Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Radovan Dluhý: Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails (1. část)

Ve zkratce...

Chemtrails, ovlivňování počasí, geoinženýrství - komplexní téma, ve kterém je často těžké se vyznat.

Radovan Dluhý v této první části na tohle téma rozebírá problematiku „chemtrails” a ovlivňování počasí.

  • radovan-dluhy-jak-se-nechytit-do-pasti-zvane-chemtrails-1-cast

Přepis + zdroje:

Dobrý den, vážení diváci, vážení posluchači. Jmenuji se Radovan Dluhý a v minulém pořadu jsem hovořil o nadměrných úmrtích a o vakcínách proti covidu jako jejich možné příčině. Rád bych také upozornil na můj nedávný rozhovor s indickou aktivistou, Vandanou Shivou pod názvem Můžeme si zvolit svobodu nebo otroctví. Vandana Shiva již po několik dekád bojuje proti globální moci a akumulaci bohatství v rukách několika tisíc elitářů. A v rozhovoru mj. nabízí také praktická řešení, jak se těmto silám bránit a jaké alternativy je možné začít vytvářet.

Dnes bych se s vámi chtěl podělit o výsledcích mého bádání v oblasti znečištění ovzduší zplodinami z letecké dopravy a tím zahájit sérii pořadů pod názvem Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails.

Pokud se vám moje pořady líbí a vidíte v nich přínos, tak mě prosím finančně podpořte, abych se podobným investigacím a rozhovorům mohl i nadále věnovat. Zde je číslo mého účtu. Děkuji.

Již několik let se věnuji tématu ovlivňování počasí a klimatu. A tak mi často lidé píší alarmující maily, ve kterých popisují, jak nám nad hlavou letadla sypají různé jedy. Např. cituji z jejich zpráv „Vidíte ty čáry nad hlavou? To jsou jasný chemtrails! Ráno je po většinou čisté modré nebe a jak začnou práškovat, obloha se přemění v naprostou šeď.“ Zasílají mi i spoustu fotografií těchto jevů a obdržel jsem i pár oficiálních rozborů dešťové vody nebo sněhu, které jak vidíte obsahují mnoho nebezpečných chemických částic, jako např. hliník, mangan, baryum či stroncium. Bylo by asi přínosné, kdybyste si podobný rozbor udělali vážení diváci i vy. 

Odkud se tam ty prvky dostaly? Bohužel, další důkazy o původu těchto chemických prvků v ovzduší, vodě, či půdě veřejnost většinou nemá. A je to pochopitelné. Tomuto tématu se u nás mainstreamová média či odborníci až na výjimky seriózně vůbec nevěnují. Touto výjimkou může být pár vědců z AV ČR, jako např. paní docentka Řezáčová, která v pořadu ČT Planeta Věda tuším někdy v roce 2010, popisovala jak se po několik dekád generátory, raketami či letadly za účelem ovlivňování počasí vypouští a vystřelují do ovzduší různé chemické látky. Problematice ovlivňování počasí a klimatu se však budu věnovat příště. Ono jo totiž s tématem tzv. chemtrails velmi propojené.

https://www.youtube.com/watch?v=FoMdFSKZM9I

Nicméně, pojďme dál. Zastánci chemtrails se stávají snadnou obětí fact checkerů a těch co odhalují tzv. hoaxy. Fact checkeři se do vás okamžitě pustí s tím, že nejste asi normální, že to, co vidíte jsou regulérní kondenzační stopy z letadel, ne žádné chemtrails. Ve skutečnosti jde prý jen o výsledek běžných emisí vodní páry z motorů ve vysokých nadmořských výškách, kde se vodní pára sráží do viditelného mraku. K tomu dochází, když se horký vlhký vzduch z motorů mísí s chladnějším okolním vzduchem.

A pokud věříte něčemu jinému, tak tím pádem asi taky věříte, že země je placatá. Věcná výměna po většinou končí a dochází k osobnímu napadání. Mise fact checkerů byla splněna. Byli jste zdiskreditováni, zesměšněni a chyceni do pasti zvané chemtrails, z které je pak už velmi těžké dostat se ven.

Jak se tedy do této pasti nechytit? Nejrozumnější je tento výraz raději vůbec nepoužívat. Problém je totiž mnohem komplexnější a zahrnuje témata ovlivňování počasí, vojenských technologií, klimatického inženýrství či právě letecké dopravy.

Začněme dnes právě tímto tématem. Kondenzační stopy za letadly jsou totiž klíčovým argumentem fact checkerů. Ti veřejnosti neustále tvrdí, že zplodiny z letadel obsahují jen oxid uhličitý a vodní páry. Nicméně, podle studií univerzit MIT v Bostonu (str. 12, fig. 2) či v Bristolu, nebo Vysoké technické školy ETH v Curychu (str. 57) bylo prokázáno, že zplodiny z letadel obsahují kromě oxidu uhličitého a vodní páry, také oxidy síry a dusíku, ale i další velmi nebezpečné chemické prvky, jako např. hliník, křemík, nikl, měď, olovo, baryum, chrom, molybden, které pak vdechujeme často ve formě nanočástic spadlých na zem.

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/87714/dan%201%20Cziczo%20et%20al.%20Science%202013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://web.archive.org/web/20180419172212/http://www.vups.ch/Verein/Themen/PhD_Dissertation-Manuel_Abegglen.pdf

https://www.mdpi.com/2226-4310/9/7/355

Obecně se také ví, že ve většině zemí je např. povoleno používat olovnaté palivo v malých letadlech. Ve Spojených státech se v letadlech s pístovými motory ročně spotřebují stovky milionů galonů benzinu s obsahem tetraethylolova, což má za následek únik přibližně půl milionu kilogramů olova do životního prostředí. Tato letadla jsou dnes zodpovědná za dvě třetiny znečištění olovem ve Spojených státech.

https://vtm.zive.cz/clanky/deti-zijici-v-blizkosti-letist-pro-mala-letadla-mely-v-krvi-vic-nez-dvojnasobne-hladiny-olova/sc-870-a-220244/default.aspx

Můžeme tedy fact checkerům věřit? Proč nás takto dezinformují?

Přece problémy se zplodinami z vojenských či dopravních letadel, mají dlouhou historii. V roce 1958 si např. zástupci města Palm Springs v Kallifornii stěžovali na americké letectvo, že vytváří nesnesitelný závoj na obloze. Reakce americké armády byla přímá a jasná: „Buď se s tím smíříte, nebo si město Palm Springs odstěhujte jinam.“ SLIDE

Podobně dopadly dva americké státy (Illinois a New Jersey), které zažalovaly letecké společnosti kvůli znečištění ovzduší letadly začátkem 70. let. Ekonomická a politická moc leteckých společností, a především fosilního průmyslu je totiž díky jejich úspěšnému lobování dosti významná. S tím souvisí ona studie amerických profesorů Martina Gilense a Benjamina Page z univerzit v Princetonu a Nortwestern, o které jsem mluvil v pořadu o volbách cca před měsícem. Tato studie uvádí, že jsou to úzké obchodní zájmy ne americká veřejnost, které mají zásadní vliv na politiku Spojených států. Součástí úzkých obchodních zájmů je i vojensko-průmyslový komplex. Vždyť již v roce 1961 varoval prezident Dwight Eisenhower americkou veřejnost před vojensko-průmyslovým komplexem, který by mohl zničit americkou demokracii. A určitě zde nejde jen o Spojené státy, ale korupce a střet zájmů jsou hrozbou pro všechny demokracie na světě.

https://www.youtube.com/watch?v=Gg-jvHynP9Y

Dovolte mi zde ještě jednu relevantní vsuvku. Asi žádný jiný sektor, kromě armády, si nedovolí zpronevěřit cca 35 bilionů amerických dolarů a nemít od těchto nákladů účetní doklady. Tak jak se to podle prestižního magazínu Bloomberg a investigace profesora Skidmore z Michiganské univerzity, nedávno přihodilo ve Spojených státech. Jen pro představu, HDP Spojených států bylo v roce 2020 cca 21 bilionů dolarů!!! Asi podobný finanční „průtokáč“ můžeme očekávat u armád v autoritativních režimech jako je Rusko či Čína. Největší armády ve světě si tedy prakticky dělají, co chtějí. Je těžké je dohnat k zodpovědnosti. Takže není divu, jak píše britský Guardian, že se vlastně vůbec neví, jak obrovský rozsah znečištění ovzduší vojenskými letadly je.

https://finance.yahoo.com/news/pentagon-35-trillion-accounting-black-231154593.html

https://www.gaia.com/article/21-trillion-missing-us-budget

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/11/worlds-militaries-avoiding-scrutiny-over-emissions

Nicméně, co se týče znečištění ze zplodin komerční letecké dopravy, tak nějaké přesnější odhady přece jen existují. Např. David Keith, profesor z Harvardu a asi nejvýznamnější odborník na klimatické inženýrství, nedávno v médiích uvedl, že komerční letadlo emituje do ovzduší asi 100 g sazí síry za minutu.

https://www.technologyreview.com/2022/12/24/1066041/a-startup-says-its-begun-releasing-particles-into-the-atmosphere-in-an-effort-to-tweak-the-climate/

Můžeme si tedy vypočítat, že při 100tis. letadlech denně (což je údaj z NASA) a dejme tomu průměrnému 5 h letu všech letadel (což je podle mého rozumný odhad), se jedná cca o 1 mil. tun sazí síry z letadel ročně. K tomu si tedy ještě přidejte vojenská letadla, o jejich znečištění prakticky nic nevíme. A jak uvádí výše uvedené studie univerzit MIT, v Bristolu a Curychu, saze síry jsou plné různých nanočástic kovů, které se pak postupně dostávají z ovzduší do lidského těla a negativně ovlivňují naše zdraví. Figure 1.5 str. 10 z EHT

http://web.archive.org/web/20180419172212/http://www.vups.ch/Verein/Themen/PhD_Dissertation-Manuel_Abegglen.pdf

Výzkumy např. ukazují, že vdechování jemných prachů hlinitých sloučenin, jako je například oxid hlinitý, může vyvolat onemocnění plic. A obecně nanočástice mohou dle studií prostoupit během pár dnů do našich orgánů, buněk, a dokonce ovlivnit naše DNA. Připomínám, že velikost nanočástic je miliardtina metru.

https://www.nationalgeographic.com/science/article/pollution-air-dna-health-science

Podle nedávné studie umírá ve světě jen na znečištěné ovzduší kolem 9 mil. lidí, v Evropě je to asi 1 milión. Vymírají v alarmujícím množství také ptáci a hmyz, jak si můžete přečíst v mainstreamovém The Guardian. Samozřejmě existuje mnoho dalších faktorů, které přispívají ke znečištěnému ovzduší, např. průmyslová výroba či automobilová doprava. Takže je velmi těžké určit procentuálně úmrtí zapříčiněné jen ze zplodin letecké dopravy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487

https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature

Nicméně, zplodiny z průmyslu a aut nyní splňují přísné vládní normy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. A to díky novým technologiím, lapačům zplodin a katalyzátorům. Není tedy načase, aby proběhly seriózní nezávislé výzkumy o závažnosti znečištění z letecké dopravy. Bohužel, tento problém se moc neřeší a fact checkeři se nás snaží přesvědčit, že vlastně není co řešit, protože tzv. kondenzační stopy obsahují pouze emise CO2 a vodních par. Což je však závažnou dezinformací, jak dokládají výše uvedené studie a výzkumy.

Pojďme se ještě podívat, jak mohou reagovat některé tyto zplodiny v přírodě? Např. oxidy síry a dusíku se v ovzduší přemění na kyselinu sírovou a dusičnou a vedou k tzv. kyselým dešťům, jak se můžete dočíst v článku známého mezinárodního magazínu National Geographic. Kyseliny síry a dusíku se při dešti dostávají do půdy, kterou okyselují.

Všimli jste si např., jak jsou naše parky, trávníky, stromy čím dál více než v minulosti porostlé mechem, který miluje kyselé prostředí? Nedávný rozbor sněhu, který jsem obdržel z pohoří Jeseníků, měl ph hodnotu 4,8, což vykazuje značnou kyselost. Normální déšť, sníh má přece ph 5,6 a více!!!

Kyselá půda následně uvolňuje mnohem větší množství hliníku či manganu než v zásaditém prostředí. Čili ještě nad rámec toho, co se do půdy dostane z leteckých zplodin či ze zplodin průmyslové výroby.

Rostliny a stromy pak začnou odmítat toxickou vodu a živiny, v kterých je např. vyšší procento právě hliníkových kationtů Al3+. Pomalu zakrsají a usychají, stanou se obětí různých plísní, hub, mechů a brouků, které je nadále oslabí a často úplně zlikvidují.

Důležitá poznámka. Ačkoliv je hliník třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře, v přírodě by se měl vyskytovat pouze jako součást různých kamenů a minerálů.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratospheric_sulfur_aerosols#/media/File:Volcanic_injection.svg

https://extension.okstate.edu/fact-sheets/cause-and-effects-of-soil-acidity.html

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/acid-rain

Vymírání stromů a lesů je celosvětovým problémem. Podle odhadů vědců je asi 1/3 druhů stromů na světě před vymřením. Nedávno ve státě Oregon objevili takřka půl milionů hektarů mrtvého lesa. Samozřejmě, globální oteplování, jak se často tvrdí, může hrát při vymíraní lesů určitou roli. Není však toxicita ovzduší a půdy jeho prvotní příčinou? Neměli by vědci a vládní agentury tuto možnost pečlivě prozkoumat? Není kůrovec, který likviduje naše lesy také spíše symptomem toxicity ovzduší a půdy?

https://www.bgci.org/news-events/scientists-issue-warning-to-humanity-that-tree-species-extinction-could-bring-economic-as-well-as-ecosystem-crisis/

https://www.nbcnews.com/science/environment/firmageddon-researchers-find-11-million-acres-dead-trees-oregon-rcna59671

Blížíme se k závěru. Znamená to tedy, že čemu věří zastánci chemtrails, tzn. že existuje tajný program v rámci kterého letadla vypouští do atmosféry různé chemické látky, je pouze iluzí a blábolem? A že tedy jde v uvozovkách jen o běžné zplodiny z letecké dopravy? Anebo je možné, že by v rámci nějakého tajného programu opravdu docházelo k dalšímu vypouštění nějakých chemikálii z letadel nad rámec jejich běžných zplodin?

Co na to historie? Ta se totiž velmi často opakuje. Přece v minulosti vlády Sovětského svazu či Číny a dalších zemí realizovaly na svých obyvatelích různé experimenty s biologickými a chemickými zbraněmi. Asi si řeknete, že to byly šílené totalitní režimy. Nicméně podobné pokusy se prováděly i v demokratických zemích. V mainstreamovém Business Insider a knihách amerického odborníka Cole či britského profesora Schmidta se dočtete takřka o tisících biologických a chemických pokusech v období mezi 50. a 70. lety 20. století, které se aplikovaly na Američanech a Britech. Vlády Velké Británie a Spojených států vypouštěly na netušící obyvatelstvo různé bakterie, patogeny, bacily či chemické sloučeniny zinku a kadmia. Dokonce ve velkých městech, jakým je San Francisco!!!

https://www.businessinsider.com/military-government-secret-experiments-biological-chemical-weapons-2016-9?op=1

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/how-the-british-government-subjected-thousands-of-people-to-chemical-and-biological-warfare-trials-during-cold-war-10376411.html

Nebo si myslíte, že práškovat několik miliónu lidí a miliónů hektarů půdy a lesa jedovatým herbicidem Orange Agent během války ve Vietnamu je naprosto normální? I když se vědělo, že může způsobit rakoviny, různá postižení a na dlouhá léta toxicitu půdy, v které nic neporoste?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange

Je opravdu neuvěřitelné, jak zapomínáme naprosto šílená fakta z historie a čeho jsou vlády v propojení s korporacemi a armádou schopni.

Takže to je dnes ode mě vše. V příštích dílech prozkoumáme problematiku ovlivňování počasí a také jak zplodiny z letadel či nákladních lodí přispívají k tzv. „náhodnému“ geo-inženýrství či klimatickému inženýrství, což je nyní často diskutovaná strategie, která má za cíl terraformovat planetu a způsobit obrovské globální změny. V této souvislosti se jedná především o vypouštění aerosolů (např. oxidů síry a hliníku) do nízké stratosféry v rámci solární řízení radiace, anglicky solar radiation management (SRM). Jedná se o strategii, která má za cíl mj. zredukovat globální oteplování.

https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/25/can-controversial-geoengineering-fix-climate-crisis

https://www.youtube.com/watch?v=BAVnpyItcfk&t=588s moje obsáhlejší prezentace k témat klimatického inženýrství

Takže na viděnou příště, děkuji, že mé pořady sledujete, a že procházíte ověřené zdroje, ze kterých čerpám, a které jsou přiložené v textu pod videem. Mějte se hezky.

Zdroj: https://otevrisvoumysl.cz/radovan-dluhy-jak-se-nechytit-do-pasti-zvane-chemtrails-1-cast/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře