Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Diskuze na tema konspirace díl IV.

Úvod do problematiky konspiračních teorií

(přehled s četnými příklady)

Lic. Daniel Solis, LLM

2. 9. 2011

Díl IV.

Konspirace: Selhání -, nebo „hry“ zpravodajských služeb?

Lee Hamilton, (předseda poslaneckého výboru SSA pro vyšetřování aféry Írán-kontra, 1987) napomenul Olivera Northa: „Tato tajná politika prodávání zbraní do Íránu poškodila důvěryhodnost Spojených Států.“ Ale musel přiznat, „Nicméně jsou zde části Vaší výpovědi, se kterými souhlasím. Souhlasím s Vámi v tom, že naše vláda potřebuje být schopna provádět utajené operace. Během šesti let strávených v poslaneckém výboru pro tajné služby, více než 90% utajených operací, které nám byly doporučeny prezidentem, bylo podpořeno a odsouhlaseno.“

N.B. Lee Hamilton byl místopředseda komise pro vyšetřování teroristických útoků na Spojené státy (911 commission), zřízené v listopadu 2002 presidentem a Kongresem SSA.

http://www.loc.gov/law/find/nominations/gates/003_excerpt.pdf

Aféra Irán-Kontras je dobrým příkladem konspirace. Tím, že byla odhalena a vyšetřena je nyní klasifikována jako „aféra“ nikoliv konspirační teorie, kterou by byla tehdy, kdy by o ní hovořili jen nezávislí publicisté, blogeři, internetová fóra a třeba protiváleční aktivisté…

Ref.:

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Contra_affair

http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_North

Dostáváme se touto cestou k roli tajných služeb, při budování tajných černých fondů a provádění černých operací. A roli příslušníků těch samých tajných služeb, kteří poukazují na případné nezákonné praktiky. Mimochodem, Philip Marshall, autor knihy False Flag 911, dlouholetý komerční pilot, ve své knize zmiňuje, že se svého času účastnil transportů zbraní mezi SSA-Íránem a Kontras.

Není to ojedinělý případ, kdy někdo ze zpravodajské komunity, kdo nesouhlasí s praktikami černých operací, veřejně promluví. Ekonom Kenneth Galbright jako jediný svého času přiznal, že spolupracoval ve skupině expertů, kteří vytvořili studii populárně nazvanou Záznam z Iron Mountain, o možnosti a vhodnosti míru (Report from Iron Mountain on the possibility and desirability of peace), o které se dodnes oficiálně tvrdí že se jedná o podvrh.

Lidem, kteří upozorňují na nepravosti, konspirace, zrůdnosti systému zevnitř, se říká „whistleblower“ neboť upozorní na nekalé, nezákonné praktiky státních služeb. Jakoby na poplach zapískají na píšťalku. Ve Spojených státech existují zákony na jejich ochranu, takzvaný „The Whistleblower Protection Act of 1989“.  Díky těmto aktivitám se ve Spojených státech dostávají na veřejnost informace jako Abu Grajb, Ilegální věznice a přelety, mučení typu „waterboarding“ a další nezákonné činy, praktikované tajnými službami nebo vojskem. Paradoxem je, že právě Barack Obama se stal tím prezidentem, který tyto odvážné bojovníky za spravedlnost nejvíce potírá, přesto že o něm Washington Post ještě 11 prosince 2008 psal jako o příteli píšťalkářů.

Zdroj:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/10/AR2008121003364.html

V očích veřejnosti nedělá Obama moc dobrý obraz, když se na titulní stránce The New York Times objeví soupis veškerých ilegálních vojenských operací v zemích středního východu, autorizovaných generálem Patraeusem, viz http://www.nytimes.com/2010/05/25/world/25military.html?hp

„Většina toho, co má opravdový význam, co naše vláda dělá, se odehrává v temnotě. Píšťlakáři jsou jednou z velmi mála cest, které nám zbývají k tomu, abychom se něco z toho dozvěděli. A politici snažící se zachovat svou vlastní moc a schopnost operovat v tajnosti – jako Barack Obama – vnímají píšťalkáře jako své úhlavní nepřátele.“

Glenn Greenwald: War on whistle-blowers intensifies

http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/05/25/whistleblowers

Často nalézáme zprávy o podivuhodných sebevraždách, nebo úmrtích, která se přihodí lidem, kteří na něco upozorňovali, nebo jen něco věděli. Výčet by mohl být velmi dlouhý. Pro ilustraci uveďme namátkou jen tyto případy:

Australský novinář John Vialls, http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Vialls

Britský mladík a cestovatel, ">Rik Cay, který mimo jiné objevil kryptogram slovo ZION v logu olympijských her v Pekingu a Londýně. Nejen fakt že londýnské olympijské logo stálo 400.000,- Liber je na něm šokující…

David Kelly mikrobiolog a inspektor ZHN v Iráku, http://en.wikipedia.org/wiki/David_Kelly_%28weapons_expert%29

Závažný incident s pokusem o odcizení jaderných zbraní z vojenské základny SSA s mnoha podezřelými úmrtími z řad obsluhy vojenské letecké základny USA Air Force:

Missing Nukes: Treason of the Highest Order, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7158 i zde CONS: Barksdale Missile Number Six: The Stolen Nuclear Weapon, http://www.abovetopsecret.com/forum/thread302187/pg1

Záhadná úmrtí většího počtu mikrobiologů po 11. září 2001, http://www.rense.com/general39/death.htm a http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/deadbiologists.html

Je jasné, že konspirace jsou v mezinárodních vztazích na denním pořádku. Je také jasné, že ty, kteří se je snaží odkrýt a dostat na veřejnost, se budou ti, kteří je naopak chtějí udržet v tajnosti, snažit za každou cenu odradit, znevěrohodnit, zesměšnit, podplatit, zastrašit a v extrémním případě, i umlčet navždy. Prominentní obětí byl například John P Wheeler III, velmi blízký komplic G.H.W. , který byl zavražděn v prosinci 2010. Bývalý vysoký úředník Pentagonu a prezidentský poradce třech prezidentů a poradce zbrojního dodavatele MITRE Corp. zabývajícího se mimo jiné dálkovým ovládáním letadel.

I u nás v České republice dochází k likvidaci nepohodlných svědků. Kauzy z Orlické přehrady, úmrtí a sebevraždy z bezprostřední blízkosti vicepremiéra Kalouska. František „kmotr“ Mrázek, muž, který toho mnoho věděl a byl zapojen do ilegálních obchodů a politických špinavých her, neboť propojoval podsvětí s vysokou politikou a businessem, atd.

Taková propojení nejsou nikterak neobvyklá. Od dob opiových válek a prohibice lze v případě Spojených států amerických hovořit o standardu. Takovým vraždám se říká mimosoudní (extrajudicial killings).

Zde je jako příklad seznam odstřelů, které organizoval stát Izrael: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_assassinations

Philip Marshall taktéž zmiňuje úmrtí třech pilotů, kteří s ním létali kargo zbraní, peněz a drog pro plukovníka Olivera Northa, potažmo George H.W. Bushe, tehdy viceprezidenta SSA, během „aféry“ Irán-Kontra. Používala se ta samá letiště, zejména Pinal Park Air Field, Marana, Arizona, která byla během roku 2001 používána soukromou bezpečnostní firmou Blackwater (nyní XE Services) a která posloužila pod záštitou Saudského klanu Sudairů, zejména prince Bandara bin Sultana k výcviku únosců letadel AA11, UA175, UA93 a AA77. Park Air Field provozuje velmi dubiózní subdodavatel služeb pro CIA, Evergreen Inc. – firma založena Delfordem Smithem. Tato firma je v kruzích investigativní komunity označované jako konspirační teoretici platí za původce toxického postřiku planety označovaného jako „chem-trails“. Firma operuje z více než 100 leteckých základen po celém světě a zaměstnává přes 4,5 tisíc lidí a patří mezi CIA zástěrky.

Poznámka: viz Příloha „CIA fronts“

(Scahill, Jeremy, Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army, Nation Books 2007.)

Zde je na místě zmínit také operace tajných jednotek NATO pracujících v úzké spolupráci s CIA, zvaných Gladio. Tyto dlouho utajované oddíly připravené na záškodnickou práci v týlu nepřítele byly koncem 80. let aktivní ve „false flag“ operacích (pod falešnou vlajkou) po celé Evropě.  To, co mohlo být chápáno jako konspirační teorie blouznivců a bylo veřejností vnímáno, jako útoky extremně levicových teroristických brigád je nyní považováno za prokázaný komplot a zameteno elegantně pod stůl. Účel světí prostředky, krvavé úsilí utajených akcí nelítostných hrdlořezů vedlo k pádu komunismu. Z dnešní perspektivy je tedy v době, kdy Česká republika vyznamenává vrahy a pohřbívá je státními poctami, jsou násilí a teror legitimními prostředky všeobecně uznávané doktríny asymetrického boje, tedy nejen akceptovány, ale povýšeny na ctnost. Zvýšená agresivita ve společnosti a snížený práh snášenlivosti násilí jsou podporovanými průvodními jevy poslední dekády válek, která byla uvedena právě útoky z 11. září. O spoluúčasti těch struktur, které po 10 let z těchto válek a z boje proti terorizmu nehorázně profitují, nemůže být pochyb.

Rozpočty na zbrojení se vzdouvají a rozpočty zpravodajských služeb o to více, jak bude ukázáno v příloze na konci článku. Jak tyto struktury vojensko-průmyslového komplexu ve službách nadnárodních finančních kartelů s těmito enormními finančními prostředky nakládají, se veřejnost dozvídá - pokud vůbec, tak ve většině případů s velkým odstupem času.

Vraždy, mučení, ilegální věznění, obchod s drogami, zbraněmi, lidskými orgány, bílým masem, penězokazectví, komploty, státní převraty, války, lži, spekulace, manipulace veřejného mínění – vše mimo zákon a často povzneseno nad něj. Proti těmto praktikám je jakákoliv „konspirační teorie“ krátká. Je to každodenní praxe speciálních operací po celém světě, prováděných pod rouškou lidských práv, humanitárních misí, obchodních zálmů, vědeckých symozií, a věelijakých soukromých firema a dobročinných spolků. V příloze bude uveden dozajista neúplný seznam společností fungujících jako zástěrka pro operace CIA a dalších tajných služeb.

Není divu, že většina autorů pochází z milieu tajných služeb, nebo s nimi udržuje úzké kontakty. Zda informace, které přinášejí, jsou pravdivé, nebo do jaké míry obsahují cílenou desinformaci a stávají se součástí zpravodajských her, lze jen stěží odhadnout. V této informační džungli číhá mnoho nebezpečenství. Cesta za pravdou je klikatá a vede přes mnoho úskalí. Důležité je se nenechat odradit a v cestě za pravdou pokračovat.

Pejorativa typu „konspirační teorie“ je nutné brát jako integrální součást pokusu o utajení skutečností hluboké politiky, které se nemají dostat na povrch, nebo ne ve své čisté a často zcela nelichotivé formě. Instituce propagandy jako Tavistock Institute for Human Behavior, původně Wellington House, které byly vybudovány přesně pro účely válečné propagandy a zaměstnávaly ty nejlepší mozky, které byly a jsou k dispozici svým zřizovatelům a financiérům neudělají ostudu. Psychologické operace a mediální manipulace veřejného mínění dosáhla takové úrovně, že si to laik ani není schopen uvědomit.

Dnes takové úkoly plní cela pejáda institucí, financovaných filantropickými nadacemi velkých průmyslníků, vládami, a často samotným zbrojním průmyslem. I v ČR se proslýchá, že Občanský Institut byl financován zbrojním dodavatelem, firmou Lockheed Martin. Nalezneme v něm minimálně dvě postavy, které se s pomocí kontaktů k nadnárodní zbrojní lobby prokličkovali do nejvyšších řad české politiky: poradce premiéra v oblasti zahraniční politiky, lidských práv, Roman Joch a politruk Matyáš Zrno, zástupce vrchní ředitelky Sekce pro lidská práva a svého času vedoucím české civilní mise ve vojensky okupovaném Afghánistánu. Ještě prominentnějšími exponenty mezinárodního zbrojního průmyslu jsou Alexanr Vondra, toho času ministr obrany ČR, který si prošel poradenskou firmou Dutko Worldwide a zbrojařskou PR agenturou German Marshall Fund of the U.S. která ma mít podle informací publikovanćh v knize Bormann, the Nazi in Exile od Paula Manninga, úzké vazby na nacistický Fluchtkapitál, (konec konců i Vondrova sestra údajně pracovala ještě za socialismu pro podnik zahraničního obchodu Mototechna v oddělení pro vývoz zbraní do zemí jako Libye a Sýrie, takže i zde je vidět, že řemeslo zůstává v rodině). Druhým prominentm je Karel Schwarzenberg, toho času ministr vnitra, který udržuje se zbrojním průmyslem velmi vřelé styky již z dob železné opony, kdy působil jako kurýr mezi českými disidenty a účelovou subverzivní organizací Helsinky Watch, sídlící ve Vídni, financovanou vládní nadací NED. Dodnes hostí představitele těch největších zbrojních koncernů SSA na kontraktačních seminářích v Černínském paláci.

Z těch prominentnějších think-tanků lze zmínit v tomto kontextu tyto, pokud nejsou financovány zbrojaři přímo, jsou financovány časti naftařskými korporacemi, které většinou patří stejným majitelům:

AIPAC

American Enterprise Institute

Aspen Institute / Aspen Strategy Group

Atlantic Council of the United States

Bilderberg

Brookings Institution

Center for Strategic and International Studies

Club of Rome

Council on Foreign Relations

Heritage Foundation

Hudson Institute

Project for the New American Century

RAND Corporation

Royal Institute for International Affairs

Saban Center for Middle East Policy

Tavistock Institute for Human Behavior

 

zajímavý pohled na roli těchto politických institucí zprostředkovává publikace

U.S. FOREIGN POLICY A G E N D A - THE ROLE OF THINK TANKS

 

A to je účelem celé věci – nevědomí o hrách v zákulisí. Doufejme, že tento skromný přehled k tématu problematiky konspirací a konspiračních teorií trochu přispěl k tomu do temného zákulisí hluboké mezinárodní politiky nahlédnout.

 

Odkazy:

Conspiracy theory

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Conspiracy_theory

The Official Version of 9/11 Is A Hoax

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=89&contentid=790&page=2

9/11 and the Orwellian Redefinition of "Conspiracy Theory" by Paul Craig Roberts

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25339

On Being a ‘Conspiracy Theorist' by Butler Crittenden, Ph.D.

http://web.archive.org/web/20040226072611/http://home.pacbell.net/butlerc/Conspiracy/conspiracy.html

Conspiracy Theories and Clandestine Politics

http://dc.indymedia.org/newswire/display/25512

A brief introduction to conspiracy theory

http://karws.gso.uri.edu/JFK/Conspiracy_theory/Intro_to_CT.html

On Conspiracy Theories by John Emerson

http://www.democraticunderground.com/articles/01/10/03_conspiracy.html

No Such Thing as Paranoia - On the culture of conspiracism by Gary Indiana

http://www.villagevoice.com/2004-05-18/news/no-such-thing-as-paranoia/1/

Post 9/11 Conspiracism

http://www.publiceye.org/conspire/conspiracism-911.html

The Ontological Status of Conspiracy Theory by Hakim Bey

http://hermetic.com/bey/conspire.html

When “Conspiracy Theory” becomes Mainstream: Maybe A Secret Banking Cabal Does Run The World After All  - Bloomberg reports on the New York Fed's backdoor bailout by Paul Joseph Watson

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17295

Exposing the best websites for "Conspiracies, Conspiracy Theory, Cover-ups, Collusion and Hidden Secrets"

http://conspiracy.top-site-list.com/

Zdroje:

 

Příloha „Zpravodajská komunita v SSA“

The United States Intelligence Community (IC) is a cooperative federation of 16 separate United States government agencies that work separately and together to conduct intelligence activities considered necessary for the conduct of foreign relations and the protection of the national security of the United States. Member organizations of the IC include intelligence agencies, military intelligence, and civilian intelligence and analysis offices within federal executive departments. The IC is led by the Director of National Intelligence (DNI), who reports to the President of the United States.

 

 

„Supporting the work of the 16 main agencies, The Washington Post has reported that there are 1,271 government organizations and 1,931 private companies in 10,000 locations in the United States that are working on counterterrorism, homeland security, and intelligence, and that the intelligence community as a whole includes 854,000 people who hold top-secret clearances“

"A hidden world, growing beyond control", by Dana Priest and William M. Arkin, July 19, 2010

Budget

The U.S. intelligence budget (excluding the Military Intelligence Program) in fiscal year 2010 was $53.1 billion,[7] according to a disclosure required under a recent law implementing recommendations of the 9/11 Commission. This figure is up from $49.8 billion in 2009,[8] $47.5 billion in 2008,[9] $43.5 billion in 2007,[10] and $40.9 billion in 2006

Tracing the Rise and Fall of Intelligence Spending

As Portrayed in Official Government Publications

U.S. intelligence agencies long argued that public disclosure of intelligence budget appropriations would "damage national security" and jeopardize "intelligence sources and methods." [1] This proposition has been disputed for decades by critics in Congress and elsewhere, and a growing number of other nations now routinely publish their intelligence spending levels as an act of democratic accountability. [2]

In any case, even under the prevailing secrecy policy, a good deal of information about intelligence spending could be discerned from official government sources.

The changes in the total annual budget for the former National Foreign Intelligence Program (which encompassed the budgets of all national-level intelligence agencies such as CIA, NRO, NSA, DIA, NGA, etc.) from the mid-1960s to the mid-1990s are evident from this bar chart published by Congress in 1993 [3]:


Remarkably, total intelligence funding grew by 125 percent in real (constant dollar) terms from 1980 to 1989, as noted by the Aspin-Brown Commission on intelligence. [4] It declined thereafter, but by the mid-1990s it still remained at a level 80 percent higher than the 1980 figure:

 


In response to Freedom of Information Act litigation [5], the Director of Central Intelligence declassified the total intelligence budget for fiscal year 1997: $26.6 billion.

The DCI again declassified the total intelligence budget for fiscal year 1998: $26.7 billion [6].

No identifiable damage to national security or intelligence methods ensued as a result of these official disclosures. Yet officials refused, with congressional acquiescence, to formally release subsequent or prior intelligence budget totals until the FY 2007 budget for the National Intelligence Program -- $43.5 billion -- was disclosed in October 2007.

The upward trend in intelligence spending since 9/11 is clear from this chart produced by the House Permanent Select Committee on Intelligence and published by the Congressional Joint Inquiry into September 11 [7]:

In 2007, the Director of National Intelligence declassified and disclosed the FY 2007 budget for the National Intelligence Program: $43.5 billion [8].

The FY 2008 budget total for the NIP was officially disclosed in 2008: $47.5 billion [9]. The FY 2009 budget total for the NIP was disclosed in 2009: $49.8 billion [10].

For the first time in FY 2010, the budget totals for the NIP -- $53.1 billion -- and for the Military Intelligence Program (MIP) -- $27 billion -- were both disclosed [11]. Budget totals for the MIP for FY 2007-2009 were also subsequently disclosed [12].

For the first time in 2011, the NIP budget request for the following fiscal year -- $55 billion -- was published [13].

Notes

1. See, for example, the April 2003 statement of Director of Central Intelligence George J. Tenet, in which he declared that disclosure of a single aggregate number for all intelligence spending for Fiscal Year 2002 posed an unacceptable risk to national security.

2. See, for example, official information on intelligence spending in the United Kingdom here. Several other countries disclose intelligence spending levels including Canada, the Netherlands, and others.

3. Based on unclassified data (in constant dollars) provided by the DCI and published in House Report 103-254, report of the House Appropriations Committee on Department of Defense Appropriations Bill, 1994, at page 14.

4. Preparing for the 21st Century: An Appraisal of U.S. Intelligence, report of the Commission on the Roles and Capabilities of the United States Intelligence Community, March 1, 1996, chapter 13 (available here).

5. The FOIA lawsuit was brought by the Federation of American Scientists with the assistance of Kate Martin of the Center for National Security Studies. For more information, see here.

6. A copy of the CIA statement announcing the disclosure is here.

7. Report of the Joint Inquiry into the Terrorist Attacks of September 11, 2001 by the House Permanent Select Committee on Intelligence and the Senate Select Committee on Intelligence, December 2002, at page 256.

8. DNI Releases Budget Figure for National Intelligence Program, news release, October 30, 2007.

9. DNI Releases Budget Figure for 2008 National Intelligence Program, news release, October 28, 2008.

10. DNI Releases Budget Figure for 2009 National Intelligence Program, news release, October 30, 2009.

11. A New Milestone in Intelligence Budget Disclosure, Secrecy News, November 1, 2010.

12. Total Intelligence Budget for 2007-2009 Disclosed, Secrecy News, March 16, 2011.

13. A New Milestone in Intelligence Budget Disclosure, Secrecy News, February 15, 2011.

Related Resources

FY1995 Intelligence Budget Figures Inadvertently Disclosed, House Appropriations Committee, 1994, with budget totals for TIARA and NFIP.

CIA Budget Documents for FY 1955, correspondence between CIA and the Senate Appropriations Committee, from the papers of Sen. Styles Bridges (courtesy of Prof. David Barrett, Villanova University)

CIA: Location of Budgeted Funds, Fiscal Year 1953, from the papers of Rep. George Mahon (courtesy of Prof. David Barrett, Villanova University)

DIA and NSA Appropriations, Fiscal Year 1972, from the papers of Rep. George Mahon (courtesy of Prof. David Barrett, Villanova University)

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře