Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Už jsme opět pouze malou součástí velké říše - Masaryk se musí obracet v hrobě!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Po 96 letech od vzniku samostatného Československého státu, o jehož vznik se zasloužila především dvojice T.G. Masaryk a M.R. Štefánik, mohu bohužel říci, že veškerá jejich snaha přišla vinou politiků, kteří vládnou naší zemi od roku 1990 naprosto vniveč.

Československo, o které oba výše jmenovaní politici tolik bojovali a usilovali, bylo v roce 1992 neústavní cestou bez referenda rozděleno, přestože oba tito politici a později i prezident Beneš opakovaně prohlašovali, že nic takového nesmíme nikdy dovolit a s každým, kdo se o podobnou věc pokusí, má lid Československé republiky jednat bez slitování, jako s vlastizrádcem!

  • uz-jsme-opet-pouze-malou-soucasti-velke-rise-masaryk-se-musi-obracet-v-hrobe

Tím však rozbití a znevážení jejich odkazu neskončilo. Přestože při vzniku republiky v roce 1918 všichni lidé slavili skutečnost, že jsme se téměř po třech stoletích osvobodili od germánské nadvlády a konečně jsme opět svobodným, suverénním národem s vlastním státem a hranicemi, politika dnešních amorálních a peněz chtivých politiků nás dostala přesně tam, kde jsme byli, než jsme díky snaze pánů Masaryka a Štefánika získali svou vlastní státnost.

 

Naše suverenita přišla vniveč v okamžiku vstupu do Evropské unie a podepsáním Lisabonské smlouvy. Tak jako kdysi, když jsme museli poslouchat příkazy a zákony, které vytvořili cizáčci ve Vídni, musíme nyní bez možnosti odporu přijímat zákony, které pro nás vymyslí cizáčci v Bruselu. Na vůli národa a jeho názoru stejně jako tehdy už opět vůbec nikomu nezáleží. Naši lidé jsou opět jako kdysi nuceni pracovat pro větší bohatství zahraničních boháčů a korporací a naši vojáci opět bojují v jiných zemích za cizí mocenské zájmy, stejně, jako tomu bylo před rokem 1918.

Evropská unie je říší, kterou de facto ekonomicky a politicky ovládají Němci, takže nám opět jako kdysi (tentokrát prostřednictvím „evropské“ komise), poroučí Germáni a ty zase drží na dlouhém vodítku prostřednictvím ohromné vojenské síly, kterou disponují USA. Naše suverenita je ztracena, pouze si to spousta lidí neuvědomuje, nebo ještě hůře, jim to je vlastně úplně jedno.

V dnešní době se z povědomí lidí vlivem toho jakým způsobem prezentují naše dějiny média a toho, že ve školách neexistuje jednotná osnova výuky dějin (a vlastně, ani ničeho jiného), vytrácí vlastenecké povědomí a hrdost na svou zemi a svůj původ. Tato politika výchovy mladé generace je součástí plánu globalistů z velkých nadnárodních společností a politiků řídících velmoci, jako jsou USA, nebo Německo na vytvoření jednoho velkého poslušného pronároda sloužícího výhradně jejich ekonomickým a mocenským zájmům, který by postrádaje své hrdiny a příklady z minulosti neměl odvahu a sílu tomuto jejich vpravdě ďábelskému plánu vzdorovat.

Již dnes, je rozkradeno, nebo zničeno 90% všeho českého národního a kulturního bohatství. Z českého průmyslu, který byl vybudován od roku 1918 do roku 1989, zbyly jen ruiny a trosky, nebo se stal majetkem zahraničních vlastníků, lesy, louky a pole, které musí být majetkem všeho lidu, stejně jako nerostné bohatství, které se pod nimi skrývá, patří nyní opět vinou zrady našich politiků církvi, které byl tento majetek vydán, přestože jim byl odebrán zčásti samotným Masarykem za podporu Rakousko – Uherského mocnářství, za násilné šíření katolicismu a utlačování jiných náboženství a za zvěrstva, kterých se katolická církev po staletí dopouštěla na obyčejných chudých lidech vybíráním desátků, strašení ďáblem a vydíráním peklem, pokud umírající nepřepíše svůj majetek místo na vlastní děti na církev „svatou“. Zbytek majetků katolické církve byl po válce za prokázanou kolaboraci s nacisty zabaven ve prospěch státu a lidu celé země prezidentem Benešem a dokončen prezidentem Gottwaldem.

Dnes jsou však všechny zločiny církve, všechen po dlouhá staletí trvající útlak ze strany Německa a další činy našich ostatních sousedů vůči našemu společnému Československému státu schválně opomíjeny, protože se to nehodí do plánů, které s námi globalisté mají. Jediným záměrně a uměle vytvořeným nepřítelem, kterého nám naši a západní zahraniční politici předhazují, je Rusko. Důvodem, proč se tomu tak děje je fakt, že Rusko je velká a silná země, kterou stále řídí lidé s vlasteneckým cítěním odmítající se podřídit plánům západních globalistů a může tak působit jako příklad pro ostatní země, které chtějí globalisté ekonomicky ovládnout, nebo cestou, jak z této pasti ven pro ty země, které již ovládají.

Ladislav Kašuka.

 

Facebook komentáře