Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nový dodatok k zmluve Veľkej Británie s OSN: Matka, ktorá čaká dieťa, sa nemôže nazývať “tehotná žena” – je to “tehotná osoba”

Demokracia západného typu zrýchľuje tempo svojej evolúcie, na konci ktorej by mala byť nastolená „totálna“ tolerancia spočívajúca v rešpektovaní všetkých možných menšín. Súčasťou tohto trendu je najnovšia iniciatíva britskej vlády. Mamička, ktorá čaká dieťa, sa nemôže nazývať “tehotná žena” – je to “tehotná osoba”, uviedla britská vláda v dodatku k zmluve s OSN. Tieto zmeny berú do úvahy práva tzv. transgender osôb. Vo Veľkej Británii to vyvolalo vlnu rôznych reakcií.

Spojené kráľovstvo namieta proti používaniu termínu “tehotná žena”, pretože môže “vylúčiť transgender osoby, ktoré porodili,” uviedol Úrad pre zahraničie a spoločenstvo (FCO) a dodal, že správnym termínom by malo byť “tehotné osoby”.

“Požiadali sme o to, aby Výbor OSN pre ľudské práva objasnil, že rovnaké právo na život tehotných žien sa vzťahuje na tehotné transgender osoby,” vyhlasuje FCO.

  • novy-dodatok-k-zmluve-ve-kej-britanie-s-osn-matka-ktora-caka-dieta-sa-nem-ze-nazyvat-tehotna-zena-je-to-tehotna-osoba
  • novy-dodatok-k-zmluve-ve-kej-britanie-s-osn-matka-ktora-caka-dieta-sa-nem-ze-nazyvat-tehotna-zena-je-to-tehotna-osoba
  • novy-dodatok-k-zmluve-ve-kej-britanie-s-osn-matka-ktora-caka-dieta-sa-nem-ze-nazyvat-tehotna-zena-je-to-tehotna-osoba
  • novy-dodatok-k-zmluve-ve-kej-britanie-s-osn-matka-ktora-caka-dieta-sa-nem-ze-nazyvat-tehotna-zena-je-to-tehotna-osoba

Vláda Spojeného kráľovstva oficiálne predložila navrhované zmeny a doplnenia Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1976, ako informoval Times. Znenie dokumentu OSN totiž hovorí, že “trest smrti sa nesmie ukladať za trestné činy spáchané osobami … a nesmie sa vykonávať na tehotných ženách.”

Iniciatíva Londýna sa stretla s kontroverznými reakciami už aj na pôde kráľovstva. Nesúhlasné hlasy sa paradoxne ozývajú z prostredia feministických kruhov, ktoré tiež ašpirujú na štatút chránenej menšiny. Pojem „tehotný človek“ však vnímajú ako urážlivý, nakoľko takáto terminologická zmena môže viesť k tomu, že v prípade ak by niektoré osoby nástojili na tom, aby boli vnímané ako ženy, mohlo by to mať za následok, že by ich označili za fanatičky.

Uvedená novela zapríčinila spätnú väzbu na sociálnych sieťach, kde pravicoví politici odmietli rozhodnutie FCO zmeniť text Zmluvy OSN.

David Kurten z UKIP vyzval britskú premiérku Terezu Mayovú, aby si prečítala učebnicu prírodovedných predmetov.

Odporcovia projektu varujú, že ak by sa Londýnu podarilo na pôde OSN presadiť predmetnú iniciatívu, už o pár rokov budú mať „tehotné ženy“ veľký problém s tým, ak by sa otvorene hlásili k svojej ženskosti, nakoľko by tým urazili cítenie transgenderových jedincov. Tento scenár je zákonitý, o čom svedčí precedens s postupnou indoktrináciou homosexuálnej agendy ako jednej z dominantných hodnôt západnej demokracie.

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/novy-dodatok-k-zmluve-velkej-britanie-s-osn-matka-ktora-caka-dieta-sa-nemoze-nazyvat-tehotna-zena-je-tehotna-osoba/1181582

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2017-10-24 14:49
Je vidět, že ve světě se k moci dostali idioti a tak možná mezi "těhotné osoby" přijdou i muži. Kdo ví? Západní svět ve své zvrhlosti už nezná hranice.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře