Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Refugees Welcome!

Již delší dobu jsme jistými kruhy kritizováni za proti-imigrační články. Snažil jsem se proto na současné uprchlické krizi najít i nějaká pozitiva. A možná jsem na jedno pozitivum narazil. Současná uprchlická krize by mohla přispět k rozpadu EU, ale podrobněji v článku níže.

 

 

  • refugees-welcome

--------------------------------------------

 

Většina čtenářů CFP se doufám shodne na tom, že nynější EU již neslouží k blahu původních obyvatel členských zemí tohoto integračního uskupení. Nejde jen o zavedení jednotné měny v zemích s různým stupněm ekonomického rozvoje, což hlavně v zemích na jihu Evropy způsobuje velké ekonomické potíže doprovázené růstem nezaměstnanosti.

 

Současná evidentní snaha o násilnou likvidaci národních států prostřednictvím sociálního inženýrství, srovnatelného snad jen se sociálním inženýrstvím nacistického Německa, způsobuje zhoršování bezpečnostní situace a tím pádem i růst napětí v mnoha členských zemích EU.

 

Obávám se, že současní lídři EU, jejichž agenda je vytvoření jednotné federalizované Evropy bez národních států po vzoru USA a kteří označují národní státy za zdroj válek a všeho utrpení, již nedokážou změnit kurz své politiky a budou pokračovat ve snaze o další politickou integraci i pomocí násilné imigrace milionů kulturně zcela odlišných lidí násilně začleněných do jednotlivých zemí i proti vůli většiny občanů daných zemí. (viz. můj předešlý blog Manipulační strategie v kontextu imigrační krize…...)

 

Kdyby se lídři EU vrátili ke konceptu EU jako prostoru pro volný pohyb zboží, služeb a osob, v kontextu tolerance jednotlivých národních států EU a jejich specifických zvyků a kultur, tak by EU ještě měla šanci na přežití s tím, že její existence by pro lidi mohla být přínosná.

 

Současná imigrační politika EU však může vést jenom ke dvěma scénářům.

 

V případě, že se jim jejich plány povedou, stane se z Evropy jeden multikulturní prostor všech ras, kultur a náboženství se všemi klady, ale hlavně zápory z toho vyplývajícími. To znamená včetně ghettizace společnosti, nárůstu terorismu a hlavně výrazně snížené bezpečnosti ……

 

V takovém případě je však velmi pravděpodobné, že mnoho původních obyvatel některých členských zemí EU by si začalo hledat nové místa pro žití a hlavně práci mimo tento multikulturní prostor, ve kterém by se již necítili bezpečně.

 

Avšak může dojít i k tomu, že v důsledku sociálního inženýrství současných lídrů EU, kteří chtějí nutit členské státy k tomu, aby přijímaly státisíce či miliony kulturně nezačlenitelných lidí do svých zemí, dojde k nárůstu odstředivých, proti-integračních sil neboli k nárůstu preferencí politických stran a hnutí, které budou nejen proti tomuto nedobrovolnému a násilnému procesu kulturní bastardizace, ale i proti celé současné podobě EU.

 

V takovém případě v důsledku tohoto násilného sociálního inženýrství a za pomoci demokratického elektivního procesu převezmou tyto odstředivé, proti-integrační síly politickou moc v jednotlivých zemích EU a dojde buď k zastavení procesu multikulturalizace a v jejím důsledku další politické integrace EU, nebo, což je pravděpodobnější, k úplnému rozpadu EU a obnově národních států, tak jak je známe z poloviny minulého století.

 

Lze úspěšně předpokládat, že národní státy by po rozpadu EU mezi sebou nezačaly hned válčit, ale snažily by se vytvořit nové integrační uskupení, které by bylo založené na vzájemné ekonomické výhodnosti a respektu k tradicím, kultuře a zvykům daných zemí.

 

Osobně se přikláním k té druhé variantě, to znamená že EU je dle mého názoru již nereformovatelná a proto musí zaniknout.

 

Předpokládáme-li, že existuje přímá úměra mezi nárůstem muslimských imigrantů v členských zemích EU a nárůstem preferencí národních, proti-integračních politických stran a hnutí v členských státech EU, tak lze pokládat současnou imigraci za faktor dezintegrační. Jinými slovy, je možné, že současní lídři EU si svojí pro-imigrační politikou a vulgárním sociálním inženýrstvím kopou vlastní hrob.

 

V případě, že by moje úvaha byla správná, tak bych snad i uvítal další proudy imigrantů a nebyl ani proti přijetí Turecka do EU. Zabili by se tím dvě mouchy jednou ranou. Pomohli bychom několika tisícům žen a dětí „strádajícím válkou a bídou“, které si džihádisté do EU vzali jako "trojské koně" a zároveň bychom přispěli k ukončení existence v agonii se zmítající EU.

 

Pak by zbývalo už jen vyřešit problém s neintegrovatelnou částí imigrantů v evropských zemích po rozpadu EU. Věřím však, že suverénní, národní státy by již tento problém dokázaly vyřešit. Třeba navázáním výplaty sociálních dávek na vykonávání nějaké formy práce pro obec (např. úklid ulic) a to pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví a náboženství.    

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 miroslav petr 2016-08-22 22:03
Řešení je dětsky jednoduché.V Británii končí sociální dávky pro kikány.Stačí jediný zákon.Sociální dávky pro cizince až po pěti letech práce v státě,kam imigrují.Okamži tě vyhostit každého, kdo nemá pravý doklad totožnosti.Okam žitý odchod z EU,protože evropský soud dává absolutní beztrestnost a všechny práva imigrantům.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře