Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

To co bylo dříve standardem i normou, se dnes stává špičkovou kvalitou

Před více než dvaceti lety vyprávěl tehdejší ministr zemědělství nadšeným občanům této země o tom, že základem prosperity v zemědělství je kravka a pluh.

Byl tím myšlen přechod  k rodinnému farmaření. Občané v té době uvěřili všemu, co jim polistopadoví politici říkali, protože předlistopadová družstevní zemědělská velkovýroba se přece neosvědčila, zvlášť když v temných dobách byli zemědělci nuceni násilím vstoupit do tehdejších JZD.

Skutečnost, že se na naší tehdejší velkovýrobu potravin jezdili dívat delegace z celé Evropy byla v polistopadových časech vysvětlována jako komunistická propaganda.

Nikdy by mne nenapadlo, že tyto polistopadové zemědělské „Večerníčky“ do určité míry dojdou svého naplnění a oprávnění.

  • to-co-bylo-drive-standardem-i-normou-se-dnes-stava-spickovou-kvalitou

Současná obchodní síť vybudovaná na zahraničních základech je totiž v současné době „zaplevelena“ zahraničními produkty vypěstovanými v jiných než přirozených podmínkách, produkty nesoucími všechny negativní znaky státem dotované velkovýroby, chemickým ošetřením a hnojením, nedostatečnou kontrolou kvality, přidáváním zdraví škodlivých a nebezpečných příměsí a dalších vymožeností zemědělské výroby v zemích, které dlouhá desetiletí zaostávaly svojí kvalitou potravin ve srovnání s naší sice komunistickou, ale kvalitní a zdravotně nezávadnou produkcí.

Tyto zahraniční produkty se dostávají prostřednictvím zahraničních obchodních řetězců na naše prodejní pulty a prosazují se ve srovnání s našimi potravinami svojí cenou, vykalkulovanou přes dotační politiku EU, se kterou se naši mocipáni nechtějí smířit, protože to odporuje principu krystalicky čistého tržního kapitalismu, kterým u nás tak ohromili naše občany, ohromili do takové míry, že se z toho občané stále nemohou vzpamatovat.

Produkce našich potravin vyráběných formou velkovýroby se z hlediska kvality dotahují na zahraniční produkty, ať již se jedná o maso, masné výrobky, mléčné výrobky a další. Místo masa se používají různé náhražky, a to samé platí i o jiných komoditách.

Toto všechno probíhá pod praporem snížení nákladů a zvýšení zisku výrobce.

To co bylo dříve standartem i normou, tak dnes se stává špičkovou kvalitou.

Situaci zhoršuje i cenová liberalizace, která umožňuje stlačovat výkupní ceny pro zemědělce, a tím i nepřímo tlačit na snižování kvality produkce a současně zvyšovat obchodní rabaty.

Objektivně nutno přiznat, že před listopadem byly výkyvy v zásobování potravinami, vznikaly již první příznaky nedodržování kvality v zájmu udržení ceny.

Masová propaganda soukromého farmaření polistopadových představitelů včetně pana presidenta se naštěstí v průběhu času do určité míry  neminula účinkem a díky tomu se v alespoň malé míře rozvíjela produkce a prodej kvalitních českých potravin, i když za výrazně vyšší cenu.

Tento prodej se  realizuje prostřednictvím farmářských trhů a farmářských prodejen. Tímto způsobem nakupují zdravější potraviny movitější občané, ať již ke svýn finančním zdrojům přišli jakýmkoli způsobem.

V této souvislosti mne napadá paralela s dobou temna, kdy vybraní občané chodili nakupovat kvalitní drahé zahraniční potraviny do vybraných obchodů a platili zvláštními poukázkami, ke kterým se poctivě pracující člověk legálně nedostal.

V poslední době se začíná objevovat i nejmodernější způsob prodeje českých potravin, kdy přijede do města nákladní auto naplněné českými kvalitními potravinami a prodej se realizuje přímo z auta formou z ruky do ruky jako za dob „Karla IV“. Na takovýto způsob prodeje lidé stojí fronty srovnatelné s dobou kdy se stály fronty na banány. Nějak to ve mne evokuje doby již dávno minulé.

Stísněnou náladu ještě zcela nezodpovědně stupňují někteří bývalí politici, kteří veřejně v mediích mluví o začínajících politických procesech, jejichž obětí se stali.

Hlavou mně prolétly myšlenky a vzpomínky na jeden naturalistický a přitom pravdivý film odehrávající se ve středověku na Moravě. Naštěstí jsem si včas uvědomil, že žijeme v demokratické zemi, kde platí zákony a něco takového již v dnešní době a v dnešní společnosti je vyloučeno, že církve již ztratily svojí moc a majetek, který měly ve středověku.

Ing. Pavel Janeček, kandidát do Zastupitelstva města Náchoda

www.janecekpavel.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře