Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Rozkradač majetku Vondra dále lže a krade!

  • je to tlustá svině převlečená za člověka? Ne, to je ministr obrany ČR!

Ministr obrany Alexandr Vondra podvedl své vládní kolegy. Neinformoval je o nezákonitostech, spojených se skandálním nákupem munice a vojenského materiálu namísto napřímo oklikou přes severoatlantickou agenturu NAMSA. Článek ParlamenentníchListů.cz o průšvihu jeho resortu přitom na konci září zapůsobil na ministerstvo obrany i samotného Vondru a jeho nejbližší okolí doslova jako červený hadr na vola.

Redakce ParlamentníchListů.cz rozeslala otázky na všechna česká ministerstva i Úřad vlády (kde sedí na postu šéfa kabinetu předsedy vlády mj. i blízká osoba premiéra Nečase Jana Nagyová, která nyní putovala spolu s Vondrou na výslech na policii- pozn. red.) a zajímala se, zda jim Vondra při jednání o schválení nákupu ostře sledovaného materiálu, který proběhl už čtvrt roku předtím, oznámil. Popřípadě aspoň dal najevo, že se jedná už o de facto zbytečném bodu.

Přes mnohonásobně delší dobu, než kolik se obyčejně státním úředníkům dává v takových případech na odpověď, se však až na jednu čestnou výjimku se zástupci nezávislých médií odmítli úředníci bavit. Totálního bobříka mlčení si tak naordinovala třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, které přes opakované žádosti o vyjádření, zda bude vůči Vondrovu resortu kvůli objednání nábojů bez souhlasu vlády nebo bez licence- kterou shodou okolností vydává právě resort průmyslu a obchodu- ani za více jak týden nepromluvilo ani slovo.

„Je zajímavé a volič si na to určitě při nejbližší příležitosti vzpomene, jak se pravicová vláda, majíc plná ústa transparentnosti a bůhví čeho ještě, chová přezíravě k lidem této země. K těm, co je živí ze svých daní a kteří mají z ústavy dané právo na informace," okomentoval pro ParlamentníListy.cz bobříka mlčení ODS, VV a částečně i TOP 09 znalec ústavního práva Miroslav Jankovský.

Takovéto přezírání lidí se v minulosti podle něj už mnoha politikům nevyplatilo. Naposledy lidé na takovéto jednání reagovali volebním kroužkováním, tedy preferenčními hlasy, kterými odsunuli do propadliště dějin a na politické smetiště celou řadu politických mafiánů a dinosaurů. „Kdybych byl na místě šéfa nějakého resortu, který na otázky médií takhle ostentativně kašle, okamžitě bych s ním rozvázal pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností," je Jankovský nekompromisní.

Jediný promluvil

Tím jediným statečným byl resort financí, který naší redakci potvrdil, že Vondra nikomu nic o problémech neřekl. „O souhlas ex post vláda žádána nebyla," potvrdil mluvčí ministerstva financí Jakub Haas. Podle Haase byl materiál o připravovaném nákupu přes agenturu NAMSA opravdu rozdán při jednání vlády 20. července. „Ministerstvu financí byl materiál ex post zaslán na vědomí v elektronické podobě," tvrdí pro ParlamentníListy.cz Haas. Jenže. Z předkládací zprávy, kterou obrana poslala do vlády, a který je identický s tím který má k dispozici ParlamentníListy.cz, podle Haase vyplývá, že Vondra argumentoval tím, že vojenský materiál nebyl v době projednávání vládou objednán, nýbrž byla prý pouze přijata nabídka od NAMSY.

Objednávka k nahlédnutí ZDE

Celé prohlášení MF:

Dobrý den,

materiál k usnesení vlády č. 558/2011 nebyl Ministerstvem financí připomínkován. Podle našich informací byl rozdán při jednání vlády 20. 7. 2011. Ministerstvu financí byl materiál ex post zaslán na vědomí v elektronické podobě.

Z předkládací zprávy, kterou, jak je výše uvedeno, máme k dispozici v elektronické podobě, vyplývá, že vojenský materiál nebyl v době projednávání vládou objednán, nýbrž byla pouze přijata nabídka, která byla vázána do 12. 8. 2011.

K uvedenému dodáváme, že podle § 12a zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění platném v uvedené době, byl nutný souhlas vlády k nákupu zmíněného materiálu. K tomuto rozhodnutí bylo v souladu s odst. 2 dříve uvedeného ustanovení zákona nutné předložit vládě konkrétní údaje, včetně identifikačních údajů zahraničního smluvního partnera. Bez souhlasu vlády nebylo možné zmíněnou nabídku přijmout a uzavřít následně smlouvu o nákupu konkrétně vymezeného vojenského materiálu. S ohledem na dříve zmíněné se domníváme, že o souhlas ex post, jak se zmiňuje tazatel, vláda žádána nebyla.

S pozdravem

Jakub Haas, MF

Vondrovi lidé obviňují média z korupce, avšak důkazy nemají

Jenže ačkoliv úřednicí ministerstva obrany a z Kanceláře náčelníka generálního štábu opakovaně stále mluví dokola o tom, že nákup citlivého vojenského materiálu proběhl údajně v pořádku, fakta a znění zákonů o zahraničním obchodování s vojenským materiálem a trestním zákonem hovoří zcela jinak a nekompromisně. Pokud má tedy Vondrův resort opravdu kvalitní právníky, musí tedy vědět, že udělal závažnou chybu. Agresivní rétorikou a obviňováním z korupce novinářů se teď jen marně snaží od sebe odvrátit nepříjemné dotazy, na které nelze najít pravdivé a pro něj příznivé odpovědi.

Korunu všemu pak dodal Vondrův 1. náměstek Jiří Šedivý, který autora článku na veřejnosti ostře napadl z přijetí úplatku od zbrojařských firem. Ty se podle něj mohou údajně cítit „současnou transparentní politikou ministerstva obrany" ohroženi. Konkrétní však Šedivý z pochopitelných důvodů nebyl, stejně jako Vondrův mluvčí Jan Pejšek, který totéž - jen jinými slovy - neobvykle tvrdě uvedl v tiskové zprávě pojmenované „Nákup munice přes agenturu NAMSA je v souladu se zákonem a pro ČR výhodný". Ta následovala jen doslova o několik minut po náměstkově extempore, na které všichni kolem zírali s otevřenou pusou. „Zločinem zavání spíše to, když se někdo snaží napadat snahu o levnější a transparentnější nákupy. Ukazuje se, že nová praxe v armádních tendrech není některým lidem vůbec po chuti. Je smutné, že redaktor Parlamentních listů na rozdíl od jiných kolegů novinářů naletěl na pomluvy šířené osobami, kterým se nelíbí kroky nového vedení resortu obrany," rozohnil se Pejšek.  Na dotaz redakce, o jaké osoby se má jednat, však Pejšek okamžitě couvl: „Jména osob Vám sdělit nemohu, jelikož je neznám," přiznal porážku Pejšek.

„Potrefená husa vždycky nejvíc hejká," okomentoval jednání špiček Vondrova ministerstva armádní expert Jan Střelka, kterého náměstek Šedivý při napadení našeho redaktora v afektu nazval „nulou, o které jsem nikdy neslyšel". „Mě nějaký politik opravdu nemůže urazit. Kdo že to je?" ironicky dodal Střelka, který mimo jiné spolupracuje s nejprestižnějším českým zbraňovým časopisem Střelecká revue. Ten vychází nepřetržitě už od roku 1968.

Vondrovi lidé neznají zákony a neumí anglicky

„Písemná žádost velitele Sil podpory Armády ČR brigádního generála Jaroslava Kociána adresovaná agentuře NAMSA nesměřovala k uzavření smlouvy," tvrdí Vondrův mluvčí Pejšek. Podle něj byla tato písemná žádost jen „žádostí o předložení cenové informace pro případné další rozhodnutí o realizaci obchodu touto cestou. Pokud by cenová informace nebyla výhodná, resort obrany by v dalších krocích nepokračoval. Projev vůle směřující k uzavření smlouvy, tj. přijetí nabídky NAMSA, je podle interních předpisů oprávněn provést pouze funkcionář vykonávající funkci zadavatele, v daném případě ředitel Sekce vyzbrojování MO," pokračuje Pejšek.

Jenže právníci oslovení ParlamentnímiListy.cz a také dikce českých zákonů to vidí jinak. „Za obchod s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona považuje také písemný projev směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle odstavce 1, jakož i s tím související přenos informací," potvrdil se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v ruce ParlamentnímListům.cz právník Martin Pavlík. Odstavec 1 přitom podle něj rozumí mimo jiné i dovoz takovéto zvláštní komodity do České republiky. Jmenovitě je v něm uvedeno právě i Kociánem objednané vojenské střelivo. „Za uzavření smlouvy se počítá i projev vůle, směřující k uzavření obchodu. A na kopii odeslané do Bruselu je Letter of Order, což v překladu jasně znamená objednávka," dodal Pavlík s tím, že navíc interní předpisy Vondrova resortu nemůžou nahrazovat zákon. Právník Pavlík přitom odkazuje např. na učebnici občanského práva profesora Švestky a soudce Nejvyššího soudu Spáčila. „Paragraf 43a občanského zákoníku hovoří jasně, je neodiskutovatelný," tvrdí Pavlík.

Čtenáři tvrzení Vondrova ministerstva nevěří

Na zajímavé úskalí spojené s nákupem munice ze zahraničí upozornila také řada čtenářů ParlamentníchListů.cz. „Do útočných pušek může dodat munici naše vlašimská munička Sellier Belott. Pochybuji, že se někde ve světě nakoupí levněji, přeprava bude také něco stát. Bude brán v potaz i detail, jako úhel stoupání u vývrtu hlavně, obsah prachové náplně atd.? Není puška jako puška, i když má napohled stejnou ráži a špatně nakoupená munice ji může poškodit, nebo minimálně ta munice nemusí vůbec fungovat. A budou se na tuto munici provádět i vojskové zkoušky? Myslel někdo na válečnou zálohu? Kdo nám bude dodávat v případě válečného konfliktu tuto munici?," uvedl jeden ze čtenářů.

Rozpory vidí odborníci také v tvrzení resortu obrany, že si NAMSA nebere za svoji činnost nějakou provizi. „Občanovi, daňovému poplatníku, je celkem jedno, jestli stát vyloží peníze na futro pod označením provize nebo nějakého administrativního poplatku. Kdyby obrana, jak ministr Vondra stále opakuje, jednala přímo s výrobci, odpadly by také tyto výdaje, ať už jim oficiálně říkáme jakkoliv. Co tomu konečně v tomto konkrétním případě bránilo? Buďto by se obrana s českými výrobci munice dohodla na ceně, kterou by považovala za pro ni výhodnou, nebo ne. Teprve pak se mohla klidně a zákonitým způsobem obrátit na NAMSA," míní expert Jan Střelka. S ním souhlasí i čtenáři ParlamentníchListů.cz.

 

Reakce na článek Petra Blahuše

Ministerstvo obrany ČR považuje za nutné reagovat na článek Petra Blahuše „Vondra lhal vládě v případě nákupu vojenského materiálu" na serveru Parlamentní listy.cz. Autor se v něm dopustil několika hrubých zkreslení skutečného stavu věcí i přesto, že mu byly ze strany resortu MO poskytnuty všechny potřebné informace.

Zcela zásadně odmítáme autorovu interpretaci, že Ministerstvo obrany uskutečnilo nákup munice v rozporu s platným zákonem, či dokonce obelhalo vládu.

Jestliže se členský stát rozhodne obchodovat prostřednictvím agentury NAMSA, přirozeně akceptuje, že zadávací řízení proběhne v souladu Chartou NAMSO (NAMSO -  organizace, která vlastní agenturu řídí), příslušnými směrnicemi a vnitřními nařízeními. Jak jsme již panu Blahušovi dříve sdělili, písemná žádost generála Kociána nemohla být podle procesních pravidel NAMSA, jimiž se obchod řídil, takovým projevem vůle, ze kterého by vyplývala vůle navrhovatele, aby byl návrhem vázán v případě jeho přijetí, jelikož muselo dojít ještě k dalšímu úkonu (přijetí cenové nabídky) a prostou nečinností Ministerstva obrany by obchodní případ padl bez jakýchkoli nároků mezi stranami.

Projev vůle směřující k uzavření smlouvy tj. přijetí cenové nabídky NAMSA je podle interních předpisů Ministerstva obrany ČR oprávněn provést pouze funkcionář vykonávající funkci zadavatele tj. ředitel Sekce vyzbrojování MO, a tento tak učinil až na základě povolení vládou ČR a licenčního povolení. Vláda dala souhlas svým usnesením ze dne 20. července 2011 č. 588, následně řádně proběhlo licenční řízení.

„Jediným rozhodujícím právním úkonem byl můj podpis závazné cenové nabídky, a to na základě usnesení vlády, jímž jsem byl k tomuto podpisu zmocněn, a vydaného licenčního povolení." zdůrazňuje ředitel Sekce vyzbrojování MO plukovník Bulant. Autor článku jde ještě dále, když např. cituje čtenáře výše uvedeného serveru, kteří tvrdí, že nákup munice ze zahraničí má jistá úskalí. „Pochybuji, že se někde ve světě nakoupí levněji, přeprava bude také něco stát." Bohužel, stejně jako v předchozím článku na toto téma pan redaktor neuvedl informace, které Ministerstvo obrany sdělilo již ve své oficiální odpovědi panu redaktorovi. Je v ní jasně uvedeno, že z dvanácti poptávaných položek munice se vítěznými dodavateli stalo právě devět českých firem. V souvislosti s obavou čtenářů o vhodnost a správnost nakupované munice reaguje plukovník Pavel Bulant, ředitel Sekce vyzbrojování:  „Neznám útočnou pušku, která by fungovala na určitý druh munice dodávaný pouze jedním výrobcem. V tom bychom byli zřejmě opět jedineční. Pro uklidnění všech odborníků i laiků znovu opakuji, že dodavatelem munice budou ze tří čtvrtin české firmy, konkrétně v šesti případech právě domácí Sellier a Bellot Vlašim."

Dalším důležitým bodem, ke kterému se prostřednictvím „odborníka" redaktor v článku vyjadřuje, je informace o provizi pro agenturu NAMSA. Je třeba znovu zdůraznit, že v agentuře NAMSA je ČR členem programu, v jehož rámci nejsou nákupy zbraní a munice zatíženy žádnými provizemi ani administrativními poplatky. Jako člen agentury NAMSA totiž ČR platí členské příspěvky po celou dobu svého členství (cca 60 000 euro ročně), aniž dosud možnosti jakéhokoliv nákupu pro naše ozbrojené síly využila. Přitom současným nákupem munice ušetřil resort obrany ve srovnání s dřívějšími nákupy cca 20 procent finančních prostředků. Plukovník Bulant k tomu dodává: „Jsem přesvědčen o tom, že nákup cestou NAMSA je tou nejlepší věcí, která nás mohla potkat. Členy agentury NAMSA jsme od našeho vstupu do Aliance. Pro srovnání si představte třeba, že jste deset let členem golfového klubu, platíte poplatky a celou dobu otálíte s tím, zda vyrazit na „green". Já si kladu otázku, proč tento obchod doposud nikdo z mých předchůdců neuskutečnil? Nakolik tak tedy byly v minulosti účelně zhodnoceny peníze českých daňových poplatníků investovaných každoročně do členství v NAMSA?", ptá se plukovník Bulant.

Z výše uvedeného je vidět, že autor článku pracoval s poskytnutými informacemi velmi svérázným způsobem s evidentní snahou v očích veřejnosti poškodit úsilí nového vedení resortu MO o nápravu neblahého stavu v oblasti obranných akvizic.

Smutným překvapením je pro resort obrany zjištění, že i přes úspěšné úsilí nového vedení MO změnit legislativní podmínky i zaběhlou praxi, kdy byly nákupy zbraní a vojenské techniky realizovány přes prostředníky a dlouhodobě oprávněně kritizovány většinou médií, je nyní resort obrany terčem kritiky opět. Tentokrát za to, že údajně porušil zákon a nenakupuje u českých firem. Výše uvedené řádky snad každého soudně uvažujícího čtenáře přesvědčí o tom,  že skutečný stav věcí je na hony vzdálený interpretaci autora článku. Je více než patrné, že nová praxe v armádních tendrech nebude některým subjektům vyhovovat a bude tak „po zásluze" torpédována.

Vladimír Lukovský, tiskové oddělení Ministerstva obrany ČR

Autor: Petr Blahuš, zveřejněno exkluzivně na serveru Parlamentnlisty.cz

Odkazy na předešlé članky PL ke kauze:

Vondra a Nečasova šéfka kabinetu musí k výslechu na organizovaný zločin
Armádní obchodování bez souhlasu vlády. Na obraně to zavání zločinem

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře