Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Návrh evropského nařízení o GMO porušuje práva zemědělců a občanů.

Organizace "Ekologové v akci (Ecologistas en Acción)" odsuzuje, že návrh nařízení Evropské komise o geneticky modifikovaných organismech (GMO), pokud bude schválen, bude znamenat bezprecedentní privatizaci osiv a rostlinného materiálu, která bude porušovat práva zemědělců na osiva a občanů na to, co konzumují.

Kromě toho se veškeré zásoby potravin dostanou pod kontrolu čtyř nebo pěti světových semenářských společností, které vlastní všechny patenty na hlavní transgenní techniky a na hlavní geny zemědělského nebo průmyslového zájmu.

  • navrh-evropskeho-narizeni-o-gmo-porusuje-prava-zemedelcu-a-obcanu
  • navrh-evropskeho-narizeni-o-gmo-porusuje-prava-zemedelcu-a-obcanu


Dne 5. července předložila Evropská komise pod záminkou klimatické nouze a udržitelnosti návrh nařízení o tzv. nových geneticky modifikovaných organismech (GMO). Nový předpis zařazuje naprostou většinu GMO do nové vymyšlené kategorie (kat. 1). Kromě toho Evropská komise ruší sledovatelnost a odstraňuje požadavky na označování potravin získaných z těchto GMO.

Organizace "Ekologové v akci" odsoudila, že v důsledku toho spotřebitelé ztratí právo na informace o tom, co jedí, a také právo vybrat si potraviny bez GMO. "Nový zákon překvapivě také zakazuje členským státům bránit pěstování GMO na svém území. Tím Komise fakticky odebírá zemědělcům právo chránit svá pole před genetickou kontaminací a pěstovat plodiny bez GMO," uvedl Diego Bárcena, mluvčí organizace Ecologistas en Acción.

Ztráta sledovatelnosti nových GMO umožní společnostem rozšířit působnost svých patentů na geny existující v přírodě a v rolnických a tradičních osivech. Zemědělci ztratí právo používat, vybírat a vyměňovat svá vlastní osiva. Budou nuceni kupovat drahá průmyslová a soukromá osiva, závislá na hnojivech a pesticidech a špatně přizpůsobená místním podmínkám pěstování.

Přestože zákon zakazuje pěstování jakýchkoli GMO v ekologickém zemědělství, velmi široká škála produktů, které se budou snažit uvést na trh, stejně jako nedostatečná sledovatelnost, znemožní koexistenci obou forem zemědělství. "Ekologické zemědělství by mohlo být odsouzeno k zániku, a to navzdory rostoucí poptávce spotřebitelů a četným volebním slibům na podporu jeho rozvoje," řekl Bárcena.

Při prezentaci návrhu se Evropská komise odvolávala na udržitelnost jako na argument pro přijetí tohoto zákona, ale zároveň odstranila několik málo záruk, které existovaly pro komercializaci GMO rostlin tolerantních k herbicidům. Odvolávala se také na klimatickou nouzi, i když podle slov Bárceny "je sice pravda, že sliby průmyslu a jeho zastánců neúnavně hovoří o odolnosti vůči suchu, ale klimatické změny zvýší počet dalších extrémních jevů, jako jsou přívalové deště. Existují geny, které chrání před kroupami velkými jako tenisové míčky?

Ze všech těchto důvodů organizace Ekologové v akci požaduje, aby španělská vláda tento návrh, který považuje za "skandální", odmítla a aby byla zachována přísná regulace a sledovatelnost všech GMO.

Diego Bárcena prohlásil: "Řešení problémů, které představuje klimatická nouze, nemohou být pouze ta, která předkládá technověda, jež nás do této krize přivedla. Řešení musí nutně zahrnovat radikální změnu průmyslového zemědělského systému na společnost, která je více spojena s půdou a ekologií.

Zdroj:  https://www.ecologistasenaccion.org/296255/la-propuesta-de-reglamento-europeo-sobre-omg-vulnera-derechos-de-campesinado-y-ciudadania/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře