Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Josef Mikovec: Guatemala aneb Volby proti sobě čili Tichá genocida

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • guatemala-election
V Guatemale se konaly všeobecné a prezidentské volby 11. září 2011. V těchto volbách žádný z prezidentských kandidátů nezískal dostatečný počet hlasů, proto se konalo druhé kolo 6. listopadu. V tomto kole voleb zvítězil jak se předpokládalo Otto Perez Molina, zvaný El General de la

">Muerte
, který je obviňován z aktivní účasti na genocidě, mučení, organizování politických vražd, spolupráce ze CIA a rovněž financování voleb drogovými kartely.

 

Což samozřejmě popírá. Zdá se však, že tato obvinění jsou dostatečne podložena a dokumentována. Pro ty, kteří mají trpělivost a chtějí být lépe informováni

;feature=related"> zde
. Do českých kin a TV se patrně film “Granito’ doporučovaný Amy Goodmanovou nedostane. K ne zcela dávné historii Guatemaly, jejím vládcům, prebendářům, lidem v šedi a mlze a podílu USA, 5-ti dílný dokumentární film 

">zde
. Některé části jsou, bohužel jen ve španělštině. K tomu o hrůzné a zamlčované realitě John Pilger “

">War on Democracy
“. Jak vůbec mohl být Molina zvolen? Velkým problémem Guatemaly je kriminalita, která odsouvá do pozadí ostatní nemalé problémy. Generál slibuje, že proti kriminalitě “zásáhne pevnou rukou a železnou pěstí”, k čemuž se jeví jako kompetentní. Otázkou je zda jako vedlejší efekt nebude smrt nevinných, lidských práv a demokracie. Vyjádřil se samozřejmě i k ekonomickým a sociálním problémům. V tom je pochopitelně zcela zevšednělý.

Protikandidátem v druhém kole byl politik, právník a podnikatel Dr. Manuel Antonio Baldizón Méndez (nar. 6. května 1970), který je reprezentanem strany Libertad Democrática Renovada (LIDER). Věří na trest smrti , který má být pokud možno prováděn veřejně a viditelněji v televizi. A častěji. Naprosto ve shodě se svým chápáním křesťanství. Výběr se tedy stal značně sporný, ale v zemi s vysokou kriminalitou a násilnostmi se to dá, tak nějak, pochopit..

Guatemala je zemí s římsko-katolickou většinou, ŘK církev však zažila období těžkých persekucí a v současnosti rapidně přibývá protestantů a protestanských církví a sekt. Převážně ze severoamerického exportu z důvodů politických a jim podřazených ideologických, rozkládajících a rozleptávajících kulturní možnosti národa. Mají, jak se dostatečně projevuje i funkci Trojského koně a selekce.Jedním z cílů je také neutralizace Theologie osvobození a perspektivní levice...Pro jiné skupiny jsou importované filmové splašky a hudební sedliny z kulturní industrie Mnohé sekty jsou značně bizarní a z třetího až čtvrtého vrhu, hierarchizované podle sociálních skupin a struktur, které mají intoxikovat. Začíná se u dětí jako bezbranných rukojmích ideologického a materiálního konzumu "Vláda USApřispěla k Asamblea de Dios -- Assembly of God, letniční sekty, v takové míře, že tato vlastní 1500 bohoslužebných budov vedle četných televizních a rozhlasových stanic v Guatemale. Navíc administrativa Ronalda Reagana (1981-1989) stála za založením Church of the Word, která byla v roce 1982 aktivní v coup d'état vedeným generálem José Efraín Ríos Monttem. Posouván byl Reaganem.Poněkud opožděně a neškodně, v roce 1999, Bill Clinton prohlásil, že americká podpora guatemalské armády byla chybou. Pentekostalista Ríos Montt prohlási. ževize čtyř jezdců z knihy Zjevení jsou čtyři moderní zla - hlad, bída, nevědomost a subverse pochopitelně levicová. Období jeho diktatury (1982–1983) patří k nejtemnější, nejkrvavější historii Latinské Ameriky. Ob

;feature=related">čanská válka
, která trvala 36 let a skončila v roce 1996 měla za následek přibližně 200 000 obětí na životech, 45 000 zmizelých, nejméně 200 000 uprchlíků do Mexika a zhruba stejný počet do USA, asi 250 000 sirotků, genocidu Indiánů, 450 zničených mayských vesnic a řadu jiných 

;feature=related">zločinů
. Více Naom Chomsky, 

">Solutions for Central America
a

;feature=relmfu">zde
US secretly infcted Guatemalan mental patients with syphilis and gonorrhea”. Dnes se už v USA přiznávají pokusy na amerických občanech

Bohem vyvolen

Ríos Montt měl úzké vztahy k severoamerickým protestantským mluvčím. Bývalý prezidentský kandidát v USA, televangelista Pat Roberston, známý svou výzvou k zavraždění venezuelského prezidenta Hugo Chaveze, protože to přijde levněji nežinvaze: "It's a whole lot cheaper than starting a war ... and I don't think any oil shipments will stop." neprodleně navštívil Guatemalu, pět dnů po převratu a vyjádřil diktátorovi svou podporu, které se mu z USA dostalo i ve finanční podobě i od protestantských organizací. Guatemalští protestanté viděli prvního protestanta ve vedení země jako projev Boží vůle. Byl to samotný Bůh kdo určil, ba jmenoval Montta jako cestu ke Kristu a záchranu Guatemaly před bezbožným komunismem. Pentekostalismus jako politicko – obchodní artikl se v Latinské Americe stále osvědčuje. V prezidentských volbách 1999 Monttův bývalý sekretář, Francisco Bianchi zakládá politickou stranu protestantů, která má podporu Církve Slova, později přechází k církevní organizaci El Shaddai a zakládá v roce 2003 novou politickou stranu na základě křesťanských principů v jeho pojetí.

Náboženská situace

Poměrně rychle se šíří Pravoslavná církev Guatemaly, především mezi původním obyvatelstvem. V současnosti je v Guatemale a jižním Mexiku 334 kostelů.VGuatemale je klášter, ale ne dostatečný počet kandidátů na kněžství Počet pravoslavných byl odhadnut na 527 000. V zemi je přibližně 1200 - 2000 osob židovského vyznání, přibližně 1000 muslimů, 9000 budhistů a přes 200 000 mormonů.

 

Odboj

v roce 1954 po vojenskému puči a svržení demokraticky zvoleného prezidenta 

">Jacoba Arbenze
dochází k odporu vůči vojensko-latifundistické vládě. Vznikají čtyři povstalecké skupiny Partido Guatemalteco del Trabajo, Fuerzas Armadas Rebeldes, Ejército Guerrillero de los Pobres , které se spojily do Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. V roce 1986 navrhují jednání o míru, ale vláda, která si byla jistá svým vítězstvím to odmítla. K míru dochází až o 10 let později a UNGR se zapojuje legálně do politického života.

Návrat do budoucnosti

Více než polovinu obyvatel, statistiky se různí, tvoří národ Mayů, jehož jazyk má přibližně 20 různých podob. Část Mayů byla hispanizována a latinizována, ale jejich kultura přes značnou persekuci nevymizela. Konají se tradiční slavnosti a 

;feature=related">obřady
, rovněž jejich katolicismus se prolíná s animismem a katoličtí světci jsou současně projevy mayských božstev. Stejně tak byly organicky začleněny katolické symboly.A katolicismus získal prvky 

">lidové kultury
Představuje tím lepší formu římského katolicismu, snad i katolictvi.

Mayská renesance

Posledních dvou voleb se zůčastnila také nejmladší 

,">nositelka Nobelovy ceny míru
 Rigoberta Menchú (Dr. Rigoberta Menchu Tum), bohužel velice neúspěšně. Je ovšem otázkou zda by dokázala vyřešit některé bolestivé problémy země, tedy především kriminalitu. Rigoberta bojuje za práva původního obyvatelstva, respekt k jejich 

,">kultuře


">rituálům
, které jsou její podstatnou součásti, poukazují na hlubší vrstvy reality a zpřítomňují její přesažnost. Bojuje za práva žen, proti bídě a za ekologickou společnost. Čas Rigoberty Menchú však ješte nenadešel.

Volby se konaly také v Nikaragui

Zde seznam kandidátů

Ve volbách zvítězil José Daniel Ortega Saavedra a jeho strana Sandinista de Liberación Nacional- FSLN . se 62.6 % hlasů. Nikaragua také má kandidáta na prezidenství z vůle Boží, vůdce církve Asamblea de Dios. Je jím Miguel Angel Garcia, bývalý ministr školství, který prohlásil, že Bůh ho vedl k přijetí kandidatury a ujistil ho, že ve volbách zvítězí díky miliónu hlasů. Nestalo se tak. Zvítězil usmířený rebel Ortega. Ústava sice zakazovala jeho další znovuzvolení, ale Ústavní soud to zrušil. Nikaragua je také jedna z latinskoamerických zemí, která pocítila 

;feature=related">dobra kapitalistické diktatury


;feature=related">intervence USA

více očité svědectví- Kathleen Stockwell: Nicaragua and El Salvador in Contrast –Part 1

">Part 2
z roku 1987.

Čím bude tato země za čtyři roky?

Facebook komentáře

Nejčtenější