Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Národní nadace pro demokracii (NED USA) nadále podporuje podvratnou činnost proti Kubě

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Jak už je tradicí, NED před nedávnem zveřejnila výroční zprávu o své činnosti v roce 2011, kde se znovu objevují příjemci peněz na podporu kubánské kontrarevoluce. NED ve zprá¬vě přiznává, že mění zaměření své činnosti, aniž by opustila tradiční příjemce amerických finančních dotací. Značná část prostředků je vynakládána na umožnění mládeži a tzv. nezávislým novinářům hájícím zájmy USA na ostrově, využívat posledních výsledků z vývoje vědecko-technických prostředků v komunikační oblasti.

 
  • narodni-nadace-pro-demokracii-ned-usa-nadale-podporuje-podvratnou-cinnost-proti-kube

Významným směrem aktivity NED proti Kubě se v roce 2011 stalo vyhledávání a zásobování tak zvaných "vynořujících se elementů" zvláště mezi mládeží, umělci, bloggery, ženami a církvemi. Zesílilo i financování protikubánských aktivit v třetích zemích. Významnou úlohu zde sehrávají bývalí kubánští vězni (převážně odsouzení pro obecné kriminální činy), kteří v rámci dohod mezi vládami Kuby, Španělka a kubánské katolické církve emigrovali do Španělska.

NED do programu Kuba v roce 2011 investovala celkem 1 642 651 dolarů, sumu menší než v roce 2010, kdy bylo utraceno celkem 2 449 340 dolarů. To však neznamená zmenšení agresivity proti Kubě. NED jako významná veřejná agentura CIA má rovněž své tajné programy, jejichž finanční náročnost nelze určit. Mezi nejvýznamnější příjemce financí v roce 2011 patří Afrokubánské spojenectví (124 466 dolarů - o 14 466 více než v předchozím roce), Výbor svobodných odborů /85 000 dolarů), Demokratický kubánský direktorát /162 089 dolarů), CubaNet news Inc. (252 000 dolarů - nárůst o 12 566 dolarů), Mezinárodní skupina pro korporativní sociální zodpovědnost na Kubě(177 628 dolarů), Politický institut pro svobodu (61 727 dolarů), NDI - Národní demokratický institut (395 000 dolarů - nárůst o 70 000), Člověk v tísni ČR (160 202 dolarů – nárůst o 56 327 dolarů), Společnost pro lidi v ohrožení - Slovensko (49 189 dolarů - nárůst o 9189 dolarů). Dále mezi příjemci jsou Centrum pro otevření a vývoj Latinské Ameriky (128 109 dolarů),Centrum pro svobodnou Kubu (55 000 dolarů) a Politický institut pro svobodu v Peru (61 727 dolarů). Novými v roce 2011, z nichž někteří byli již příjemci financí z NED při jiných příležitostech, jsou Latinskoamerická federace venkovských žen (50 703 dolary), Sdružení noviny Kuba (83 784 dolary) a Agentura sledující lidská práva na Kubě (67 434 dolary).

K aktivitám jednotlivých agentur a organizací 

Agentura sledující lidská práva na Kubě se spolu s ostatními zabývá projekty "občanské výchovy". Snahou je využívat změn kubánského ekonomického modelu k posílení protirevolučních aktivit a poskytovat právní a technickou pomoc zadrženým kontrarevolucionářům. Je převážně složena z bývalých kubánských vězňů žijících ve Španělsku. Kromě pokusů o aktivity uvnitř Kuby, je využívána k přípravě a realizaci kampaní, seminářů, publikaci antikubánských zpráv a provádění provokačních akcí proti kubánským diplomatickým representacím. Agentura jednoznačně slouží americkým zájmům s cílem démonizovat Kubu a vytvářet proti ní nepřátelské veřejné mínění.

Afrokubánské spojenectví je zaměřeno proti jednotě kubánského lidu. Snahou je vytvořit opozici zabývající se bojem proti uměle rozdmýchávané rasové diskriminaci. Výsledkem je objevení se nových "budoucích afrokubánských lídrů", jako Antonio Madrazo, vedoucí skupinky "Občanského výboru pro rasovou integraci". Sám se oficiálně vydává za nezávislého. Pravidelně navštěvuje zahraniční velvyslanectví v Havaně, především však SINA (úřad zastupující zájmy USA), kde dostává instrukce. Je mu zde umožněn přístup na internet k presentaci svých kontrarevolučních aktivit.

Není novinkou, že bývalí vězni, trestaní za běžné kriminální zločiny, se ze dne na den stanou opozičními lídry. "Centrum pro svobodnou Kubu" dostalo 55 000 dolarů, určených k pomoci kubánským vězňům a jejich rodinným příslušníkům a k financování různých představitelů vnitřní kontrarevoluce dostávajících i technické prostředky k rozdmýchávání akcí proti kubánské vládě. Účetní kontrola NED v této organizaci potvrdila zneužití těchto peněz z větší části na realizaci různých osobních zájmů hlavních představitelů této organizace v Miami. Finance však dostávají dál bez ohledu na skandály a korupci.

Rovněž "Demokratický direktorát Kuby" provází skandály spojené s podvody a korupcí. Přesto obdržel 162 089 dolarů k financování a zajištění vysílání stanice "Rádio Republica", na Kubě naprosto neznámé, jejíž peníze slouží k udržení vysoké životní úrovně jejích hlavních dirigentů a především panu Orlandu Gutierez Boronat, který nashromáždil své bohatství díky anticastrovskému boji.

Organizace "Člověk v tísni“ (ČR), „Společnost pro lidi v ohrožení“ (SR), a „Institut pro politickou svobodu v Peru" jsou svým charakterem obdobné. Jsou zřízeny v třetích zemích a zabezpečují vysílání emisarů - tajných spojek k zásobování kontrarevoluce. Jejich protikubánské akce byly již vícekrát zveřejněny. Člověk v tísni v roce 2011 obdržel 160 202 dolary. Snaží se zejména o budování sítě tzv. nezávislých novinářů a přenos jejich aktivit na mezinárodní úroveň zvláště v evropských sdělovacích prostředcích. Dále pak emisaři rovněž vyhledávají vedoucí budoucích malých podniků ochotných poškozovat kubánský systém v akcích směřujících k zlepšení ekonomiky. Do její činnosti patří i zakládání nezávislých knihoven. "

Slovenská Společnost pro lidi v ohrožení plní obdobné úkoly. Obě tyto organizace svými programy směřují především k šíření kontrarevoluce mezi mládeží. Organizace "Politický institut pro svobodu v Peru" je zaměřen na rozhýbání kontrarevolučních aktivit uvnitř kubánské univerzitní mládeže. Emisaři pomáhají využívat internet a sociální sítě k podvratné činnosti. Hlavní představitelkou tohoto Institutu je paní Yesenia Alvarez Temoche. Již dříve byla vyhoštěna z Kuby pro své kontakty s vnitřními kontrarevolučními elementy a ani neskrývá posílání zdrojů "nezávislé bloggerce" Yoani Sánchez.

Zmíněné 3 organizace ukazují, že USA snažíce se vyhnout opakování případu oprávněného uvěznění amerického občana Alana Grosse, používají občany třetích zemí k zásobování a vytváření kontrarevolučních sil uvnitř Kuby. USA financují a třetí země dodávají občany ochotné podstoupit riziko potrestání za jejich protizákonnou činnost uvnitř Kuby. Emisaři jsou vyškoleni a při jejich postihu říkají, že jejich činnost je nezávislá a že žádné finanční prostředky amerického původu od nikoho nedostávají.Výroční zpráva NED za rok 2011 potvrzuje, že tato americká nadace je v práci proti Kubě velmi aktivní, a že i do budoucna bude posílat miliony dolarů k vytváření a posilování sil vnitřní kubánské kontrarevoluce. K finančním částkám NED je třeba přičíst ty, které jdou přes USAAID a jiné organizace přímo řízené vládou USA. Zejména pak částky spojené s jinými aktivitami OIA při organizování špinavých kampaní proti Kubě.

Za řadu milionů velmi slabý užitek. Hlavním výsledkem je obohacení protikubánské kliky v USA a malé skupiny občanů Kuby, která se prohlásila za opozici a disidenty, žijící se zabezpečenou vysokou životní úrovní aniž by museli pracovat.

Autor: Luis Miguel Rosales da Miradas Encontrada

Zdroje: http://www.ned.org/es/where-we-work/latin-america-and-caribbean/cubahttp://www.ned.org/es/publications/annual-reports/2011¬annual-report/latin-america-and-the-caribbean-cuba

 Z italského časopisu El Moncada přeložil a upravil F. Kříž

 zdroj:http://www.kubadnes.cz//index.php?option=com_content&;task=view&id=1117&Itemid=1

Facebook komentáře