Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Mé konspirační úvahy k době, ve které právě žijeme

Nemohu si pomoci, ale s tím jak přibývá informací o boji Bílých klobouků, hnutí Qanon, v Evropě vojsk SHAEF,  atd. s Deep State nebo šířeji - Kabalou, přibývá i mých pochybností. A na ty je potřeba od začátku upozorňovat, protože v opačném případě to nakonec opět nemusí být pro nás, ale pro někoho jiného. Nejde o pochybnosti, že takový zásadní, historický boj v pozadí skutečně probíhá a ona Kabala, která nejméně po celá staletí ovládala naše životy a nyní se nás "obyčejných" chce zbavit a ze zbytku učinit své digitální, geneticky upravené otroky. Sled informací, pokud to pravidelně sledujete, tomu jednoznačně napovídá. Co mne však zaráží?: 

  • me-konspiracni-uvahy-k-dobe-ve-ktere-prave-zijeme

Proč je v jejich dokumentech a představách budoucího dění zakomponována představa návratu tzv. Bílé šlechty? Myšleny jsou nejspíše rodiny Kennedyů a další. Vždyť to je přesně ten mechanismus, který náš svět v minulosti uvrhl do katastrofy, v níž se právě nacházíme?!! Mechanismus, který náš lidský svět opět dělí na lidi prvé a druhé kategorie, na ty " rovné " a " rovnější " !

To je, jakoby někdo přímo do základů nového domu začal rozmisťovat miny! Není to o tom, že bych pochyboval o odvaze a boji např. rodiny Kennedyů a dalších, z nichž jména mnohých dnes neznáme! Je to o tom, že opět jsou vytvářeny předpoklady k tomu, aby nově budovaná vize našeho dalšího vývoje během následujících dvou generací, řekněme 150-ti let, explodovala do ještě děsivější podoby (technologie za tu dobu opět pokročí), než je to, co zažíváme právě nyní! Tak tomu prostě je!

Pokud jedince přesvědčíte o tom (a dáte mu ty výsady), že je čímsi víc než ti ostatní, začne se podle tohoto schématu chovat a později (generačně) degenerovat do podoby těch, které před tím, pro jejich lidskou degeneraci, jeho předchůdci odstranili. Tolik k mým výhradám za prvé. Dalším překvapením pro mne pak je, jak se najednou stále častěji, nenápadně, na těchto stránkách začíná objevovat označení Globální prediktor (pokud nevíte, poslechněte si starší Otázky a odpovědi V.Pjakina, ten toto téma rozebírá poměrně obšírně). A to v podobě - Globální prediktor - náš spasitel, dobrodinec, který nás z tohoto marasmu vyvede.

Jaksi mi tu chybí upozornění na to, že právě Globální prediktor si pro své potřeby tuto kabalistickou, zvrácenou elitu vytvořil a nebýt toho, že se její část v globálním mocenské boji postavila proti němu a že Globální prediktor dospěl, na základě svých pokročilých technologií a informací k závěru, že pokud bude další pozemský vývoj pokračovat dosavadním směrem, tak všichni zahyneme, včetně Globálního prediktora! 

A rovněž mi tu chybí upozornění, že stav, do kterého náš svět dospěl, je právě a jen dílem tohoto Globálního prediktora. Nechápu tedy, jak se někdo může domnívat, že Globální prediktor jedná ve své dobromyslnosti z nezištných důvodů a jeho jediným cílem je blaho celého lidstva?!! A ještě moje poslední připomínka. Od počátku bylo ve sděleních Qanon zmiňováno, že tento boj o záchranu planety vede z hlavní části Aliance armád USA, Ruska, Indie,  Číny a mimozemských civilizací spojených do Galaktické federace (jelikož se o téma zajímám dlouhodobě, představa o tom, že skutečně existují mimozemské civilizace, kterým není lhostejný vývoj na Zemi, pro mne šokujíc a sci-fi není).

Od počátku bylo v textech Qanon zdůrazňováno, že bez mimozemské pomoci by tento boj nebyl možný a to z jednoduchého důvodu: V současnosti existují na Zemi stovky laboratoří, kde byly v minulých desetiletích vyvíjeny skutečně smrtící viry, nikoliv jen jakási neškodná Corona 19. Jejich vypuštění do našeho světa není žádným problémem a žádná armáda, ani ta vzbouřená z USA, tomuto není a nebude schopna zabránit! 

Stejně tak žádná z uvedených armád není schopna zabránit jadernému konfliktu nebo takový konflikt, když již se rozběhne (a já jsem přesvědčen, že se nerozběhne!) přerušit a zastavit! To mohou pouze mimozemští, ti takové technologické možnosti mají! Dále - v současnosti existuje zde na Zemi tisíc a jeden způsobů, jak lidstvo vyhladit, aniž by došlo k celkové devastaci planety - různá mikrovlnná záření atd.

A zde opět: Není v současných možnostech žádné naší pozemské armády, včetně té americké, tomuto zamezit. To opět mohou pouze ti mimozemští (ostatně to již kdysi, za úřadování B.Clintona, předvedli při tehdejším bombardování Bagdádu). Hnutí Qanon v minulosti zmiňovalo, že mimozemští nám poskytli tzv. Kvantový počítač, který umožňuje v nulovém čase kontrolovat veškeré finanční transakce, jinými slovy -  kontrolovat finanční toky.

To je naprosto zásadní věc, chcete-li vytvořit nový finanční systém, kde již nebude možno prát tzv. špinavé peníze z obchodu s lidmi drogami, dále, zjednodušeně řečeno - ožebračovat zbytek společnosti. A tady teď náhle čtu, od jednoho z hlavních mluvčích této celoplanetární obrody Simona Parkse: "A je také naprosto nepodstatně vědět, zda mimozemšťané existují nebo ne! Na tom nezáleží!"

Jinými slovy, pan Parks mimozemským spojencům vzkazuje: "Posloužili jste a teď můžete jít! Náš slib, že zveřejníme informace o vaší přítomnosti zde, a to i v naší pozemské historii, že umožníme celoplanetární veřejný kontakt, již neplatí! My víme, že nedopustíte zkázu Země, tudíž nám nadále v tichosti budete sloužit a my pak sklidíme plody vaší pomoci!" 

Tak to tady na Zemi chodí, byť se někteří do všech stran kolem sebe ohánějí, že jsou bojovníci světla a jejich kroky řídí sám náš Otec Nebeský!!!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře