Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Poselství prezidenta Ruské federace Vladimira Putina Federálnímu shromáždění (IV.)

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Vážení kolegové! Pro vstup do nové úrovně rozvoje ekonomiky, sociálních odvětví, potřebujeme vlastní špičková vývojová a vědecká řešení. Je třeba zaměřit se na směry, kde se hromadí silný technologický potenciál budoucnosti, a to jsou digitální a jiné, tzv. průnikové technologie, které dnes určují podobu všech oblastí života. Země, které je dokáží generovat, budou mít dlouhodobou výhodu, možnost získávat obrovskou technologickou rentu. Ti, kdo tak neučiní, zůstanou v závislé, zranitelné situaci. Průnikové technologie jsou ty, které se uplatňují ve všech odvětvích: patří k nim digitální, kvantové, robotika, neurotechnologie a tak dále.

Je třeba také vzít v úvahu, že se v digitálních technologiích, například, skrývají i rizika, samozřejmě. Je třeba posílit ochranu před kybernetickými hrozbami, musí být výrazně posílena odolnost všech prvků infrastruktury, finančního systému, státní správy.

Doporučuji spustit rozsáhlý systémový program rozvoje ekonomiky nové technologické generace, tzv. digitální ekonomiky. Při jeho realizaci se budeme opírat právě o ruské společností, vědecká, výzkumná a inženýringová centra země.

  • poselstvi-prezidenta-ruske-federace-vladimira-putina-federalnimu-shromazdeni-iv

Je to otázka národní bezpečnosti a technologické nezávislosti Ruska, v plném smyslu tohoto slova – otázka naší budoucnosti. Je nutné provést inventarizaci a

odstranit všechny administrativní, právní, jakékoli další překážky, které brání podnikání vstupovat jak na stávající, tak na vytvářející se vysoce technologické trhy; zajistit takové projekty finančními zdroji, zejména zacílit na tyto úkoly činnost obnovené banky Vněšekonombank (Banka pro rozvoj).

Budeme potřebovat kvalifikované kádry, inženýry, dělníky, kteří budou připraveni plnit úkoly na nové úrovni. Proto společně s byznysem budujeme moderní systém středního odborného vzdělávání, organizujeme školení učitelů středních škol a středních odborných škol na základě špičkových mezinárodních standardů.

Budeme zvyšovat počty rozpočtových míst v technických oborech, v IT-oblasti, dalších klíčových směrech, které určují vývoj ekonomiky. V příštím roce na bázi předních vysokých škol, včetně regionálních, budou vytvořena centra kompetence, která jsou navržena tak, aby zajistila intelektuální, personální podporu projektů souvisejících s vytvářením nových průmyslových odvětví a trhů.

Mocným faktorem akumulace vědeckých a technologických zdrojů, potřebných pro hospodářský růst, pro sociální rozvoj, by měla sloužit také základní věda. Stojí před ní dvojí úkol: odhadnout, předvídat budoucí trendy a nabídnout optimální řešení pro odpověď na výzvy, kterým budeme muset čelit.

A v oblasti vědy, jako všude jinde, budeme rozvíjet soutěživost, podporovat silné, schopné nabídnout praktický výsledek. To by měla vzít v úvahu Ruská akademie věd, všechny vědecké organizace. Budeme pokračovat v utváření výzkumné infrastruktury, která umožní řešit rozsáhlé vědecké úkoly.

V rámci programu megagrantů již bylo vytvořeno více než 200 laboratoří, bez nadsázky světové úrovně; vedou je vědci, kteří určují trendy globálního vědeckého rozvoje (mimochodem, mnozí z nich jsou naši spoluobčané, kteří dříve odjeli do zahraničí).

Nedávno jsem se setkal se skupinou takových badatelů. Mnozí z nich již nyní většinu svého času pracují v ruských laboratořích, pracuji úspěšně, s uspokojením. Vidí, že se dnes v Rusku nastolují zajímavé vědecké úkoly, vytváří se dobrá výzkumná základna a materiální podmínky na slušné úrovni.

Ale samozřejmě, lidé mají na to nárok a musí vědět, že mají horizont práce a horizont plánování, v této souvislosti navrhuji zajistit dlouhodobé financování účinných výzkumných projektů, zejména na úkor zdrojů Ruského vědeckého fondu.

Při tom je zásadně důležité podpořit naše ruské talentované mladé vědce – je jich mnoho, - aby vytvářeli v Rusku své vlastní výzkumné týmy, laboratoře. Pro ně bude spuštěna speciální řada grantů, určených na sedmileté období. Na tyto cíle a rovněž na rozvoj vědecké infrastruktury, otevření nových laboratoří jen v roce 2017 mimo již vyžádané prostředky na vědu bude přiděleno navíc 3,5 miliardy rublů.

A samozřejmě, činnost vědeckých center by měla být úzce integrována se systémem vzdělávání, ekonomikou, high-tech firmami. Potřebujeme proměnit vědeckovýzkumné výsledky v úspěšné komerční produkty, to, mimochodem řečeno, vždy bylo naše slabé místo: od vývoje až k zavedení ubíhá příliš mnoho času, je to tak, a někdy vůbec... To se týká nejen současnosti, a dokonce nejen sovětského období, ale ještě v době Ruské říše vždy to bylo totéž. Je třeba tento trend zvrátit a my to můžeme udělat. Pro řešení tohoto úkolu před dvěma lety jsme spustili Národní technologickou iniciativu, ta si klade za cíl zajistit vůdčí postavení ruských firem a výrobků na nejvíce slibných trzích budoucnosti.

Vážení kolegové! Všechno, o čem jsem teď mluvil, všechny tyto priority jsou vneseny do Strategie vědecko-technického rozvoje Ruska. Výnos o její schválení byl podepsán.

Všem je dobře známo, že jsme se v posledních letech setkali s pokusy vyvíjet na nás vnější tlak. Již dvakrát jsem o tom hovořil, připomínal. Zapojeno pro to bylo vše: od mýtů o ruské agresi, propagandě, vměšování se do cizích voleb až po pronásledování našich atletů, včetně paralympioniků.

Mimochodem, jak už jsem řekl, všechno zlé je pro něco dobré, tzv. dopingový skandál, jsem si jistý, nám umožní vytvořit v Rusku ten nejlepší moderní systém boje s tímto zlem. Vycházím z toho, že národní program boje proti dopingu bude připraven již na začátku příštího roku.

Chtěl bych k tomu uvést toto: objednané informační kampaně, vynalézání a podvrhy kompromitujících materiálů, mentorování – toho všeho už mají všichni dost; je-li to

nutné, jsme sami schopni kohokoli poučovat, ale uvědomujeme si míru své odpovědnosti a jsme opravdu upřímně ochotni podílet se na řešení globálních a regionálních problémů, samozřejmě, že tam, kde je naše účast vhodná, požadovaná a nezbytná.

Nepřejeme si konfrontaci s nikým, to nepotřebujeme: ani my, ani naši partneři, ani světové společenství. Na rozdíl od některých zahraničních kolegů, kteří vidí v Rusku nepřítele, nevyhledáváme a nikdy jsme nehledali nepřátele. Potřebujeme přátele. Ale nepřipustíme poškozování svých zájmů, aby se jimi opovrhovalo. Chceme a budeme samostatně určovat svůj osud, budovat současnost a budoucnost bez cizích nápověd a nevyžádaných rad.

Zároveň jsme naladěni na přátelský, spravedlivý dialog, na stvrzení zásad spravedlnosti a vzájemné úcty v mezinárodních záležitostech. Připraveni k vážnému rozhovoru o vytváření stabilního systému mezinárodních vztahů 21. století. Bohužel, v tomto ohledu desetiletí uplynulá po skončení "studené války", byla promarněna.

Jsme pro bezpečnost a možnost vývoje ne pro pár vyvolených, ale pro všechny země a národy, jsme pro respekt k mezinárodnímu právu a rozmanitosti světa. Proti jakémukoli monopolu, ať už se jedná o nárokování si exkluzivity nebo o pokusy přizpůsobit svým zájmům pravidla mezinárodního obchodu, omezit svobodu slova, vlastně zavést cenzuru v globálním informačním prostoru. Jinými slovy celou dobu nám vyčítali, že prý uvnitř země zavádíme cenzuru, a nyní sami vyvádí v tomto směru.

Rusko aktivně prosazuje pozitivní agendu v práci mezinárodních organizací a neformálních sdružení, jako jsou OSN, Skupina G20, APEC. Spolu s partnery rozvíjíme své formáty: OSKB, BRICS, ŠOS. Prioritou zahraniční politiky Ruska bylo a zůstává další prohloubení spolupráce v rámci Euroasijské hospodářské unie, součinnost s ostatními státy SNS.

Důležitý zájem představuje také ruská myšlenka vytvoření multiúrovňového integračního modelu v Eurasii, myšlenka velkého euroasijského partnerství. Již jsme zahájili její předmětné projednávání na různých mezinárodních a regionálních úrovních. Jsem přesvědčen, že takový rozhovor je možný taktéž s členskými státy EU, ve kterých

dnes roste poptávka po samostatném subjektivním, politickém a ekonomickém kurzu. Soudíme tak na základě výsledků voleb.

Obrovský potenciál spolupráce Ruska s Asijsko-Tichooceánským regionem ukázalo Východní ekonomické fórum, které se konalo letos. Žádám vládu, aby zajistila bezpodmínečné plnění všech dříve přijatých rozhodnutí, zaměřených na rozvoj ruského Dálného Východu. A opět zdůrazňuji: aktivní východní politika Ruska je dána nikoli nějakými konjunkturními úvahami dneška, dokonce ne ochlazením vztahů se Spojenými státy nebo Evropskou unií, ale dlouhodobými národními zájmy a tendencemi světového vývoje.

Za současných složitých podmínek jedním z klíčových faktorů zajištění globální a regionální stability se stalo komplexní rusko-čínské partnerství a strategické spolupráce. Slouží jako model vztahů světového uspořádání, založeného nikoli na myšlence dominance jedné země, jakkoliv silná země by to byla, ale na harmonickém zohlednění zájmů všech států.

Čína se dnes dostává na pozici největší ekonomiky světa a je velmi důležité, že každým rokem se naše vzájemně výhodná spolupráce rozšiřuje o nové ambiciózní projekty v různých oblastech: v obchodě, investicích, energetice, špičkových technologiích.

Veledůležitým úsekem zahraniční politiky Ruska je rozvoj mimořádně privilegovaného strategického partnerství s Indií. Výsledky v říjnu v Goa konaných rusko-indických jednání na vysoké úrovni potvrdily, že naše země mají obrovský potenciál pro prohloubení spolupráce v různých oblastech.

Počítáme s kvalitativním vývojem ve vztazích s našim východním sousedem – Japonskem. Vítáme snahu vedení této země rozvíjet ekonomické vazby s Ruskem, realizovat společné projekty a programy.

Jsme připraveni ke spolupráci s novou americkou administrativou. Je důležité normalizovat a začít rozvíjet bilaterální vztahy na rovnoprávném a vzájemně prospěšném základě.

Interakce Ruska a USA při řešení globálních a regionálních problémů je v zájmu celého světa. Máme společnou odpovědnost za zajištění mezinárodní bezpečnosti a stability, posílení režimů nešíření jaderných zbraní.

Chtěl bych zdůraznit, že pokusy o rozbití strategické parity jsou velmi nebezpečné a mohou zapříčinit globální katastrofu. Na to nelze zapomínat ani na jednu vteřinu.

A samozřejmě, počítám se spojením úsilí s USA v boji proti skutečné, nikoli smyšlené hrozbě – mezinárodnímu terorismu. Přesně tento problém řeší v Sýrii naši vojáci. Teroristé utrpěli znatelné ztráty. Armáda a námořnictvo Ruska přesvědčivě ukázaly, že jsou schopny efektivně pracovat daleko od stálých míst dislokace.

Mimochodem, je třeba uvést, že vidíme, jakou práci v boji proti terorismu odvádí příslušníci speciálních služeb a jednotek také uvnitř země. Máme tady i ztráty. To vše jistě bude v hledáčku naší pozornosti. Budeme pokračovat v této práci. Rád bych poděkoval všem našim vojákům za profesionalitu a šlechetnost, odvahu a statečnost, za to, jak vy, ruští vojáci, ctíte svou čest a čest Ruska.

Vážení kolegové!

Když národ cítí, že je v právu, působí jednotně, pak s jistotou kráčí zvolenou cestou V posledních letech jsme to neměli snadné, ale tyto zkoušky nás jen posílily, pomohly lépe, přesněji identifikovat ty směry, v nichž musíme jednat ještě rozhodněji a energičtěji.

Při zdolávání současných obtíží, jsme vytvořili základnu pro další posun vpřed, nikdy jsme nepřestali pracovat na agendě rozvoje, což je nesmírně důležité. To znamená, že jsme se nenechali utopit v jakýchsi maličkostech, nezabývali se pouze problémem přežití, ale přemýšleli o cestách rozvoje a prosazovali je. A dnes právě tato agenda se stává tou hlavní, dostává se do popředí.

Budoucnost země závisí jen na nás, na práci a talentu všech našich občanů, jejich odpovědnosti a úspěchu. A my určitě dosáhneme cílů, které před námi stojí, zvládneme úkoly dneška i zítřka.

Moc vám děkuji za pozornost.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 damirr@volny.cz 2016-12-06 20:53
Putin je světový velikán a nejlepší vládce Velikého Ruska. Čest a sláva jeho osobě.
#1 jelvl@seznam.cz 2016-12-06 19:56
To je chlap!!! můžeme jenom Rusům závidět:! Kde se na něho hrabou ti naši vlastizrádci a zloději v jedné osobě!!!S hlubokou poklonou - PUTIN BRAVO !!!!!

Facebook komentáře