŮ A DĚTÍ, ABY VYUŽILI ZKUŠENOSTI PORTUGALSKÉHO SOUDU NA PODÁNÍ ŽALOB PROTI PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ NAŠÍ VLÁDY A JEJICH PODŘÍZENÝCH INSTITUCÍ.

  • ans-vyzyva-pravniky-aby-nedopustili-protipravni-jednani-vlady-cr
  • PCR test

Portugalský odvolací soud dne 11. listopadu 2020 rozhodl, že PCR testy jsou nespolehlivé, a zrušil lidem karanténu. Také došel k závěru, že nelze nutit lidi v zaměstnání nechat se testovat a za nedodržení je pokutovat či vyhazovat z práce!

Hlavní body rozhodnutí soudu jsou následující:

Lékařská diagnóza je lékařský úkon, k jehož provedení je oprávněn pouze lékař a za který je výhradně a zcela odpovědný. Žádná jiná osoba nebo instituce, včetně vládních agentur nebo soudů nemá takovou pravomoc.

Úkolem žádného zdravotního úřadu není prohlásit někoho za nemocného nebo nebezpečného. To může udělat pouze lékař. NIKDO NEMŮŽE BÝT DEKRETEM NEBO ZÁKONEM PROHLÁŠEN ZA NEMOCNÉHO NEBO ZDRAVÍ NEBEZPEČNÉHO, A TO ANI JAKO AUTOMATICKÝ A ADMINISTRATIVNÍ DŮSLEDEK VÝSLEDKU LABORATORNÍHO TESTU – BEZ OHLEDU NA TYP.

Soud navíc zjistil, že zdravotnický úřad porušil článek 6 Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech.

Základní kritika testu PCR soudem: Na základě aktuálně dostupných vědeckých důkazů není tento test sám o sobě schopen určit s jistotou, zda pozitivita skutečně odpovídá infekci virem SARS-CoV-2, a to z několika důvodů, z nichž dva jsou nejdůležitější:

  • spolehlivost testu závisí na počtu použitých cyklů;
  • spolehlivost testu závisí na přítomné virové zátěži.

S odkazem na Jaafar et al. (2020; https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491) soud dospěl k závěru, že „pokud se osoba testuje pozitivně pomocí PCR, použije-li se prahová hodnota 35 cyklů nebo vyšší (jak je popsáno ve většině laboratoří v Evropě a USA), je pravděpodobnost infekce této osoby menší než 3% a pravděpodobnost, že výsledek bude falešně pozitivní, je 97%. Soud rovněž konstatoval, že prahová hodnota cyklu použitá pro testy PCR není známa.

S odkazem na Surkovou a kol. (2020; https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext) soud dále uvádí, že každý diagnostický test musí být interpretován v kontextu skutečné pravděpodobnosti onemocnění a vyjadřuje názor, že V současné epidemiologické situaci se zvyšuje pravděpodobnost, že testy Covid-19 poskytnou falešně pozitivní výsledky, což má významné důsledky pro jednotlivce, zdravotní systém a celou společnost.“

Zdroj:Wolfgang Wodarg – https://www.wodarg.com/fremde-federn/

Jak vidíme z vývoje pandemie v Itálii, byly to pouze testy PCR a následná oficiální opatření, která vedla k masivnímu nárůstu úmrtí, a to jak s infekcí, tak bez ní.

LZE TAKÉ OČEKÁVAT, ŽE SOUDY V JINÝCH ZEMÍCH EU BY MOHLY TYTO ROZSUDKY VYUŽÍT K UKONČENÍ NEZÁKONNÉHO A FALEŠNÉHO TESTOVÁNÍ NA COVID-19.

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Facebook komentáře