Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Bilderberg 2011

  • bilderberg-club_2011
V rozhovoru s prominentním švýcarským bankéřem provedeným WeAreChange 30. května 2011 jsou odhaleny hluboce vzájemně provázané vztahy mezi vysokým vedením švýcarských bank a klubem Bilderberg.

Stává se jasným, že Bilderberg používá švýcarské banky pro praní peněz, financování svrhávání vlád, zabíjení a bankrotování ekonomik.

Josef Ackermann, generální ředitel Deutsche Bank a člen řídícího výboru Bilderberg, je uveden jako jedna z důležitých postav plánů na cenzuru internetu a uzavření posledního místa, kde svoboda projevu narušuje jejich plány na kompletní kontrolu.

 

Následuje rozhovor:

Ot.: Můžete nám říct něco o své činnosti ve švýcarském bankovním podnikání?

Odp.: Pracoval jsem pro švýcarské banky mnoho let. Byl jsem jmenován jedním z vrcholových ředitelů jedné z největších švýcarských bank. Během své práce jsem byl zapojen do plateb, přímých plateb v hotovosti lidem, kteří zabili prezidenta cizí země. Byl jsem na setkání, na kterém bylo rozhodnuto dát zabijákovi hotovost. To mi způsobilo dramatické bolesti hlavy a problémy se svědomím. Nebyl to jediný zlý případ, ale byl opravdu nejhorší.

Byly to platební instrukce na příkaz zahraniční tajné služby, psané rukou, a uvádějící příkaz zaplatit jistou částku člověku, který zabil vrcholového vůdce cizí země. A nebyl to jediný případ. Dostávali jsme několik takových rukou psaných dopisů od zahraničních tajných služeb s příkazem vyplatit hotovost z tajných účtů pro financování revolucí nebo zabíjení lidí. Mohu potvrdit, co napsal John Perkins ve své knize „Zpověď zabijáka ekonomik“. Opravdu takový systém existuje a švýcarské banky jsou do takových případů zapleteny.

Ot.: Perkinsova kniha byla přeložena a je dostupná také v ruštině. Můžete nám říct, o jakou banku se jedná a kdo byl zodpovědný?

Odp.: Byla to jedna ze tří hlavních švýcarských bank v té době a šlo o prezidenta země v rozvojovém světě. Ale nechci poskytovat příliš mnoho podrobností, protože by mne našli velmi snadno, pokud bych jméno prezidenta a název banky uvedl. Riskoval bych svůj život.

Ot.: Nemůžete jmenovat žádného člověka v bance?

Odp.: Ne nemohu, ale mohu vás ujistit, že se to stalo. V místnosti setkání nás bylo několik. Člověk pověřený fyzickou výplatou hotovosti k nám přišel a zeptal se nás, jestli má svolení vyplatit tomu člověku tak velkou částku v hotovosti, a jeden z ředitelů případ vysvětlil a všichni ostatní řekli dobrá, můžete to udělat.

Ot.: Dělo se to často? Šlo o nějaký tajný fond?

Odp.: Ano. Byl to zvláštní fond spravovaný na zvláštním místě v bance, kam chodily všechny ty zakódované dopisy ze zahraničí. Nejdůležitější dopisy byly psány rukou. Museli jsme je dekódovat a byl v nich příkaz vyplatit jistou částku v hotovosti z účtů pro atentáty na lidi, financování revolucí, financování stávek, financování všemožných stran. Vím, že jistí lidé, kteří jsou v Bilderbergu, byli do takových příkazů zapleteni. Myslím tím, že dávali příkazy zabít.

Ot.: Můžete nám říct, v jakém roce nebo desetiletí se to stalo?

Odp.: Raději bych přesný rok neuváděl, ale bylo to v 80. letech.

Ot.: Měl jste problém s touto prací?

Odp.: Ano, velmi velký problém. Nemohl jsem spát několik dnů a po jisté době jsem z banky odešel. Pokud bych vám poskytl příliš mnoho podrobností, vystopovali by mne. Několik zahraničních tajných služeb, většinou anglicky mluvících, dávalo příkazy financovat nezákonné činy, dokonce i zabíjení lidí, prostřednictvím švýcarských bank. Museli jsme platit podle instrukcí cizích mocností za zabíjení lidí, kteří neplnili příkazy Bilderberg nebo MMF nebo Světové banky, například.

Ot.: To je velmi překvapující odhalení, které činíte. Proč cítíte potřebu to nyní říct?

Odp.: Protože Bilderberg se schází ve Švýcarsku. Protože situace ve světě se neustále zhoršuje. A protože největší banky ve Švýcarsku jsou zapleteny do neetických aktivit. Většina těchto operací je mimo bilanci. Je to mnohonásobek toho, co je oficiálně uváděno. Není to auditováno a děje se to bez jakýchkoliv daní. Dotyčné sumy mají mnoho nul. Jsou to obrovské částky,

Ot.: Takže jde o miliardy?

Odp.: Mnohem více, jsou to biliony, zcela neauditovaný, ilegální a mimo daně stojící systém. V podstatě jde o okrádání všech. Myslím tím, že většina normálních lidí platí daně a dodržuje zákony. To, co se děje tady, je zcela proti švýcarským hodnotám, jako neutralita, poctivost a dobrá víra. Na setkáních, kterých jsem se zúčastnil, byly diskuse zcela proti demokratickým principům. Vidíte, že většina ředitelů švýcarských bank již nejsou místní, jsou to cizinci, většinou anglo-sasové, buď Američané nebo Britové, nerespektují naši neutralitu, nerespektují naše hodnoty, jsou proti naší přímé demokracii, prostě využívají švýcarské banky pro své ilegální cíle.

Používají obrovské sumy peněz vytvořených z ničeho a ničí naši společnost a ničí lidi na celém světě jen z hrabivosti. Usilují o moc a ničí celé země, jako Řecko, Španělsko, Portugalsko nebo Irsko, a Švýcarsko bude poslední v řadě. A používají Čínu jako pracovní otroky. A člověk jako Josef Ackermann, který je švýcarským občanem, je hlavním mužem v německé bance a používá tuto moc pro hrabivost a nerespektuje obyčejné lidi. Má v Německu poměrně dost právních případů a je známý také ve Státech. Je z Bilderberg a Švýcarsko nebo jakákoliv jiná země ho nezajímá.

Ot.: Říkáte, že někteří z těchto lidí, které jste zmínil, budou na nadcházejícím setkání Bilderberg v St. Moritz v červnu?

Odp.: Ano.

Ot.: Takže jsou v tuto chvíli v mocenských pozicích?

Odp.: Ano. Mají k dispozici obrovské sumy peněz a používají je na ničení celých zemí. Ničí náš průmysl a budují ho v Číně. Na druhou stranu otevřeli brány do Evropy všem čínským produktům. Pracující populace Evropy vydělává stále méně. Skutečným cílem je zničit Evropu.

Ot.: Myslíte, že setkání Bilderbergů v St. Moritz má symbolickou hodnotu? Protože v r. 2009 byli v Řecku, v r. 2010 ve Španělsku, a podívejte se, co se jim stalo. Znamená to, že Švýcarsko může očekávat něco zlého?

Odp.: Ano. Švýcarsko je jednou z pro ně nejdůležitějších zemí, protože je tu tolik kapitálu. Setkávají se tam proto, mimo dalších věcí, že chtějí zničit všechny hodnoty, které Švýcarsko zastává. Víte, je pro ně překážkou nebýt v EU nebo euro, ne zcela pod kontrolou Bruselu atd. Co se týká hodnot tak nemluvím o velkých švýcarských bankách, protože ty již švýcarské nejsou, většina z nich je vedena Američany. Mluvím o skutečném švýcarském duchu, který vyznávají a ctí běžní lidé.

Jistě, má to symbolickou hodnotu, jak jste řekl, ohledně Řecka a Španělska. Jejich cílem je být určitým exkluzivním elitním klubem, který má veškerou moc, a všichni ostatní jsou ožebračení a na kolenou.

Ot.: Myslíte, že cílem Bilderbergů je vytvořit globální diktaturu, řízenou velkými globálními korporacemi, kde již neexistují žádné suverénní státy?

Odp.: Ano a Švýcarsko je jediným zbývajícím místem s přímou demokracií a stojí jim v cestě. Používají vydírání „příliš velký na krach“, jako v případě UBS, aby uvrhli zemi do velkých dluhů, stejně jak to udělali s mnoha dalšími zeměmi. Nakonec možná chtějí se Švýcarskem udělat totéž, co udělali s islandem, kde všechny banky a samotná země zbankrotovaly.

Ot.: A přivést ho také do EU?

Odp.: Samozřejmě. EU je v železném sevření Bilderbergů.

Ot.: Co si myslíte, že by mohlo tento plán zastavit?

Odp.: No, to je důvod, proč s vámi mluvím. Je to pravda. Pravda je jedinou cestou. Vrhněte světlo na celou tuto situaci, odhalte je. Nemají rádi, když jsou ve světlech reflektorů. Musíme vytvořit transparentnost v bankovnictví a na všech úrovních společnosti.

Ot.: Takže říkáte, že ve švýcarském bankovnictví existuje správná strana a že existuje několik velkých bank, které zneužívají finanční systém pro své ilegální aktivity.

Odp.: Ano. Velké banky školí své zaměstnance anglo-saskými hodnotami. Školí je být hrabiví a bezohlední. A hrabivost ničí Švýcarsko a všechny ostatní. Jako země máme většinu z nejkorektnějších fungujících bank na světě, když se podíváte na malé a střední banky. Jsou to jen velké banky, které působí globálně, které jsou problémem. Již nejsou švýcarské a nepovažují se za švýcarské.

Ot.: Myslíte, že je dobré, že lidé odhalují Bilderberg a ukazují, kdo to skutečně je?

Odp.: Myslím, že případ Strauss-Kahna je pro nás dobrou příležitostí, protože ukazuje, že tito lidé jsou zkorumpovaní, mají nemocnou mysl, tak nemocnou, že jsou plní zla, a toto zlo je drží v sevření jejich řádů. Někteří z nich, jako Strauss-Kahn, znásilňují ženy, další jsou sado maso, nebo pedofilové, a mnozí jsou satanisté. Když zajdete do některých bank, vidíte tam satanistické symboly, jako v Rothschild Bank v Zurichu. Tito lidé jsou kontrolováni vydíráním, kvůli slabostem, které mají. Musí plnit příkazy, jinak budou odhaleni, budou zničeni nebo dokonce zabiti. Pověst Strauss-Kahna je nejen zabitá v masmédiích, ale mohl by být zabit i doslova.

Ot.: Protože Ackermann je v řídícím výboru Bilderberg, myslíte, že je tam velkým rozhodovatelem?

Odp.: Ano. Ale existuje mnoho dalších, jako Lagarde, která bude pravděpodobně příští šéfkou MMF, a je též členkou Bilderberg, pak Sarkozy a Obama. Mají nová plán na cenzuru internetu, protože internet je stále svobodný. Chtějí ho kontrolovat a používají jako důvod terorismus nebo cokoliv. Mohli rovněž naplánovat něco strašlivého, aby měli záminku.

Cenzura internetu se blíží

Ot.: Takže toho se obáváte?

Odp.: Není to jen obava, jsem si tím jistý. Jak jsem řekl, dávali rozkazy zabíjet, takže jsou schopni strašlivých věcí. Pokud mají pocit, že ztrácí kontrolu, jako teď při povstání v Řecku a Španělsku, a další bude možná Itálie, pak mohou provést další Gladio. Byl jsem v blízkosti sítě Gladio. Jak víte, vyvolávali terorismus placený americkými penězi, aby získali kontrolu nad politickým systémem v Itálii a dalších evropských zemích. Co se týká vraždy Aldo Moro, platba byla provedena přes stejný systém, o kterém jsem vám říkal.

Ot.: Byl Ackermann součástí tohoto platebního systému ve švýcarské bance?

Odp.: (Úsměv)… vy jste novinář. Podívejte se na jeho kariéru a jak rychle se dostal na vrchol.

Ot.: Co si myslíte, že lze udělat, aby se jim v tom zabránilo?

Odp.: No, je mnoho dobrých knih, které vysvětlují pozadí a spojují tečky, jako ta, kterou jsem zmínil od Perkinse. Tito lidé mají opravdu ranaře, kteří jsou placení, aby zabíjeli. Někteří s nich dostávají své peníze prostřednictvím švýcarských bank. Ale nejen to, mají systém po celém světě. A odhalit veřejnosti tyto lidi, kteří jsou připraveni udělat cokoliv, aby si udrželi kontrolu. A myslím opravdu cokoliv.

Ot.: Prostřednictvím odhalení bychom je mohli zastavit?

Odp.: Ano, říct pravdu. Máme co dělat se skutečně bezohlednými a nemilosrdnými zločinci, a také velkými válečnými zločinci. Je to horší, než genocida. Jsou připraveni a schopni zabít miliony lidí, jen aby zůstali u moci a kontroly.

Ot.: Můžete ze svého pohledu vysvětlit, proč masmédia na západě víceméně o Bilderberg naprosto mlčí?

Odp.:Protože existuje dohoda mezi nimi a vlastníky médií. Nemluví o tom. Kupují je. A také někteří z vrcholového vedení médií jsou zváni na setkání, ale je jim řečeno, aby o ničem, co vidí a slyší, neinformovali.

Ot.: Ve struktuře Bilderberg, existuje vnitřní kruh, který zná plány, a pak většina, která jen plní příkazy?

Odp.: Ano. Je tam vnitřní kruh, který také praktikuje satanismus, a pak jsou tam naivní či méně informovaní lidé. Někteří lidé si dokonce myslí, že dělají něco dobrého, ten vnější kruh.

Ot.: Podle odhalených dokumentů a vlastních výroků se Bilderberg v r. 1955 rozhodla vytvořit EU a euro, takže činili důležitá a dalekosáhlá rozhodnutí.

Odp.: Ano, a víte, že Bilderberg byl založena princem Bernardem, bývalým členem SS a nacistické strany, který také pracoval pro IG Farben, jejíž pobočka vyráběla Zyklon B. Další chlápek byl šéfem Occidental Petroleum a měl úzké vztahy s komunisty v Sovětském svazu. Pracovali na obou stranách, ale ve skutečnosti jsou tito lidé fašisté, kteří chtějí kontrolovat vše a každého, a kdo se jim dostane do cesty, toho zlikvidují.

Ot.: Je platební systém, který jste vysvětlil, mimo normální operace, kompartmentalizován a tajný?

Odp.: V oněch švýcarských bankách normální zaměstnanci neví, co se děje. Je to jako vlastní tajné oddělení v bance. Jak jsem řekl, tyto operace jsou mimo bilanci, bez dohledu. Někteří jsou ve stejné budově, jiní mimo. Mají vlastní zabezpečenou a zvláštní oblast, do které mohou vstoupit pouze oprávnění lidé.

Ot.: Jak drží tyto transakce mimo mezinárodní systém Swift?

Odp.: No, některé údaje v Clearstream byly na počátku pravdivé. Jen tam přidali falešná jména, aby lidé věřili, že celý seznam je falešný. Vidíte, že i oni dělají chyby. První seznam byl pravdivý a můžete vystopovat spoustu věcí. Vidíte, že existují lidé, kteří objevují nezvyklé věci a pravdu, a říkají ji. Pak samozřejmě následují žaloby a lidé jsou nuceni držet hubu.

 

Nejlepším způsobem, jak je zastavit, je říkat pravdu, posvítit si na ně. Pokud je nezastavíme, skončíme jako jejich otroci.

 

Děkuji za rozhovor.

Zdroj

http://bilderberg2011.com/bilderberg-agenda/interview-with-swiss-banker-reveals-bilderberg-2011-plans-for-internet-censorship-are-coming/

Preklad osud.cz

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře