Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

  • anathema-za-synodu-o-amazonii-na-26-kardinalu-134-biskupu-a-99-knezi

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42035 https://zoznam.wistia.com/medias/21c85rv2cm

 Prosazováním antievangelia vytrhávají duše z Kristova stáda a vedou je do záhuby. Činí to velmi úskočně. Používají teologickou terminologii, takže mnohé kněze a biskupy ovlivní. Pokud sám heretik je biskupem, kardinálem či papežem, pak rozsah hereze je masový. Apoštol právě před nimi varuje: „Jsou to špatní dělníci, přestrojení za apoštoly,“ a dodává: „Není divu, i satan bere na sebe podobu anděla světla, a tím spíše jeho služebníci“ (2Kor 11,13). Pán Ježíš před nimi varuje: „Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16). 

Bezbranní křesťané se ptají: Jaká je ochrana před těmito vlky v ovčích kůžích? 

Bůh stanovil ochranu před heretiky, a tou je anathema. Apoštol to vyjadřuje slovy: „I kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9).

Podstatou papežského úřadu je chránit čistotu víry a mravů před herezemi. V současnosti nezákonně okupuje papežství člověk, který zneužívá Petrův stolec ke zničení víry a mravů. Kdo má zveřejnit anathemu na tohoto veřejně známého Jidáše? Bůh k tomu ustanovil prorockou autoritu. Dnes, v této mimořádné situaci, ji zastává Byzantský katolický patriarchát. 

II. Vatikán zneužil liturgickou reformu k vyvolání chaosu a mezitím tiše prosadil hereze neomodernismu a synkretismu. Jejich plodem je i pseudopapež se svou Synodou o Amazonii. Bergoglio a jeho heretické kolegium kopírují metodu II. Vatikána. Dnes má Synoda vyvolat chaos zrušením celibátu, aby mohla být tiše prosazena satanizace církve a její přechod na anticírkev New Age. 

Mnozí katolíci, a bohužel i kněží a biskupové, zapomínají na to, co je podstatou křesťanství. To není sociální činnost či nějaké pochybné dialogy. Tady je boj o spásu nesmrtelných duší. Naše spása je v metanoi a ve víře v Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži. On po svém zmrtvýchvstání poslal apoštoly hlásat pokání na odpuštění hříchů. „V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům“ (Lk 24,47). Tomuto příkazu byli poslušní všichni apoštolé i misionáři a za spásu duší umírali jako mučedníci. 

Po Koncilu je již ale preferována antimisie takzvaného dialogu. Ta spojuje apostatické křesťanství s pohanstvím a vede do věčného zavržení. 

Antievangelium neomodernismu nejenom že pohanům nehlásá cestu spásy, ale navíc i křesťany stahuje na cestu do záhuby! To je velký zločin! Toto antievangelium je diametrálně odlišné od Kristova evangelia. Pán Ježíš neposlal apoštola národů k pohanům, aby se apoštol obohatil jejich takzvanou duchovností, ale řekl mu: Posílám tě k pohanům „abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů“ (Sk 26,18). Bergoglio a Synoda o Amazonii nechce, aby se pohané obrátili od tmy ke světlu a od moci satanovy k Bohu. Synoda chce, aby se katolíci obrátili od Boha k satanu a od světla k temnotě. 

Toto je největší zrada Krista v dějinách církve! Touto zradou za jiné evangelium se Bergoglio a všichni účastníci loupežnické synody vyloučili z Kristova Tajemného Těla – církve. Byzantský katolický patriarchát tímto vyhlašuje anathemu – vyloučení z církve a prokletí –, které na sebe účastníci Synody o Amazonii stáhli: 

V autoritě prorocké a apoštolské, ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuji anathemu – vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve, na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží, účastníků apostatické Synody o Amazonii. 

Kardinálové:

Card. Lorenzo Baldisseri 

Card.  Baltazar Enrique Porras Cardozo

Card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno

Card. João Braz de Aviz

Card. Cláudio Hummes

Card. Giuseppe Versaldi

Card. Pietro Parolin 

Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer

Card. Robert Sarah

Card. Marc Ouellet

Card. Fernando Filoni

Card. Beniamino Stella

Card. Kevin Joseph Farrell

Card. Peter Kodwo Appiah Turkson

Card. Mauro Piacenza

Card. Kurt Koch

Card. Christoph Schönborn

Card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

Card. Seán Patrick O’Malley

Card. Angelo Bagnasco

Card. Oswald Gracias

Card. Reinhard Marx

Card. John Ribat

Card. Giuseppe Bertello

Card. Carlos Aguiar Retes

Card. Michael Czerny 

Biskupové:

Mons. David Martínez de Aguirre Guinea

Mons. Wellington Tadeu de Queiroz Vieira

Mons. Jorge Herbas Balderrama, 

Mons. Gabriel Malzaire

Mons. Francis Alleyne

Mons. Karel Martinus Choennie

Mons. Emmanuel Lafont

Mons. Ricardo Ernesto Centellas Guzmán

Mons. Oscar Omar Aparicio Céspedes

Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez

Mons. Eugenio Coter

Mons. Stanisław Dowlaszewicz Bilman

Mons. Julio María Elías Montoya

Mons. Robert Herman Flock Bever 

Mons. Juan Gómez, 

Mons. Sergio Alfredo Gualberti Calandrina

Mons. René Leigue Cesari

Mons. Juan Vargas Aruquipa

Mons. Walmor Oliveira de Azevedo

Mons. José Albuquerque de Araújo

Mons. Benedito Araújo

Mons. Bernardo Johannes Bahlmann

Mons. Sebastião Bandeira Coêlho

Mons. Fernando Barbosa dos Santos

Mons. Vilsom Basso,

Mons. Pedro Brito Guimarães

Mons. Derek John Christopher Byrne

Mons. Rubival Cabral Britto

Mons. Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos

Mons. Evaldo Carvalho dos Santos

Mons. José María Chaves dos Reis

Mons. Vital Chitolina

Mons. Adriano Ciocca Vasino

Mons. Jesús María Cizaurre Berdonces

Mons. Pedro José Conti

Mons. Vital Corbellini

Mons. José Belisário da Silva

Mons. Mário Antônio da Silva

Mons. José Altevir da Silva

Mons. Antônio de Assis Ribeiro

Mons. Philip Dickmans

Mons. Jacy Diniz Rocha

Mons. Giuliano Frigeni

Mons. Flavio Giovenale

Mons. Juventino Kestering

Mons. Canísio Klaus

Mons. Jan Kot

Mons. Romualdo Matias Kujawski

Mons. Sebastião Lima Duarte

Mons. Francisco Lima Soares

Mons. José Ionilton Lisboa de Oliveira

Mons. Protógenes José Luft

Mons. Armando Martín Gutiérrez

Mons. Teodoro Mendes Tavares

Mons. Meinrad Franz Josef Merkel

Mons. João Muniz Alves

Mons. Roque Paloschi

Mons. Zenildo Luiz Pereira da Silva

Mons. Giovane Pereira de Melo

Mons. Joaquín Pertíñez Fernández

Mons. Marian Marek Piątek

Mons. Elio Rama

Mons. Irineu Roman

Mons. Santiago Sánchez Sebastián

Mons. Wilmar Santin

Mons. José Valdeci Santos Mendes

Mons. Evaristo Pascoal Spengler

Mons. Edson Tasquetto Damian

Mons. Alberto Taveira Corrêa

Mons. Neri José Tondello

Mons. Carlo Verzeletti

Mons. Dominique Marie Jean Denis You

Mons. Adolfo Zon Pereira

Mons. Óscar Urbina Ortega

Mons. Edgar Aristizábal Quintero

Mons. Nelson Jair Cardona Ramírez

Mons. Joselito Carreño Quiñónez

Mons. Raúl Alfonso Carrillo Martínez

Mons. Francisco Antonio Ceballos Escobar

Mons. José Figueroa Gómez

Mons. Medardo de Jesús Henao del Río

Mons. Luis Albeiro Maldonado Monsalve

Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo

Mons. Francisco Javier Múnera Correa

Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza

Mons. Héctor Javier Pizarro Acevedo

Mons. José de Jesús Quintero Díaz

Mons. Eugenio Arellano Fernández

Mons. Rafael Cob García

Mons. Walter Jeová Heras Segarra

Mons. José Adalberto Jiménez Mendoza

Mons. Celmo Lazzari

Mons. Néstor Vidal Montesdeoca Becerra

Mons. Adelio Pasqualotto

Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte

Mons. Emiliano Antonio Cisneros Martínez

Mons. Rafael Alfonso Escudero López-Brea

Mons. Neri Menor Vargas

Mons. Miguel Olaortúa Laspra

Mons. Juan Bautista Tomás Oliver Climent

Mons. Augusto Martín Quijano Rodríguez

Mons. José Javier Travieso Martín

Mons. Gilberto Alfredo Vizcarra Mori

Mons. Anton Žerdín

Mons. José Luis Azuaje Ayala

Mons. Felipe González González

Mons. Pablo Modesto González Pérez

Mons. Ulises Antonio Gutiérrez Reyes

Mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera

Mons. Ernesto José Romero Rivas

Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez

Mons. Salvatore Fisichella

Mons. Fridolin Ambongo Besungu

Mons. Jean-Claude Hollerich

Mons. Marcel Madila Basanguka

Mons. Filippo Santoro

Mons. Vincenzo Paglia

Mons. Marcello Semeraro

Mons. Lionel Gendron

Mons. Ambrogio Spreafico

Mons. Robert Walter McElroy

Mons. Ángel José Macín

Mons. Domenico Pompili

Mons. Jesús Esteban Sádaba Pérez

Mons. Carlos Bürgler

Mons. Gaetano Galbusera

Mons. Marcelo Sánchez Sorondo

Mons. Marco Mellino

Mons. José Ángel Divassón Cilveti

Mons. Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid

Mons. Óscar Vicente Ojea Quintana

Mons. Paul Richard Gallagher

Mons. Erwin Kräutler

Mons. Fabio Fabene

Kněží:

P. Sebastian Robledo

P. Giacomo Costa

Mons. José Celestino dos Santos

P. Odirley Maia

P. José María Bolívar Monroy

P. Antonino Spadaro

P. Mauricio García Durán

P. Martín Lasarte Topolanski

P. Rossano Sala

P. Claudio Siquihua Pérez

P. Saul Ruiz Alvarez

P. Dario Bossi

P. Valmir Ramos

P. Roberto Carrasco

P. Celestino Ceretta

P. José Amarildo Luciano da Silva

P. Alfredo Ferro Medina

P. Sidney Dornelas

P. Rosario Cimino

P. Raimundo Aristides da Silva

P. Jesús María Aristín Seco

P. Miguel Angel González Antolín

P. Roberto Jaramillo

P. Gilberto Orsolin

P. José Boeing

P. Adelson Araújo dos Santos

P. Giovanni Bottasso

P. Agenor Brighenti

P. Giuseppe Buffon

P. Víctor Codina

P. Bernardo Estrada

P. Carlos María Galli

P. Paolo Garuti

P. José María Hernández Martinez

P. Peter Hughes

P. Mauricio Jardim

P. Eleazar López Hernández

P. Roberto Malvezzi

P. Fernando Héctor Roca Alcázar

P. Manuel Jesús Romero Blanco

P. Justino Sarmento Rezende

P. Paulo Suess

P. Humberto Miguel Yáñez

P. Augusto Zampini

P. Carlos Azcona

P. Guilhermo Antonio Cardona Grisales

P. Corrado Dalmonego

P. Zenildo Lima da Silva

P. Luis Ferney López Jiménez

P. Joao Gutemberg Mariano Coelho Sampaio 

P. Rigobert Minani

P. Giovanni Mometti

P. Raimundo Vanthuy Neto

Mons. P. Etienne Brocard 

Mons. P. Daniel Emilio Estivill

P. Ambrogio Ivan Samus

P. Raffaele Lanzilli

P. Pasquale Bua

P. Justo Ariel Beramendi Orellana

P. Pablo Mora

P. Manuel Jesús Arroba Conde

P. Giuseppe Bonfrate

P. Maurizio Gronchi

Mons. Michele Giulio Masciarelli

P. Matthew Baldwin

Mons. Zvonimir Seršić

P. Leandro dos Santos Pereira

P. Micael Carlos Andrejzwski 

P. Robert Lundy Antonio

P. Samuel Alexis Arias Meza 

P. Emmanuel Enrico Ayo 

P. Alexandre Boratti Favretto 

P. Erik Burckel 

P. Antonio Cavero Sanchís 

P. Alfredo José Colfer Cornejo 

P. Elizeu Conceição

P. Horacio Day 

P. Antonio Donadio 

P. Jose Raymundo dos Santos 

P. Márcio Fernando França 

P. Sebastião Junior Ferreira Braga 

P. Jorge Orlando Gauna 

P. Juan Diego Giraldo

P. Antonio González 

P. Pedro Ezequiel González Caraballo 

P. Carlos Fernando Hernández-Sanchez 

P. José Luis Iñiguez 

P. Luis Emilio Jiménez Chanci 

P. Miroslaw Juchno 

P. Thomas Kallikat 

P. Sérgio Pinho Leal 

P. Dario Ruà 

P. Bernardo Siller Adame

P. Ernesto Simroth Cuevas

P. Carlos Marcelo Singh Mesconi

P. Luiz Albertus Sleutjes 

P. Carlos Enrique Zarate Real 

P. Miguel Heinz

Mons. Raimundo Possidonio Carrera da Mata 

Pod několikanásobnou anathemou se nachází hlavní iniciátor apostatické Synody, heretik, apostata a pseudopapež František Bergoglio. Nikdo vůči němu není vázán poslušností. 

Všichni jmenovaní jsou vyloučeni z Tajemného Těla Kristova – církve. Pokud nebudou činit pokání, budou jako zrádci Krista a Jidáši věčně zavrženi. 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr   + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

29. 9. 2019

Facebook komentáře