Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Existuje Bůh ?

Je mi celkem jasné, že jakmile položím tuto otázku do diskuze, tak to je, jako bych všem
ateistům píchl adrenalinovou injekci přímo do srdce. A hned budou padat odpovědi
typu:,, samozřejmě, že ne....“a podobně.

  • existuje-buh

,,Všechno v našem životě se řídí jen a pouze přírodními zákony...“ No, otázka z toho vyplývající je:,,Kdo stanovil tyto zákony ?“ No jasně. Přece Matka Příroda a fyzika. Nu, a kdo řekl, že tyto zákony Matky Přírody a Fyziky budou platit právě takto a ne jinak ? No zase přece ,,Matka Příroda atd....atd.“ Jsem věřící katolík. Narodil jsem se v katolické rodině, byl jsem pokřtěn a ještě v dobách
hluboké totality jsem byl vychováván ve víře v Pána Boha a Ježíše Krista.

Nicméně moje inteligence(dáli se o nějaké mluvit) mě nutila, abych se zamýšlel o
problematice stvoření světa atd. V době dospívání jsem byl zcela pohlcen knihami a názory
panů Ericha von Dänikena, Ludvíka Součka a dalších. Tito a další pánové vizionáři úplně
změnili můj pohled na svět.

Začal jsem se ptát a hledat odpovědi. Přečetl jsem stovky a
možná tisíce různých odborných statí, které se zabývají stvořením respektive vznikem
vesmíru. Přečetl jsem tisíce knih, které se zabývali historií naší kultury a planety obecně.
Čtení je moje hobby. Čtu stále. V poslední době, ale jakoby všechna tvrzení a všechny
teorie ustrnuly . Vrací se stále do jednoho bodu. Ateisté dále přesvědčují veřejnost, že Bůh
neexistuje, a naopak věřící vědci neustále nachází ,,důkazy“ o Boží jsoucnosti.

Existence Ježíše Krista je de facto i de iure už dnes nepopíratelně prokázána( naposled
pravostí otisků Pána ježíše na ,,Turínském plátně“) a tím pádem i pravost osoby Marie,
jeho matky, jakož i apoštolů, svatým Petrem a Jidášem konče. Tyto osoby a věci okolo
jsou už nicméně prokázány nade vší pochybnost.

Jak je to tedy s otázkou existence Boha ?

Moje racionální část se mi snaží vnutit představu jakýchsi bezejmenných sil, které ovlivňují
život nás všech.

Po celý svůj život( a žiju už dost dlouho) o tom přemýšlím a ani současná věda mi
neodpovídá. Kdo kdysi před x miliardami roků rozhodl, že hustota vesmíru nazrála
natolik, že stačilo do ní ,,kopnout“ a říci ,,budiž světlo“. A ejhle, bylo světlo. A vznikl
Vesmír. A Planety a Slunce a Země ? Byl to Bůh ?
Já na to odpověď mám. A co vy ? Podělte se se mnou o svoje
názory.
Děkuji.

MR.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#5 KMirjam 2018-01-01 09:12
Chcete názor, máte ho mít. :-) Podstatou víry není dokazování Boží existence, nýbrž následování Krista. Víra nehledá důkazy, víra je životní postoj založený na poznání a proměně srdce. Sám Ježíš definuje křesťana tak, že "po ovoci poznáte je". Křesťanova cesta vede v přijetí sebe sama a světa ve vzájemné propojenosti a jednotě. - Samozřejmě, že ateista který staví svoji víru na víře v neexistenci Boží, jde spíše ve šlépějích exaktních věd. Vzájemné diskuse mohou být prospěšné pro obě strany. Ovšem pouze tam, kde se setkávají přes spirituální zkušenost se světem, jíž mohou disponovat oba tábory. Diskuse a vzájemné dorozumění není možné pouze mezi křesťanským fanatikem- fundamentalisto u a militantním ateistou. To proto, že oba nadřazují formální stránku věci nad obsahem, podstatou. Kde je ochota naslouchat, může vzájemně růst jak křesťan, tak ateista jinověrec či bezvěrec.
Citovat
#4 daliborkonrad@seznam.cz 2017-07-23 13:41
A tak blbec přišel i s kvantovou fyzikou, aby "něčemu" mohl věřit. A tak idioti zase něčemu věří a budou z nich zase jen hloupé ovce. A nic se na světě už po tisíciletí nezmění. Ovce potřebují "víru" a idioti kvantují a dogmaticky tvrdí pořád stejné nesmysly.
Citovat
#3 jaroslav.schwarz@email.cz 2017-07-22 23:52
Co bylo dříve slepice nebo vejce? Neboli co nebo kdo a proč život vytvořil, aby se sám vyvíjel. Proč nevytvořil rovnou dokonalou formu ( konečnou ) podle své nejideálnější představy. Protože by bylo nudné žít život, kde je vše ustálené na věky věkův. Nebylo by potřeba stále něco hledat, zdokonalovat. Jenom by se užívalo. A tím si kladu otázku? Není užívání si jen nudná pošetilost? Když víme, že stejně jednou skončí. Není lepší zvolit cestu hledání? Ta přece nikdy nudná nebude.
Citovat
#2 jaroslav.schwarz@email.cz 2017-07-22 23:49
Buď život přenášet v nejjednodušší možné formě a pak je nechat "zapustit kořeny" až narazí na příhodné prostředí anebo se život musí vyvinout do takové složité formy, aby mohl obelstít samotné přírodní zákony. Pokud je to vůbec možné. Ale přitom se vždy dostaneme k základní filozofické otázce.
Citovat
#1 jaroslav.schwarz@email.cz 2017-07-22 23:48
Od nástupu lidské inteligence již neplatí, že vše je řízeno přírodními zákony. Proto kdyby člověk plně pochopil a využil svůj potenciál ( se vší mravností = zodpovědností ) život na této planetě Zemi by vypadal jinak. Bohužel i lidé ( jejich myšlení ) má různý potenciál, proto je většina lidí menšinou řízena. Vše složitější je náchylnější k destrukci, ale zároveň dokáže příčinám vedoucím k destrukci předcházet či je eliminovat ( je rafinovanější ). Vše je v principu dualistické a vždy směřující k vyváženosti. Sama rovnováha by nikam nevedla, vše by bylo ustálené, harmonické a to by bylo také nudné. Proto je život vibrující stav směřující k vyšší ( kultivovanější ) úrovni. Když je prostředí v mezihvězdném prostoru natolik nepříznivé k přenosu života ve složitější formě jsou jen 2 možnosti.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře