Církevních restitucí se kardinál Duka nikdy nevzdá, vždyť se jedná o desítky miliard korun. Politické strany, které jsou proti církevním restitucím a chtěly by je demokraticky zrušit, označuje za nedemokratické strany s totalitními praktikami. A při tom pan kardinál sebe rád označuje za demokrata. Demokrata, který de facto opovrhuje veškerými demokratickými praktikami.

Pokud dnes Dominik Duka mluví o tom, že čeští lidé mají pozitivní vztah k církvi, tak je to stejně ubohé a směšné, jako když nedávno mluvil o tom, že se komunisté stanou jakýmsi ohroženým druhem, protože prý členskou základnu KSČM tvoří lidé v průměrném věku 67 let a každým dnem ubyde 15 komunistů. Tuto cílenou demagogii vyplodila jeho bujará fantazie, jež je s největší pravděpodobností spojena s euforií z miliard, které církev dostane v rámci oněch církevních restitucí.

Do KSČM se hlásí čím dál tím více mladých lidí, kteří se rekrutují z nespokojených občanů, kterým dochází, že je v naší zemi něco špatně a chtějí to změnit. Lidé nemají co do pusy a miliardy létají vzduchem. Naopak církvi ubývají ovečky. Položme si otázku, kolik má církev ve svých řadách mladých lidí a kolik lidí má ve svých řadách KSČM? Mladí lidé v KSČM převyšují počet mladých v církvi.

Čeho chce pan kardinál docílit, když neustále veřejnosti lže? Od něho jsem skoro nikdy neslyšel nic, co by se zakládalo na pravdě. Vždyť dokonce obhajuje neobhajitelné. Například činnost církve za druhé světové války. Samozřejmě, že ne všichni činovníci církve za druhé světové války nekolaborovali s fašistickým a nacistickým režimem, ale celkově církev nese břímě viny za to, že částečně umožnila jak fašistickému, tak i nacistickému režimům se ujmout politické vlády ve svých zemí. A nejen to. Dokonce tyto dva režimy za války podporovala.

Pokud dnes vehementně odsuzuje KSČM a dokonce tuto stranu označuje za zločineckou organizaci, tak lez oponovat, že je členem církve, která v dávné minulosti upalovala a zabíjela nevinné lidi kvůli majetku (Malleus Maleficarum), dopouštěla se sexuálního násilí při výsleších domnělých čarodějnic (bylo dokázáno, že inkvizitoři trpěli sexuálními deviacemi) a podporovala dva zrůdné režimy. Jak pravil Ježíš: „Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Ing. Pavel Janeček, kandidát do Zastupitelstva města Náchoda