Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Cesty k eskalaci konfliktu Ruska proti NATO v důsledku války na Ukrajině

Bryan Frederick, Samuel Charap, Scott Boston, Stephen J. Flanagan, Michael J. Mazarr, Jennifer D. P. Moroney, Karl P. Mueller

Možnost, že by se Rusko rozhodlo eskalovat probíhající válku na Ukrajině útokem na americký nebo spojenecký cíl, představuje významné znepokojení. Tato analýza shrnuje nejpravděpodobnější cesty, které by mohly vést k ruskému rozhodnutí zaútočit na členské státy NATO během současného konfliktu, popisuje podmínky, za kterých by Moskva mohla takové akce podniknout, a uvádí, jak by akce USA a NATO - včetně probíhající vojenské pomoci Ukrajině - mohly ovlivnit pravděpodobnost každé z těchto cest.

 • cesty-k-eskalaci-konfliktu-ruska-proti-nato-v-dusledku-valky-na-ukrajine
 • První stupeň eskalace: Rusko překvapivě dosud neodpovědělo na zapojení Západu do Ukrajinského konfliktu – a to ať už jde o západní sankce proti Rusku, a nebo o dodávky zbraní Ukrajině, které potom zabíjejí ruské vojáky. Důvodem, že Rusko dosud neodpovědělo na tyto západní akce, které mají jasný protiruský cíl, je pravděpodobně skutečnost, že ruské vojenské plánovací kapacity jsou vytíženy současným útokem na Ukrajinu, a nejvyšší ruské vedení tak nemá dostatek času a plánovacích prostředků, aby vymyslelo konkrétní konkrétní odpověď na tyto nepřátelské akce Západu proti Rusku. Nicméně – budou-li tyto západní akce pokračovat, lze předpokládat, že Rusko na ně odpoví. Pravděpodobnou ruskou odpovědí na tuto současnou politiku Západu proti Rusku, nebude přímý vojenský  útok, ale asymetrická odpověď – kybernetické útoky, cílené sabotáže zaměřené na kritické body západní infrastruktury, zejména vojenské,  a cílené vraždy předem vybraných osob. Rusko takto odpoví i z důvodu Ruské cti! Jakmile Rusko odpoví – dojde na Západě k politické potřebě odpovědět na tyto ruské útoky dalšími protiruskými opatřeními. Obě strany se tak dostanou do stále se stupňující spirály vlastních akcí a protiakcí. Situace tak bude pozvolna, ale nevyhnutelně  směřovat k přímému konfliktu za použití zbraní.
 • Druhý stupeň eskalace: Největší nebezpečí, že Rusko zahájí okamžité preventivní údery proti Západním zemím, představuje okamžik, kdy Rusko dospěje k vnitřnímu přesvědčení, že se NATO, nebo některé jeho země, chystají přímo zapojit do ukrajinského konfliktu, a přímo zaútočit na ruské jednotky. Obdobně bude Rusko za důvod okamžitého preventivního útoku na země NATO považovat jakékoli počínající hromadění vojenských sil NATO na jejích východních hranicích.
 • Vzhledem k tomu, že Rusko spotřebovává v současném konfliktu na Ukrajině značné množství své přesné munice  – bude objektivně nuceno nasadit při preventivním útoku proti zemím NATO ihned své taktické jaderné zbraně, a to proto aby dosáhlo stejné účinnosti úderu, jaký by jinak garantovaly na Ukrajině už spotřebované zásoby přesných konvenčních zbraní. Ruská preventivní odpověď na hrozbu eskalace ze strany NATO, tak bude od samého začátku jaderná!
 • Současná ruská brutalita na Ukrajině může vyvolat takové vnitřní politické tlaky na západní politiky a média, že vyvolá další veřejná pobouření a volání po zásahu do konfliktu na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že politická izolace Ruska Západem a sankce, již dosáhly svého maxima, dojde na Západě ke stupňujícím se  výzvám k přímému vojenskému zapojení NATO do konfliktu, a nebo k výzvám zastavit Rusko jiným stejně účinným způsobem. (Asi úplné vyzbrojení Ukrajiny). Ačkoli si budou západní vlády v tomto okamžiku vědomy rizika eskalace a ruské preventivní odpovědi, veřejné pobouření bude natolik živeno bývalými, i některými současnými politiky, že dosáhne takové úrovně, že Rusko pochopí situaci, jako bezprostřední politickou přípravu na útok proti Rusku, který už západní vlády nejsou schopny odvrátit. A bude útok NATO na Rusko považovat  za nevyhnutelný. V tomto okamžiku Rusko preventivně udeří, aby zabránilo NATO provést bezprostřední přípravu na útok.
 • Rusko může mylně vyhodnotit posilování obrany NATO na východním křídle jako přípravu k bezprostřednímu útoku! Jakékoli rozmisťování dalších vojsk NATO v Polsku, Rumunsku a nebo v Pobaltí bude Ruskem považováno za přípravu k útoku, zejména v okamžiku, kdy budou do oblasti umisťovány potenciální zbraně dalekého dosahu – zejména raketomety HIMARS, a letadla. Rusko se bude obávat, že tyto nové síly rozmisťované na východě mají kapacitu provést první úder na Moskvu a ruská centra. Ruské obavy z konvenčních sil rozmisťovaných na východní hranici budou narůstat tím víc, čím více bude ruská pozemní armáda vázána boji na Ukrajině. Jakmile Rusko dojde k přesvědčení, že kapacity nahromaděné NATO na východní hranici jsou dostatečné k provedení prvního úderu, provede preventivní jaderné údery, a to bez ohledu na jakákoli slova a nebo vyhlášení, či ujišťování představitelů NATO a západních politiků, že jde pouze o obranné síly.
 • Jakmile bude Ukrajina vyzbrojena moderními sofistikovanými zbraněmi, které nikdy nevlastnila. Jakmile se na Ukrajině zvýší počet zahraničních dobrovolníků. Rusko dojde k přesvědčení, že NATO dodalo zbraně a vojáky, aby vedli pod hlavičkou Ukrajiny válku s Ruskem. Aby včas zabránilo tomuto válečnému scénáři – provede okamžité varovné útoky proti zemím NATO – v tomto případě může Rusko začít varovat i sabotážemi vojenské infrastruktury NATO. Tyto sabotáže budou viditelné – protože jejich prvním cílem je varovat Západ před důsledky dalšího kola nevyhnutelné eskalace konfliktu mezi Západem a Ruskem! (Vrbětice!?)
 • Vysoká ruská spotřeba přesné munice na Ukrajině, a skutečnost, že Ukrajina přesto dosud vzdoruje, může v Ruském velení vyvolat pocit, že pro úspěšné zastrašení Západu preventivním útokem, bude třeba provést preventivní úder pomocí jaderných zbraní! Neboť preventivní úder přesnými konvenčními zbraněmi nedosáhne, jak ukázal ukrajinský konflikt potřebné odstrašující razance.
 • Válka mezi Ruskem a NATO není nevyhnutelná. Ne každá jednotlivá eskalace musí nutně vést k válečnému konfliktu mezi Západem a Ruskem. Ale rizika jsou obrovská!                                                                                                                                                                                                                                                Celý článek ZDE:   https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PEA1900/PEA1971-1/RAND_PEA1971-1.pdf   
 • PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

  Komentáře

  Komentáře  

  #2 josef 2022-07-29 21:43
  Použití jaderných zbraní (dále jen JZ) je příliš brutální možnost. V tomto okamžiku již asi nebude o čem mluvit. Bude jen kdo z koho. Cena nerozhoduje.
  Je zde ještě jedna cesta. Neméně děsivá. Na konci je však alespoň kousíček světla. Jakého a pro koho? Těžko říct.
  Jsou to TERMOBARICKÉ ZBRANĚ. Nezpůsobují radioaktivní zamoření, mutace a další hrůzy. Co se týče zabíjení a devastace ? Prý jsou důslednější a děsivější než JZ. Nevím.
  Citovat
  #1 nowak 2022-07-29 18:26
  A jak to bylo před více jak osmdesáti lety?
  A jak to vše dopadlo před téměř osmdesáti léty?
  A jak se říká, "kdo zapomněl historii,ten si ji musí zopakovat?
  Je vůbec člověk,který tento článek napsal "člověk zdravé mysli"?
  Kdo vyvolal KRIZI před více jak osmdesáti léty?
  Citovat

  Přidat komentář

  Bezpečnostní kód Obnovit

  Facebook komentáře