Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Atlantic Resolve

Vojenské cvičení USA v ČR.
Ministerstvo obrany USA plánuje v Evropě uskutečnění operace Atlantic Resolve /Atlantické odhodlání/. Záměrem Pentagonu je nácvik součinnosti amerických vojsk s armádami vybraných evropských států na jejich území. Mezi uvažovanými státy, ve kterých se má cvičení uskutečnit, je také ČR.

Pochopitelně, jak jinak/?/, kromě souhlasu značné části české občanské veřejnosti se objevují i protesty proti dočasné přítomností amerických vojsk na našem území. Netroufám si soudit, která ze zmíněných částí občanského spektra převládá – zda příznivci „krátkodobé návštěvy“ US Army a USAFE /US Air Force in Europe/ u nás či její kategoričtí odpůrci? 

  • vojenske-cviceni-usa-v-cr

Asi lze realisticky připustit i existenci skupiny spoluobčanů, kterým je americké cvičení u nás lhostejné, kteří by v případné statistické anketě na dané téma jako svůj názor uvedli odpověď - „nevím, nezajímá mne“. Touto skupinou občanů se ale v dalším textu zabývat nebudu.

Pokud jde o mne, jsem upřímně rád za sebe i své potomky a všechny spoluobčany mně blízké, že ČR už není vazalskou gubernií imperiální, ne zcela demokratické východní velmoci, o co z Pražského Hradu, nedávno uplynulých deset let, kuriózně /a zločinně protože protiústavně!/ neskrývaně usiloval Václav Klaus - Ústavním soudem ČR dosud neřešený, historicky první prezident českého samostatného státu legitimně obviněný z velezrady /x/.

Poznámka autora: Obvinění Klause, lidově řečeného „Pružinského“ z velezrady, patřilo k vzácným okamžikům, kdy jsem byl skutečně hrdý na poslance našeho parlamentu. Připomínám, že takového obvinění se od svého národa zaslouženě nedočkal ani protektorátní prezident Emil Hácha – oproti Pružinskému charakterní Čech a osobně zcela poctivý občan, který se nikdy ničím nemravně neobohatil na úkor druhých.

Ale zpět ke cvičení Atlantic Resolve. Jako řada mých poctivých spoluobčanů bych i já favorizoval, kdyby se ČR stala neutrálním státem, avšak oproti těmto dobrým duším, sám již nejsem tolik naivní abych nechápal iracionálnost takového toužebného přání. Aniž bych si troufl zabíhat do podrobností problematiky mezinárodního práva, od svého návratu z vojny chápu aspoň tolik, že statut státní neutrality musí uznat i všechny zainteresované sousední a jinak dotčené další státy a samozřejmě také schválit rada OSN.

Je mi zcela jasné, že se svým nedokonalým soudnictvím, nedokonalým výkladem a neuspokojivým praktikováním vlastní ústavy a práva, a „last but not least“ /rozuměj - “uvedeno v pořadí nakonec avšak nikoliv jako nejméně důležité“/, s politickou stranou legitimně činnou v parlamentu, transparentně již v názvu i veřejným vystupováním jejích členů, stranou prakticky navazující na program své předchůdkyně - zakázané zločinecké totalitní komunistické státostrany, kterou je míněna KSČM, se ČR skutečně nemůže „ani náhodou“ dočkat mezinárodního uznání vyspělého demokratického státu jako „druhé Švýcarsko“ nebo jako Rakousko, které od druhé světové války bylo historicky mezinárodně uznáno jako další evropský neutrální stát. Zkrátka - ať se nám to líbí nebo ne, realisticky uvažující občané ČR, na dobu kterou ani nelze odhadnout, musí na naši státní neutralitu zcela zapomenout.

Z reálně zbylých možností, kterými český stát může zajištění své vnější obrany řešit, zbývá
účast v obranné Alianci NATO, což znamená současnou spolupráci s ministerstvem obrany USA /Pentagonem/ opětovné vazalské politicko – vojenské spojenectví s Ruskem, přes naši historickou, tristní praktickou zkušenost s vojenským přepadem armádami Varšavské smlouvy, zorganizovaným Kremlem v srpnu 1968 a následnou dvacetiletou sovětskou okupací, ukončenou až pádem komunizmu v Evropě zůstat bez vojenských obranných paktů osamoceni v dnešní Evropě, ve které nedaleko na Ukrajině probíhá občanská válka s aktivní účastí Ruska na straně protivládních vzbouřenců. Přitom současný pán Kremlu oficiálně vyhlásil další ruské imperiální expanze jako „program obnovení někdejšího důstojného postavení Ruska /rozuměj – komunistického SSSR/ ve světě“. Ať mi to má kdokoliv za zlé – otevřeně přiznávám, že z uvedených možností jsem jednoznačně pro první variantu.

Oproti zdejším četným kritikům mých názorů a životních postojů, vyjadřujících se zde s propastně rozdílnou mírou kulturnosti a vkusu, vím o čem mluvím. V létech 1966 – 1968 jsem absolvoval povinnou vojenskou prezenční službu v československé armádě, dokonce v útvaru spadajícím pod tzv. „Páté oddělení“ generálního štábu čs. armády v Praze, čili pod zpravodajské oddělení.
Komunistická armáda, které jsem byl nedobrovolným příslušníkem a po absolvování roční školy poddůstojníkem a kvalifikovaným jazykovým specialistou v rádiovém odposlechu provozu amerických vojenských letadel, operujících ve vzdušném prostoru nad tehdejším západním Německem, byla součástí tzv. Varšavského obranného paktu.

Právě tento „nepřemožitelný vojenský obraný pakt pod vedením SSSR“, druhý den po mém návratu do civilu, v průběhu oslavy s kamarády v bytě mých rodičů v Praze na Žižkově, mou rodnou vlast kterou jsem dva roky bránil, na rozkaz soudruha Leonida Brežněva - tehdejšího „pána Kremlu“, bez oznámení a bez reálného důvodu, zákeřně v noci z 20. na 21. srpna 1968 napadl těžce ozbrojenými armádami pěti „spřátelených států“.

Svou osobnostní přirozeností a občanským založením tíhnu k tzv. „západní civilizaci“, zatímco „civilizace východoevropská a částečně asiatská“ čili „kremelská“, nebo chcete – li „ruská“, je mi z převládající míry bytostně cizí a v lecčem mne dokonce značně odpuzuje.

Ohledně tohoto svého osobního „světonázoru“ si dovoluji prohlásit, že oproti leckterým svým nesmiřitelným kritikům i k tomto tématu „vím o čem mluvím“. Určitou část svého někdejšího profesionálního života, jsem jako báňský inženýr a odborník na velkostrojovou povrchovou těžbu strávil v brežněvovském SSSR. Konkrétně v oblasti západní Sibiře s centrem tvořeným městem Kemerovo, kde jsem byl ubytován v jediném tamním hotelu a nepřetržitě kontrolován příslušnou „děžurnou“ ve službě /profesionální spolupracovnice tajné policie/, trvale vysedávající před výtahem podlaží, ve kterém se nacházel můj a kolegův pokoj.

„Obměkčit pozornost děžurných“ čili docílit neúplnost jejich služebních hlášení, se patrně ničím nedala /myslím si to, ale nevyzkoušel jsem/, avšak za zajištění mimořádných služeb, jako úklidu znečištěného pokoje po návratu z šachty plné tajícího sněhu a bláta a pod., děžurné bez zábran a rády od „inostránce“ /cizince/ přebíraly „cenné úplatky“. Ty je třeba si představit v podobě československých dámských silonových punčoch Elité, obnošených pravých jeansů či „zakázané kapitalistické pochoutky“ - československých žvýkaček Pedro velmi trapné kvality.
Nemám v povaze upírat druhým právo na odlišné názory od mých, ať na Rusko či USA, nebo na komunizmus či kapitalizmus, ani na zde aktuálně zmíněné cvičení Atlantic Resolve. Podotýkám však výslovně, že tím opravdu nemyslím, že toužím po přívalu primitivních sprostot a urážek na svou adresu, jak jsem zde od „názorových odpůrců“ navyklý.

Svou úvahu shrnuji a uzavírám tím, že jako vlastenecky smýšlející občan ČR jsem upřímně rád, že patříme do vojenského obranného svazku civilizovaného Západu. Jako myslící, vzdělaný občan a bývalý poddůstojník socialistické armády Varšavského paktu a aktivní účastník společného vojenského cvičení s armádou SSSR, konaného před srpnem 1968 v ČSSR pod názvem „Vltava“, dobře vím, že akceschopnost naší současné, technicky lepší a civilizovanější vojenské obrany, kterou od pádu komunistického režimu máme díky NATO, je potřeba také s americkými spojeneckými vojáky „čas od času“ procvičovat a pochopitelně kde jinde/?/ než na našem výsostném státní území, když jde o obranu našeho státu?

Kdo toto nechápe nebo chápat nechce, neberu mu jeho názor, avšak odpůrce naší součinnosti s NATO a armádou USA, na základě svých osobních, prakticky nabytých životních zkušeností, které jsem se pokusil stručně naznačit, nemohu pokládat za „zodpovědné vlastence“ či za „občany úctyhodné“ nebo „moudré“.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#12 damirr@volny.cz 2015-03-11 21:11
http://victorin.bigbloger.lidovky.cz/clanok_disk.asp?cl=171320
Na to se všichni, kdo ještě nrvíte jaký je Victorin idiot, tak tam se dovíte, že ho z lidovek vykopli a tady teď kydá ten svůj hnůj na tomto webu.
Citovat
#11 Pavel Gombita 2015-03-08 12:14
pane Victorine , prosím Vás, navštivte prosím odborného specialistu pro vyšetření mozku. Zdá se mi , že máte asi nádor na mozku, který Vám stěžuje racionální uvažování... Přeji brzké uzdravení.
P. Gombita
Citovat
#10 damirr@volny.cz 2015-03-07 11:08
Musím se přiznat, že Victorin je v jistém ohledu geniální, on totiž dokáže předběhnout i svoji vlastní blbost a to je počin opravdu geniální.

http://victorin.bigbloger.lidovky.cz/
Je objektivně špatné, že provozovatel pochybné, nemorální a někdy dokonce nezákonné nepřátelské aktivity vůči blogerovi svou netečností podporuje. Zdůvodnění mého vyloučení, že na mne byly stížnosti a že jsem byl já údajně agresivní, je průhledně účelové k zakrytí skutečnosti, že Lidovky na blogu ve skutečnosti praktikují nezákonnou cenzuru kvůli názorům. Já zcela zásadně agresivní nejsem. Natož vulgární. O tom se lze v diskuzích přesvědčit.
A tak tady vidíme, jak ten ubožák "trpěl" na lidovkách a zřejmě z vlastní neomalenosti bude trpět i zde.
Citovat
#9 damirr@volny.cz 2015-03-07 07:40
Pájo Victorine, nemá smysl sem dávat ukázky tvého působení na lidovkách, kde tě měli téměř všichni za "ubožáka", který dokáže sice taktně ostatní urážet, ale ve skutečnosti je to jen ubohá a primitivní vlastnost člověka, který nedokáže objektivně uvažovat a podle toho jeho blogy vypadají. Totéž platí i o zdejším působení.
Přeji hezký den a zamyšlení se nad sebou.
Citovat
#8 damirr@volny.cz 2015-03-07 07:31
Pájův blog z lidovek:
Pavle Victorine
snad máte pravdu. Ve vašich očích je patrně každý, kdo zde nepoužívá váš slovník do kterého patří "ksindl", "verbež" či "kretén" člověkem neslušným. Máte poněkud zvláštní kritéria pro slušnost!
8.1.2011 12:49:21IP: xxx.xxx.186.98J an Kasner
J. Kasnerovi
Pane Kasnere! Důvodně se obávám, na základě vašeho vstupu do diskuze, že vy vůbec nevíte, co skutečná "slušnost" je. To skutečně není pouze o neupřímném poděkování.
PS Mám za to, že sdělování vašich "názorů" zde nepředstavuje vůbec žádné hodnoty. O pomluvy jsem na zdejším blogu nikdy neměl nouzi.
8.1.2011 12:20:25IP: xxx.xxx.60.1autor
Pavle Victorine
Pokud máte na mysli takovou soudnost, kterou vy zde předvádíte, pak jste mi složil poklonu. Sice o ní od člověka jako jste vy nestojím, nicméně slušnost mi velí vám za ní poděkovat.
8.1.2011 11:13:10IP: xxx.xxx.186.98J an Kasner
Citovat
#7 damirr@volny.cz 2015-03-06 22:42
Victorin na lidovkách:
Stručně ke svobodě slova:
Jestliže máme takovou svobodu slova, která dovolí psát blog i psychopatickým agresivním primitivům, pak je samozřejmé, že musí být zachována možnost zdravě uvažujících občanů se k takovým materiálům vyjádřit.
Z toho pohledu je opravdu nenahraditelnou ztrátou, pokud osoba, známá dříve jako IDOL, ukončí svou slibně započatou kariéru VIP blogaře tak záhy, v podstatě v plném rozletu.
Milý Pájo, budiž Ti země lehká!
6.1.2011 13:20:32IP: xxx.xxx.133.46l omihná
Citovat
#6 tomkacenka@centrum.cz 2015-03-06 22:29
No. Zkusíme se na něj zeptat sousedů. Snad to bude zajimavé zjištění.
Citovat
#5 tomkacenka@centrum.cz 2015-03-06 22:23
Damir: Díky za konkrétní příklady z lidovek. Zde všichni vidí co je to za moulu a jak všude jen pláče jak malé děcko. Co to je proboha za chlapa, že pořád pláče. Chudák. Je mi ho líto. Už zase dole oslovuje admina, jak mu ubližujete, tím, že o něm píšete pravdu. On nesnáší pravdu. Jen tak dále pokračujte. Ať táhne za topákama a podobnýma na idnes.
Citovat
#4 damirr@volny.cz 2015-03-06 20:16
Victorin na lidovkách"
to vaněk
Pane Vaňku, adminky mi nesdělily, kdo si stěžoval. Je mi to jedno - vidíte sám, jací ubožáci se zde seberealizují. Když Lidovky chtějí mít podporu v takových, z toho pro mne vyplývá, že pro mne zde není přijatelné prostředí. Od začátku bylo pod mou úroveň, jaké sprosté, primitvní agresivní a nečestné verbeži jsem zde byl vystaven. To s diskuzemi nemělo nic společného. Je ubohostí Lidovek, že to v podstatě podporují a že blogery před vysloveným ksindlem nedokážou ochránit, naopak blogera dokáží šikanovat a trestat. Jsem rád, že to zde pro mne skončilo. Nějakou chvíli zde budu ještě občasně diskutovat, ale blogerství zde pokládám za utrpení a ne zábavu. řátelsky zdravím! :-)
6.1.2011 20:02:46IP: xxx.xxx.60.1au
Ovšem se stejnou "rétorikou" vystupuje Victorin i zde.
Citovat
#3 damirr@volny.cz 2015-03-06 19:18
O Victorinovi z lidovek:
Idole, Pájo
Jsi bez debaty nemocný člověk. Nejsem ani první, ani poslední, kdo ti to říká či píše. Velmi lituju všechny lidi, žijící v tvém blízkém okolí. Musí to být peklo.
10.1.2011 11:24:55IP: xxx.xxx.76.65M.Komárek
No vidíte, pavko viktorínovic,
pokud obhajujete správnost oslovovat všechny, kteří mají na něco rozdílné názory než jeho veličenstvo victorin, "kreténe", pak jen a jen potvrzujete správnost toho, že Vás odsud bez milosti vykopli. Strašně přátelsky zdravím!
6.1.2011 17:51:06IP: xxx.xxx.74.59pa vel ch.
Citovat
#2 damirr@volny.cz 2015-03-06 16:04
Victorin: stěžuje si v lidovkách:
"Na druhou stranu provozovatel blogu a adminky mne naprosto bez ochrany ponechávali na pospas agresivitě a sprostotě některých účastníků diskuzí, kteří vůči mně vystupovali útočně a nepřátelsky, nejen v rozporu s Kodexem, nýbrž i s dobrými mravy."

Takže stejný těžký paranoidní psychopat. A zřejmě "věčný stěžovatel" zralý na svěrací kazajku. Jediná možnost se u tohoto individua jeví léčba na psychiatrické klinice. V Bohnicích by ho jistě uvítali. Jak vidno, opět jsou na pořadu jeho "dobré mravy". Když ho vyhodíte dveřma, vleze sem zase oknem.
Jen by mne zajimalo, kolik stížností už poslal adminům na tomto serveru. Zřejmě z toho mají legraci a tak ho nechávají psát ty jeho bludy.
A ještě více by bylo zajimavé vědět, co si o něm myslí jeho sousedé.
Citovat
#1 1210gapa@gmail.com 2015-03-06 15:55
p. Victorine , vsadím se, že jste agentem CIA. Nebo největší blbec , Kterého vysral samotný Obama.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře