Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Putinovo poselství národu ohledně koronaviru

Putinovo poselství národu ohledně koronaviru

V zájmu zabránění rychlému šíření nákazy vyhlásil příští týden (28. 3. až 5. 4.) nepracovním, při zachování platu. Přičemž všechny životně důležité struktury (zdravotnická zařízení, lékárny, obchody, bankovní a finanční instituce, doprava, státní orgány všech úrovní) zůstanou v provozu. Důrazně vyzval všechny k odpovědnému přístupu k riziku.

  • putinovo-poselstvi-narodu-ohledne-koronaviru

K sociální situaci

Všechny sociální dávky a podpory, na které mají občané nárok během příštích 6 měsíců, budou automaticky prodlouženy – bez předkládání dalších potvrzení a návštěv instancí

Příspěvek pro veterány a pracovníky týlu k 75. výročí vítězství (75 a 50 tis. rbl) musí být vyplaceny do květnových svátků – tedy už v dubnu.

Podpora rodin s dětmi: V dubnu až červnu všem rodinám s právem na mateřský kapitál*), vyplácet měsíčně navíc 5 tis. rbl na každé dítě ve věku do 3 let včetně. Pokud jde o dříve schválené příspěvky pro děti 3-7 let včetně, zajistit, aby rodiny tyto příspěvky dostávaly nikoli od července, jak se plánovalo, ale už od června.

Podpora těch, kteří se ocitli na nemocenské, nebo ztratili práci: Namísto propočtu závislého na praxi a výši mzdy, bude minimální výplata ve výši minim.mzdy – platí zatím do konce roku.

Podporu v nezaměstnanosti zvýšit z dosavadních minim. 8 tis.rbl na výši minimální mzdy (12.130 rbl).

Úvěry občanům: Prázdniny jak u hypotéčních, tak spotřebitelských úvěrů, v případě, že se dlužníkův příjem snížil o 30 a více procent bez sankcí. K podobnému postupu vyzval centrální banku u drobných podnikatelů. Požádal parlament a vládu k urychlení normativní báze.

K ekonomické oblasti

Malý a střední byznys a mikropodniky, zejména ve sféře služeb podpořit v době propadu poptávky. Vyzval všechny zaměstnavatel k zajištění stability na trhu práce: Šestiměsíční odklad placení všech daní, kromě DPH, podobně u plateb sociálního pojištění, v případě neschopnosti splácet úvěry bankám – rovněž šestiměsíční odklad.

Vláda a centrální banka přijmou další opatření k zabezpečení stabilního úvěrování reálného sektoru, včetně státních garancí a subvencí.

Podniky nacházející se ve složité situaci ochránit před bankrotem: Šestiměsíční moratorium na vyhlašování bankrotů a vymáhání dluhů. Vláda bude průběžně monitorovat situaci a korigovat seznam odvětví, na která se toto vztahuje.

Podpora příjmů zaměstnanců malých a středních podniků: Snížit pojistné sociálního pojištění ze 30 na 15 %. Tato podpora se bude vztahovat na mzdu překračující výši stanovené minimální mzdy. Bude-li mzda na úrovni nebo níže než minimální mzda, sazba zůstane beze změny 30 %. Toto opatření se nevztahuje jen na přechodnou dobu, ale dlouhodobě jako stimul zvyšování mezd zaměstnanců.

Zdanění výnosu kapitálu a dividend

Všechny platby příjmů v podobě dividend odcházející do zahraničí, do ofšórových jurisdikcí, musí být zatíženy odpovídající daní. Dnes 2/3 takových prostředků (v podstatě příjem konkrétních fyzických osob) jsou, v důsledku tzv. optimalizace zisku, zatíženy pouze 2 %, zatímco občané platí 13 %. Nově pro osoby takto převádějící dividendy do zahraničí navrhuje 15% daňové zatížení takových transferů. Vyžádá si to úpravu dohod o zamezení dvojího zdanění, nicméně pokud zahraniční partneři návrh nepřijmou, Rusko z takových dohod jednostranně odejde. Začne zeměmi, kam odcházejí významné zdroje ruského původu.

Občanům, u nichž objem bankovních vkladů nebo investic do dluhopisů překračuje 1 milion rublů, zatížit výnos 13% daní, dosud se nedanil. Týká se jen 1% vkladatelů. Příjmy státní pokladny z posledních dvou opatření budou cíleně směrovat na podporu rodin s dětmi a lidí, kteří přišli o práci, nebo se ocitli na nemocenské

Na závěr prezident Putin vyzval občany k semknutosti, pochopení situace, osobní odpovědnosti a k solidaritě.

zdroj: https://tadesco.org/putinovo-poselstvi-narodu-ohledne-koronaviru/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 teoretik64@volny.cz 2020-03-31 23:38
Ano, pane Bálku, máte naprostou pravdu. Jestli jsem věřil Valeriji Viktoroviči hodně, ale nikoli vše, je zřejmé, že všechno, co jsme se od něho za ta léta dozvěděli, s tím, co se nyní děje, do sebe zapadá jako přesně složené lego! Vezměte si třeba Čínu! Těším se na překlad výtečné paní 'Ireny Anery'; i když rusky rozumím slušně, leccos mně v originálech občas uniká.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře