Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pjakinovy brilantní rozbory, ale...

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

S obzvláštním napětím a velkým zájmem jsem očekával pokračování otázek a odpovědí znamenitého ruského politologa Valerije Viktoroviče Pjakina.
Rozhovor ze 16. 4. 2018 se pochopitelně týkal téměř výlučně, přímo či nepřímo, americké akce v Sýrii. (Jak čtenáři, kteří video shlédli, vědí, Pjakin ono „bombardování“ Sýrie označoval buď akcí nebo divadlem a podle mého tu s ním lze sotva nesouhlasit.)

Pjakinův excelentní pořad je – přiznám se – hlavním hnacím motorem proč před všemi „proruskými weby“ ☺ upřednostňuji CFP, i když lahůdkou jsou pro mne i články Lubomíra Mana...a prvotní impulz mně dodaly i z kolejí tak trochu vybočující statě Ladislava Kašuky.

  • pjakinovy-brilantni-rozbory-ale
  • pjakinovy-brilantni-rozbory-ale

Jak víme, Pjakinovy rozbory se vždy opírají o teorie ‚Koncepce sociální bezpečnosti/ dostatečně všeobecné teorie řízení...‘ a jiných souvisejících pojetí, které vytvářejí logický celek. Pjakin diváky důrazně vyzývá ke studiu podrobných materiálů Základní koncepce historie a řízení vnitřního prediktora SSSR. 
 
Na základě pohledu na aktuální témata touto optikou dosahuje potom skvělých výsledků a predikce budoucích dějů, když navíc i posluchač-skeptik s vyšší inteligencí musí prostě uznat, že minimálně na jeho výkladu „něco je“.
 
Nyní však k onomu ale! Na konci rozhovoru 16. 4. přirovnává Valerij Viktorovič svůj pohled na věc za  odpovídající skutečnosti až do takové meze jako jsou skutečné zákony matematiky! Přehlédneme-li, že toto přirovnání již trochu kulhá (vždyť dodnes se vedou diskuze či matematika byla vynalezena či objevena) nesmíme nikdy zapomenout na jednu klíčovou věc! Jakou? Pohled na svět, který nám Pjakin prezentuje je Teorií!

Nikdy nemůžeme mít absolutní jistotu, že přesně tak všechny popsané děje fungují. (Státní elita, vnitřní prediktor, globální prediktor, koncentrace řízení...= stavební kameny teorie!) Zcela jistě můžeme vytvořit jiné modely, existují i teorie či hypotézy sledující problémy jiným prizmatem. 
 

Vezměme si kupříkladu pohled na amerického prezidenta. Můžeme kývat hlavou Pjakinovu vysvětlení, že vše na co sáhne činí Trump geniálně promyšleně nebo – a tuto tezi zřejmě zastává větší procento zainteresovaných a znalých lidí -, že je Trump buď nervově labilní nebo je prostě blázen s maniodepresivními sklony. (Vzpomeňme třeba ‚tlačítkovou válku‘ proti Kim Čong-unovi.)
 
Nepřesvědčil jsem vás? Když jsem měl tu čest poslouchat Pjakinovy první Otázky a odpovědi, byl jsem unešen, zároveň jsem si však vzpomněl na jeden Einsteinův citát: „...Ve své snaze pochopit realitu, podobáme se poněkud člověku, který se snaží porozumět mechanismu zavřených hodinek. Vidí číselník a pohybující se ručičky, slyší dokonce jejich tikot; nemá však nic, čím by pouzdro otevřel.

Je-li důmyslný, může si utvořit nějaký obraz o mechanismu, který se shoduje se vším tím, co pozoruje, avšak nemůže si být nikdy naprosto jist, že jeho obraz je jediný, který může vysvětlit jeho pozorování. Nikdy nebude moci srovnat svůj obraz se skutečným mechanismem, a dokonce si nemůže představit, že takové srovnání je možné nebo že má smysl. Je však přesvědčen, že rozšíří-li se jeho znalosti, bude jeho obraz skutečna stále jednodušší a umožní mu vysvětlit stále širší obzory smyslových dojmů...“
 
Ještě dodám: Tlusté knihy, které nám téměř vždy na konci pořadu doporučuje Pjakin studovat, jsou lidským výtvorem, vývody z nich mohou selhávat. 
 
Globální prediktor nyní válku nechce, slyšeli jsme z Pjakinových úst mnohokrát! Jsem ale přesvědčen, že – tak trochu náhodně vyberu - šílený jestřáb senátor John McCain  by byl na vrcholu blaha, kdyby konec svého života strávil ve špičkovém protiatomovém krytu, odkud by mohl pozorovat, jak na nenáviděné (volím ještě eufemismus) Rusko padají jedna jaderná bomba za druhou...bez ohledu „jak to vypadá u nás“. „Vyhráváme,“ stačilo by mu slyšet poslední z nekonečného řetězu lží v jeho životě. A kdo myslíte, že by mu dělal v super bunkru pro „nepostradatelné“ společnost?

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#5 Přemysl Javornický 2018-04-26 15:15
KSB vychází z praxe v SSSR a RF, proto může v jiném prostředí pojmově kolidovat s odlišnou praxí. Než se však kdokoli pustí do kritiky čehokoli, měl by to zgruntu poznat a pochopit, což se pan autor článku při vší úctě zjevně ani nepokusil. Z mnoha mých kolegů vědců a teoretiký až příliš čiší neschopnost učit se novým a hlavně odlišným věcem, které "nespadají do jejich okruhu pojmů" (přesněji, do jejich způsobu myšlení).
#4 Přemysl Javornický 2018-04-26 15:14
Jako systémový praktik mohu potvrdit, že tak jako je matematika nástrojem praktických kvantifikací a veškerých propočtů v absolutní i relativní podobě, je KSM zcela analogickým nástrojem na provádění praktických kvalifikací a socioekonomický ch rozhodnovacích procesů. Přitom svou podstatou (metodou) kvantitativní matematika je při aplikaci v socioekonomické oblasti pouze nástrojem fikce. KSB je naproti tomu díky své metodologii založena kvalitativně a hodí se proto i k hodnotových soudům (algebraicky vyjádřeno, 1 +1* není dvě, ale záleží na kvalitě 1 a 1*, přesněji, na kvalitativní definici poměru 1* k 1). Jako finanční ekonom mohu pouze potvrdit, že pojmový aparát odpovídající na jedné straně objektu zkoumání skutečnosti a na druhé metodologii daného oboru, není dogmatem a může využívat i mnohé pojmy z převládající ekonomie a sociologie.
#3 Přemysl Javornický 2018-04-26 15:13
Problém autorovy kritiky Pjakinova přirovnání KSB k matematice s tím, že jde o teorii, kterých může být mnoho, je v pominutí faktu, že KSB je stoprocentně založena na praktických analýzách a zobecnění jejich systémových parametrů. Pjakin používáním KSB dokazuje, že bez znalosti KSB a globální politiky a bez aplikace systémových těorií na sociologii a ekonomii (mimochodem uměle oddělené teorie falešně poisující sociekonomický systém jako umělou složku reality vedle biosféry jako její přirozené složky) nelze porozumět globálně politické a socieokonomické realitě, natož pak cokoli z této oblasti realisticky predikovat.
#2 teoretik64@volny.cz 2018-04-25 20:27
Co se týče McCaina: vybral jsem tuto celkem významnou figuru záměrně abych demonstroval, že oponentům globálního prediktora (s GP má společné to, že je jeho zásadním odpůrcem!) se může podařit získat dočasně iniciativu a válku rozpoutat. Ve škole jsem se učil, že 'dějiny tvoří masy', ale co skupina lidí, která ovládá 'červené tlačítko'? Zde došlo k nepochopení! Dále: chcete mně tvrdit, že Pjakinův pohled na svět je jediný možný? Jde tedy o Teorii? Nebo má vždy absolutní pravdu? Marie Francová výzvou, abych předložil svůj pohled na věc, tedy svojí teorii, připomíná dobu před převratem: tehdy se tomu říkalo konstruktivní kritika. Pokud jde chtěli cokoli kritizovat, museli (!) jste navrhnout své řešení. Jinak raději ještě zdůrazním, že mé názory na Pjakinovo vidění světa - tedy teorii, jíž zastává - koresponduje tak v 95 procentech s mými. Snad jej jednou uvidíme třeba i ve vládě!
Pokud se Zdeňku Lipenskému zdá článek zmatený, doporučuji přečíst si jej ještě nejméně jednou.
#1 francova.marie@centrum.cz 2018-04-25 07:57
Nesouhlasím a to : 1. jestliže někoho kritizujete měl by jste nabídnout svůj pohled na dění 2. na otázku globálního prediktora vytáhnete Caina, to je směšné, Cain je zátížen svým vězněním a hlavně je to jestřáb placený vojenským průmyslem 3. Trump jako všichni prezidenti je řízen, odvádí pozornost tam kam je potřeba 4. použít jediný citát Einsteina jako zdůvodnění dějů - pardon to je úplně mimo. Můj závěr : snaha zpochybnit Pjakina se vám nevede , zkuste se řídit bodem 1.

Facebook komentáře