Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nová fakta v kauze OKD - Britský likvidátor nemusí vracet dle Vrchního soudu v Londýně vyplacené dividendy!

Britský likvidátor společnosti New World Resources (NWR) zažaloval Českou republiku kvůli dolům OKD, které vlastnil do roku 2016. Stát následně koupil OKD za přibližně 80 milionů korun skrze společnost Prisko v dubnu 2017.

  • nova-fakta-v-kauze-okd-britsky-likvidator-nemusi-vracet-dle-vrchniho-soudu-v-londyne-vyplacene-dividendy

Akcionáři NWR tak byli poškozeni o téměř 23 miliard.1 Stoprocentní vlastnická práva v Prisku drží Ministerstvo financí. Prisko se stalo novým OKD a původní firma změnila svůj název na Správce pohledávek OKD, zůstaly zde pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se společnost dostala do úpadku.2

Společnost NWR vyplatila dividendy v letech 2011 a 2012 z výnosů dceřiné společnosti OKD, dle rozhodnutí soudu byly vyplaceny v souladu se zákonem. Tato nová skutečnost je důležitým mezníkem pro Českou republiku, a také pro insolvenčního správce OKD Lee Loudu. OKD a Louda se však nezúčastnili soudního řízení v Anglii, kde měli možnost rádně uplatnit své nároky. Je poněkud zvláštní, že se neodvolali, v zákonné 21 denní lhůtě, proti danému rozhodnutí.

Kdo je muž, který řídí největší bankrot v zemi? Insolvenční správce OKD patří do specifické skupiny správců, kteří mají zkušenosti s insolvencemi firem s obratem nad 100 milionů korun. Louda ale nesplňuje požadavek vedení OKD, aby byl do této funkce jmenován někdo, kdo má alespoň minimální zkušenosti s hornictvím.3 I přesto získal klíčovou roli. Primárně řídí komunikaci mezi věřiteli, soudy, dlužníkem a jeho obchodními partnery. Ověřuje majetek těžební společnosti, dále podrobně dohlíží na insolvenční řízení.4 Jak je tedy možné, že aktivně nekomunikuje se zahraničními soudy?

Při řízení bankrotu musí Lee Louda brát ohled zejména na zájmy věřitelů. Komunikuje však konstruktivně se všemi zúčastněnými stranami, jak nám na počátku působení jako insolvenční správce u OKD sliboval?

Největší pohledávku u těžební společnosti má londýnská banka Citibank, která hájí zájmy držitelů dluhopisů vydaných již zmíněnou společností NWR. Přestože i tento dluh (vůči Citibank) byl jedním z hlavních důvodů, proč byla vyhlášena insolvence, insolvenční správce OKD nárok Citibank na platnost pohledávek překvapivě neuznal. Banka tedy není zahrnuta do skupiny věřitelů, jež se podílejí na spolurozhodování o osudu ostravské společnosti.

Citibank se logicky snaží najít řešení, jak získat zpět své peníze. Krajský soud v Ostravě se sporem také zabývá, není však jasné, kdy soud vynese ve sporu finální rozhodnutí. Je také otázkou, zdali jsou soudci v tomto regionu zcela nezávislí. Vzhledem k faktu, že se OKD nachází ve stejném regionu, a životy mnoha občanů závisí právě na fungování společnosti.

OKD potkalo nepříznivé ekonomické období. A stát vzápětí prodal těžební společnost pod cenou, a pak ji znovu, v lepším období za velmi levno získal. Hlavnímu věřiteli byla odebrána možnost podílet se na rozhodování o budoucnosti společnosti a získat peníze zpět. Otázkou zůstává, proč nebyla uznána zcela legitimní pohledávka Citibank? A proč se Lee Louda nevyjádřil k rozsudku londýnského soudu? K rozsudku, který je pro náš stát a pro samotnou těžební společnost zásadní?

V OKD se nadále těží černé uhlí, avšak budoucnost dolů je nejistá. Odborníci a analytici se jednoznačně neshodují na termínu ukončení těžby, nelze s jistotou ani předvídat budoucí vývoj cen uhlí. Vzhledem k ubývajícím světovým zásobám ropy se uhlí v nadcházejících letech stane jediným ekonomicky dostupným fosilním palivem.5

1 https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/fakticke-znarodneni-likvidator-firmy-ktera-drive-vlastnila-doly-okd-chce-zalovat-cesko.A190218_103628_firmy-trhy_form 2 https://www.okd.cz/cs/o-nas/novinky/prisko-se-stalo-novym-vlastnikem-okd-tezarska-firma-ponese 3 https://ekonomika.idnes.cz/profil-lee-loudy-ktery-ridi-bankrot-okd-fcc-/ekonomika.aspx?c=A160511_142217_ekonomika_rts 4 https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/profil-lee-loudy-ktery-ridi-bankrot-okd.A160511_142217_ekonomika_rts 5 https://echo24.cz/a/Sd2jQ/tezba-v-okd-by-mohla-vynaset-az-do-roku-2030-shodli-se-experti-diky-cene-uhli

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře